dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5851900 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Bardzo dziękujemy Pani Julicie Wawrowskiej, która zbiera materiały do pracy naukowej o hrabiach Wodzickich, za udostępnienie tego artykułu.

[źródło" "Wszechświat: Tygodnik popularny, poświęcony naukom przyrodniczym". Nr 51, Warszawa 22 grudnia 1889]. Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.

Kazimierz hr. Wodzicki.

W dniu 20 Października r. b. zakończył żywot ś. p. K. Wodzicki, urodzony dnia 26 Września 1816 r. Wielostronnie zasłużony w społeczeństwie galicyjskiem ten mąż, zajmował się ornitologiją krajową. Bliżsi jego przyjaciele i znajomi skreślili w czasopismach galicyjskich wszelkie zasługi i zalety nieboszczyka, uważam przeto za obowiązek dopełnić tę charakterystykę przedstawieniem działalności jego na polu ornitologicznem, w co więcéj jestem wtajemniczony.

Kazimierz Wodzicki od młodości był miłośnikiem przyrody, a jako zawołany myśliwy, skierował swe zamiłowanie do ornitologii krajowéj. W początkach zaraz tego zawodu obeznał się z literaturą specyalną i wyrobił w sobie niezwykły zmysł postrzegawczy. Przez lat kilkanaście mieszkał początkowo w Korzkwi, przy samem ujściu doliny Ojcowskiéj, tam więc rospoczął badania téj okolicy i w roku 1850 zamieścił w Biblijotece Warszawskiéj "Systematyczny spis ptaków, uważanych w dawnéj Ziemi krakowskiéj". W téj to pracy poraz pierwszy podane zostały wiadomości o kilku gatunkach ptaków, o których istnieniu w kraju przedtem nie wiedziano, gdyż specyjalnie są one téj tylko okolicy kraju naszego właściwe. Badania te przez lat kilka skrupulatnie prowadzone posłużyły także za wskazówkę, że kulczyk (Serinus meridionalis), którego w roku 1854 zastałem osiadłym w całéj dolinie Ojcowskiéj, a nawet na drzewach dziedzińca przed domem zamieszkałym na kilka lat pierwéj przez ś. p. Wodzickiego, jest świeżym przybyszem w te strony, jak się to wkrótce potem potwierdziło podobnemi spostrzeżeniami w innych krajach Europy środkowéj, a następnie posunięciem się u nas tego ptaka w ostatnich latach aż do lasku Bielańskiego pod Warszawą.

Drugą jego pracą równie ważną dla ornitologii krajowéj jest drukowana w Lesznie w roku 1851 "Wycieczka ornitologiczna w Tatry galicyjskie". Tam to podane są ciekawe wiadomości o górskich gatunkach gdzieindziéj w kraju wcale niepostrzeganych, albo też tylko wypadkowo zalatujących, jako to: o obu sępach europejskich, o gnieżdżących się w górach Karpackich obu orłach, Aquila chrysaětos i A. fulva, których gatunkowość jest jeszcze zagadką w ornitologii, o płochaczu alpejskim i kilku innych. Drukował także broszurę "O wpływie, jaki ptaki wywierają na gospodarstwo", gdzie stanowczo wystąpił w obronie wielu gatunków ptaków, uważanych powszechnie za szkodliwe, a które rzeczywiście są bardzo pożytecznemi.

Większą zaś pracę wydał w roku 1858 "O sokolnictwie i ptakach myśliwskich". Książka ta in 8o, obejmująca 213 str. druku, składa się z następujących rozdziałów: 1) Historyja sokolnictwa, 2) Łowienie sokołów, 3) Nauka układania sokołów, 4) Polowanie z ptakiem, co wszystko zajmuje 2/3 książki, w pozostałéj zaś części mieszczą się szczegółowe opisy gatunków używanych do polowania, to jest: białozora, raroga, sokoła właściwego, drzemlika, kobuza, jastrzębia i krogulca. Opisy ptaków są szczegółowe w różnych stadyjach ich wieku, a przy każdym z nich obyczajowa treściwa i trafna charakterystyka, rozmieszczenie i przymioty łowieckie. Do tego dołączył autor 11 kolorowanych tablic, przedstawiających figury wszystkich tych gatunków w różnych odmianach. Praca ta ze znajomością gruntowną przedmiotu przeprowadzona, oparta na własnem doświadczeniu, nietylko może zainteresować myśliwégo i naturalistę, lecz i przez ogół może być z przyjemnością czytana. Książka ta jednak mało jest rospowszechniona i skutkiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności naraziła autora na zawód i nieprzyjemność.

Prócz tego postrzeżenia ze swych badań ornitologicznych ogłaszał zgasły naturalista i w pismach specyjalnych zagranicznych towarzystw, których był członkiem, a mianowicie: "Der Vogelz im Frühjahre 1855", "Ueber Muscicapa parva und einige Calamoherpen", "Einige Worte über die Fortpflanzung der Rallus aquaticus" i kilka innych.

Następnie ś. p. Wodzicki zaczął pisywać popularne artykuły monograficzne, oparte na postrzeżeniach obyczajowych, pod tytułem "Zapiski ornitologiczne", które umieszczał w Dodatku do Czasu krakowskiego i z tych następujące zostały ogłoszone: bociany, jaskółka, jastrząb gołębiarz, kuropatwa, wróbel domowy, kruk właściwy, czeczotka, o orłach, słonka (ta ostatnia drukowana w Łowcu w r. 1866). Są to artykuły napisane z talentem i dowcipem, przeplatane częstemi wycieczkami do zalet i wad społeczeństw ludzkich, wszystko w duchu bardzo rossądnym i moralnym prowadzone.

W Korzkwi zaczął jeszcze ś. p. Wodzicki gromadzić kolekcyją ptaków i jaj krajowych, nieszczędząc na to kosztów, na utrzymywanie biegłych preparatów niemieckich Schauera, a następnie Martina; ten ostatni był potem preparatorem głównym Muzeum berlińskiego. Długo on zbiór ten kompletował w Olejowie na Podolu galicyjskiem, a w końcu oddał go na własność akademii krakowskiéj, gdzie dotąd jest przechowywanym.

Zajęcia obywatelskie i rodzinne zawcześnie oderwały nieboszczyka od zajmowania się specyjalnie ornitologiją. Wielka stąd szkoda dla faunistyki krajowéj, gdyż przy takim zasobie talentu i przymiotów obserwatorskich rezultaty mogłyby być znakomite.

Władysław Taczanowski.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020