dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882119 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Manajów
w starych księgach adresowych i skorowidzach.


Informacje o Manajowie przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]

Nazwa miejscowości:
Manajów, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 1/2 mili1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Manajów, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Załośce
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu
Ludność według popisu z roku 1857: 716

Grunty orne
większej własności: 571
mniejszej własności: 638
Łąki i ogrody
większej własności: 278
mniejszej własności: 219
Pastwiska
większej własności: 37
mniejszej własności: 50
Lasy:
większej własności: 914
mniejszej własności: 2
OGÓŁEM: 2709 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Józef Böhm, Władysława i Wincenty Górzyccy1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]

Nazwa miejscowości:
<b>Manajów</b>, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Olejów łaciński i Manajów grecki

Urząd pocztowy:
Załoźce

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Manajów należał już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
807 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 571
mniejszej własności: 638

Łąki i ogrody
większej własności: 278
mniejszej własności: 219

Pastwiska
większej własności: 37
mniejszej własności: 50

Lasy:
większej własności: 914
mniejszej własności: 2

Imię i nazwisko właściciela:
Józef Bem, Jan Garwoliński, Klemens Bobrowski, Konstanty Treter i O. Kruszelnicka.

1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

W obrębie Manajowa było aż pięć ciał tabularnych, wymienionych poniżej w tabeli

Ciało tabularne:

Manajów I
Horbanówka

Manajów II
Siemiginówka

Manajów III
Dąbrowa

Manajów IV
Leonówka

Manajów V
Garwolin

Właściciel tabularny:

Kazimierz hr. Wodzicki

Zygmunt Duczyński

Franciszka Bobrowska

Władysław Bem

Olimpia Hołowkiewicz

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:

Złoczów 28

Złoczów 29

Złoczów 30

Złoczów 31

Złoczów 32

Karczmy:

1

1

-

1

-

Młyny:

1

-

-

-

-

Ilość folwarków:

1

1

1

1

1

POWIERZCHNIA:

 

 

 

 

 

Role:

241 morgów 1053 sążnie

195 morgów 892 sążnie

136 morgów 882 sążnie

215 morgów 817 sążni

138 morgów 1160 sążni

Łąki:

61 morgów 1356 sążni

78 morgów 93 sążnie

1 morga 1471 sążni

43 morgi 1007 sążni

667 sążni

Ogrody:

7 morgów 288 sążni

4 morgi 315 sążni

1 morga 493 sążnie

8 morgów 82 sążnie

1 morga 1130 sążni

Pastwiska:

1030 sążni

1 morga 388 sążni

76 sążni

4 morgi 686 sążni

-

Lasy:

288 morgów 1104 sążni

116 morgów 246 sążni

12 morgów 1273 sążni

73 morgi 1110 sążni

68 morgów 922 sążnie

Stawy, moczary:

-

-

-

-

-

Nieużytki:

-

476 sążni

-

1058 sążni

-

Parcele budowlane:

1 morga 1435 sążni

250 sążni

1460 sążni

2 morgi 726 sążni

1 morga 1038 sążni

Ogółem:

601 morgów 1466 sążni

395 morgów 1060 sążni

153 morgi 865 sążni

348 morgów 686 sążni

211 morgów 117 sążni

Podatek:

 

 

 

 

 

gruntowy:

212 złotych reńskich 6 centów

97 złotych reńskich 81 centów

43 złote reńskie 31 centów

116 złotych reńskich 34 centy

69 złotych reńskich 43 centy

domowy:

26 złotych reńskich 40 centów

15 złotych reńskich 70 centów

4 złote reńskie 90 centów

22 złote reńskie 10 centów

8 złotych reńskich 30 centówPoczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 9,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 22,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Manajów, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 9,0
telegraficznego -

Ludność według spisu z roku 1890:
912

Właściciele tabularni:
Józef Szidmann, Spadkobiercy Fr. Bobrówskiego, Władysław Bem i Olim. Hołowkiewicz1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Manajów, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 9,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 9,0

Ludność:
1223

Właściciel posiadłości:
Stanisław Goździewski1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

W obrębie Manajowa były cztery ciała tabularne, wymienione poniżej w tabeli.

Nazwa ciała tabularnego:Manajów IManajów IIIManajów IVManajów V
Właściciel tabularny:Seidmann Laura i 3 wsp.Pasternak MojżeszGoździewski StanisławZielińska Helena
Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:Złoczów 28Złoczów 30Złoczów 31Złoczów 32
POWIERZCHNIA:
Role:111 hektarów 86 arów 12 m277 hektarów 18 arów 29 m2125 hektarów 78 arów 41 m279 hektarów 93 ary 95 m2
Łąki:54 hektary 17 arów 61 m21 hektar 10 arów 45 m226 hektarów 42 ary 49 m22 hektary 13 arów 35 m2
Ogrody:3 hektary 88 arów 34 m275 arów 20 m22 hektary 68 arów 46 m21 hektar 26 arów 5 m2
Pastwiska:36 arów 19 m22 ary 73 m23 hektary 10 arów 71 m223 ary 99 m2
Połoniny:----
Lasy:166 hektarów 13 arów 8 m28 hektarów 76 arów 43 m216 hektarów 23 ary 46 m239 hektarów 46 arów 32 m2
Jeziora, moczary i stawy:----
Grunta podbudowlane:93 ary 19 m253 ary 95 m21 hektar 49 arów 40 m21 hektar 6 arów 14 m2
Nieurodzajne:--14 arów 57 m2-
Inne od podatku wolne:4 ary 21 m2-19 arów 49 m2-
RAZEM:337 hektarów 38 arów 74 m288 hektarów 37 arów 5 m2176 hektarów 6 arów 99 m2124 hektary 9 arów 80 m2
Państwowy podatek bez potrąceń:
gruntowy:417 koron 96 grajcarów86 koron 62 grajcary264 korony 45 grajcarów164 korony 70 grajcarów
domowo-klasowy:54 korony 60 grajcarów19 koron 60 grajcarów20 koron 80 grajcarów21 koron 60 grajcarów

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 9,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 9,0

Parafia łać. gr.
łacińska Olejów, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Manajów, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 9,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 9,0

Właściciel posiadłości:
Stanisław Gwoździewski1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Manajów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 205
inne zamieszkałe: 32

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 1.102
Mężczyzn: 516
Kobiet: 586

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 149
grecko-katolickiego: 942
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: 2
mojżeszowego: 9
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 317
rusińską: 775
niemiecką: -
żydowską: 9
inną: 1
niewiadomą: -

Przypis oryginalny:
*) Prócz 35 obszarów dworskich, wykazanych na podstawie spisu z dnia 30. IX. 21 r., istniało w roku 1910 jeszcze 31, a mianowicie: Białokiernica, Blich, Bohutyn, Bubszczany, Bzowica, Czystopady, Gniłowce, Gontawa, Hnidawa, Hukałowce, Iwaczów, Jarczowce, Jezierzanka, Kabarowce, Kalne, Korszyłów, Łopuszany, Machnowce, Manajów, Meteniów, Moniłówka, Mszana, Ostaszowce, Panasówka, Podhajczyki, Ratyszcze, Reniów, Sławna, Trawotłoki, Wertełka i Żabiń.
Z tych, według informacji starostwa, rozparcelowano 7 następujących: Blich, Czystopady, Manajów, Mszana, Podhajczyki, Ratyszcze i Reniów.1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Manajów. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 1102 mieszkańców.
Kolej w odległym o 21 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie. Młyny.

Właściciele ziemscy:
Wodzicki hr. Aleks. (67)

Kooperatywy:
"Nadija", Sp. z o. o. (1926-30)

Kowale:
Sokołowski M. (1926-30)

Młyny:
Janów T. (1926-28)
Janów M. (1930)
Skórski J. (1926-30)

Różne towary:
Buchnik I. (1928-30)

Wyszynk trunków:
Kałuszka M. (1926-30)


ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Manajów, wieś
Gmina: Manajów
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie
Poczta i telegraf (telefon): Olejów
Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 21
Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Załoźce-Tarnopol 15
Sąd Grodzki: Zborów
Sąd Okręgowy: Złoczów
Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020