dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882601 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 9. Środa, 13 Stycznia 1886.

L. 315.

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności 2000 złr. w. a. z pn., odbędzie się w sądzie tutejszym w dniach 24 lutego, 24 marca i 4 maja 1886, każdym razem o godzinie 10 przed południem, publiczna przymusowa sprzedaż realności pod lk. 69 wykazem hipotecznym l. 47 gminy Harbuzów objętej, stanowiącej własność Jura Hocha z tem, że na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także i poniżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 4000 zł. w. a

Wadyum 400 zł. w. a.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tusądowej registraturze.

Zborów, dnia 30 czerwca 1885
Gazeta Lwowska. Rok 80. Nr. 152. Sobota, 5 Lipca 1890.

L. 3568

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie 13 rat po 100 zł. z pn., premij asekuracyj ogniowych 11 zł. 44 ct. 12 zł. 45 ct. i 13 zł. 78 ct. tudzież reszty kapitału 1495 zł. 9 ct. z pn., przymusowa sprzedaż realności pod lk. 69 w Harbuzowie położonej, wykazem hipot. l. 47 ksiąg. gr. gminy Harbuzowa objętej Jura Hocha własnej w tutejszym Sadzie w drodze publicznej licytacyi na rzecz galicyjskiego zakładu kredytowego ziemskiego w Krakowie dnia 21 sierpnia 1890 i dnia 30 września 1890 każdym razem o godzinie 10 z rana z tem przedsięwzięta, zostanie, że na pierwszym terminie realność ta tylko za cenę wywołania 4000 zł. wa. lub wyżej tejże, zaś na drugim terminie także niżej ceny wywołania sprzedaną zostanie.

Wadyum wynosi 400 zł wa.

Resztę warunków, wyciąg hipoteczny i protokół opisania przynależności przejrzeć można w tutejszej registraturze.

Zborów, dnia 9 czerwca 1889.
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 122. Środa, 1 Czerwca 1898.

L. 2/98 (1)

Michał Szapuła, gospodarz z Harbuzowa, marnotrawcą, uznany.

Kuratorem jego Semko Kowal, gospodarz z Harbuzowa.

C. k Sąd powiatowy Oddział I.

Zborów, dnia 5 lutego 1898.
Gazeta Lwowska. Rok 97. Nr. 293. Piątek, 20 Grudnia 1907.

L. cz. E 1581/7 (5)

Na żądanie Jewki Jermasz w Harbuzowie odbędzie się dnia 15 stycznia 1908 o godz. 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 18 w Zborowie licytacya należącej do Piotra Króla a) połowy ciała hipotecznego lwh. 338 ks. gr. gm. kat. Harbuzów objętego, jakie stanowi tylko pg. lkt. 1382 i b ) 1/4 części ciała hipot. lwh. 406 tej samej ks. grunt.

Nieruchomości te, wystawione na licytacyę, są ocenione, a to: nieruchomości ad a) na 1100 kor., a nieruchomości ad b ) na 450 koron.

Najniższe ceny wynoszą co do nieruchomości ad a) w kwocie 733 kor. 32 hal., a co do nieruchomości ad b ) w kwocie 300 kor., poniżej tych cen sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalna, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 16 listopada 1907.
Gazeta Lwowska. Rok 98. Nr. 135. Sobota, 13 Czerwca 1908.

L. cz. Cw. 863/8 (1)

E d y k t.

Przeciw Maksymowi Łoburowi z Harbuzowa, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu obwodowego w Złoczowie przez Marcina Ciechoń pozew o 300 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wydano wekslowy nakaz zapłaty.

Celem strzeżenia praw Maksyma Łobura ustanawia się pana dr. Altera adwokata w Złoczowie kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie Maksyma Łobura w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd obwodowy, jako handlowy

Oddział II.

Złoczów, dnia 27 maja 1908.
Gazeta Lwowska. Rok 121. Nr. 247. Niedziela, 25 października 1931.

E. 1085/31.

Edykt.

Dnia 27 listopada 1931, godz. 11 przedpoł. odbędzie się w tut. Sądzie biuro II licytacja niewydzielonej połowy a) pgr. 507/7 i pbd. 177 gm. Harbuzów I 3/4 morga, b ) domu, stodoły, piwnicy. Wartość szacunkowa 747 zł. 92 gr. Najniższa oferta 474 zł.

Prawa unicestwiające licytację, należy zgłosić w tut. Sądzie przed licytacją pod zagrożeniem utraty praw do nabywcy.

Sąd grodzki.

Zborów, 27 września 1931.
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 kwietnia 1933

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 507. Dzioba Piotr, ur. 10 VI 1908, Harbuzów, syn Mateusza i Tekli, (starostwo Zborów)


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020