dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5645338 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Załoźce
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

część 1

Informacje o Załoźcach przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1912 i ogólnopolskich z lat 1921-1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)


1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]

Nazwa miejscowości:
Załośce nowe, miasto i Załośce stare, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
rzymsko-katolicka i grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce nowe: na miejscu, Załośce stare: Załośce 1/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Występuje tu jeszcze wyraźne rozróżnienie miasta i wsi Załoźce (pisane jako Załośce) w części opisowej

Załośce nowe, miasto
Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce
Parafia
rzym. kat.: na miejscu
gr. kat.: na miejscu

Załośce stare, wieś
Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu

ale w dalszej części liczbowej dane już są zsumowane i podawane łącznie:

Ludność według popisu z roku 1857: 5062

Grunty orne
większej własności: 1043
mniejszej własności: 3499
Łąki i ogrody
większej własności: 728
mniejszej własności: 1474
Pastwiska
większej własności: 98
mniejszej własności: 236
Lasy:
większej własności: 333
mniejszej własności: 431
OGÓŁEM: 7842 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Włodzimierz hr. Dzieduszycki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]

Nazwa miejscowości:
Załoźce nowe i stare, miasto

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Załoźce łaciński i grecki

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
5561 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 1043
mniejszej własności: 3499

Łąki i ogrody
większej własności: 728
mniejszej własności: 1474

Pastwiska
większej własności: 98
mniejszej własności: 236

Lasy:
większej własności: 333
mniejszej własności: 431

Imię i nazwisko właściciela:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki


1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

W obrębie Załoziec były trzy ciała tabularne, wymienione poniżej w tabeli

Ciało tabularne:

Załoźce miasto

Załoźce część

Załoźce Augustianszczyzna

Właściciel tabularny:

Włodzimierz i Alfonzyna hr. Dzieduszyccy

Probostwo łacińskie w Załoźcach

Siostry Miłosierdzia w Załoźcach

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:

Złoczów 571

Złoczów 572

Złoczów 573

Karczmy:

6

-

-

Browary:

1

-

-

Młyny:

1

-

-

Ilość folwarków:

1

1

-

POWIERZCHNIA:

 

 

 

Role:

1026 morgów 745 sążni

134 morgi 605 sążni

58 morgów 1403 sążnie

Łąki:

246 morgów 304 sążnie

-

-

Ogrody:

24 morgi 1223 sążnie

2 morgi 1008 sążni

1 morga 761 sążni

Pastwiska:

55 morgów 284 sążnie

2 morgi 625 sążni

780 sążni

Lasy:

395 morgów 580 sążni

-

-

Stawy, moczary:

418 morgów 1342 sążnie

-

-

Nieużytki:

8 morgów 1431 sążni

680 sążni

-

Parcele budowlane:

7 morgów 773 sążnie

1 morga 495 sążni

1 morga 161 sążni

Ogółem:

2183 morgów 282 sążnie

142 morgi 213 sążni

61 morgów 1505 sążni

Podatek:

 

 

 

gruntowy:

713 złotych reńskich 98 centów

96 złotych reńskich 1 cent

42 złote reńskie 77 centów

domowy:

123 złote reńskie 10 centów

4 złote reńskie 90 centów

3 złote reńskie 80 centów

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
na miejscu

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Jezierna, 25 km

Parafia łacińska grecka
łacińska i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
na miejscu1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Załoźce nowe i stare z Gajami rostockiemi, miasto

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
na miejscu

Urzęda parafialne:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
na miejscu

Urząd telegraficzny:
na miejscu

Odległość od urzędu
pocztowego -
telegraficznego -

Ludność według spisu z roku 1890:
6928

Właściciel tabularny:
hr. Włodzimierz Dzieduszycki

Wg tej samej książki w Załoźcach mieścił się Sąd powiatowy należący do Sądu obwodowego Złoczów, Urząd podatkowy należący do Starostwa Brody i siedziby powiatowej Dyrekcyi Skarbu Brody oraz posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 12 Brody.1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Załoźce nowe i stare z Gajami rostockiemi, miasto

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu

Ludność:
7519

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr Dzieduszycka

Wg tej samej książki w Załoźcach był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 18 Brody.1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

W obrębie Załoziec były aż trzy ciała tabularne, wymienione poniżej w tabeli.

Poczta i odległość w kilometrach:
na miejscu

Telegraf i odległość w kilometrach:
na miejscu

Parafia łać. gr.
łacińska i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Nazwa ciała tabularnego: Załoźce, Augustyniańszczyzna Załoźce, część Załoźce, miasto
Właściciel tabularny: Konwent Sióstr Miłosierdzia w Załoźcach Parafia rzymsko-katolicka w Załoźcach Cieńska Marya
Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego: Złoczów 573 Złoczów 572 Złoczów 571
POWIERZCHNIA:      
Role: 32 hektary 22 ary 70 m2 48 hektarów 24 ary 73 m2 591 hektarów 65 arów 63 m2
Łąki: - - 126 hektarów 70 arów 44 m2
Ogrody: - 25 hektarów 25 arów 9 m2 13 hektarów 14 arów 41 m2
Pastwiska: 28 arów 5 m2 97 arów 12 m2 31 hektarów 69 arów 89 m2
Połoniny: - - -
Lasy: - - 227 hektarów 51 arów 69 m2
Jeziora, moczary i stawy: - - 241 hektarów 2 ary 67 m2
Grunta podbudowlane: - 30 arów 94 m2 4 hektary 89 arów 70 m2
Nieurodzajne: - - 6 hektarów 21 arów
Inne od podatku wolne: - 24 ary 46 m2 2 hektary 5 arów 55 m2
RAZEM: 32 hektary 50 arów 75 m2 75 hektarów 2 ary 34 m2 1245 hektarów 17 arów 98 m2
Państwowy podatek bez potrąceń: pod. Załoźce lh. 571    
gruntowy:   178 koron 22 grajcary 1087 koron 63 grajcary
domowo-klasowy:   19 koron 60 grajcarów 278 koron 40 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Załośce nowe i stare z Białogłowszczyzną, Gajami rostockiemi i Zakamieniec, miasto

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr. Dzieduszycka

Wg tej samej książki w Załoźcach był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 18 Brody.1912

[źródło: "Spis Abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi. Wydanie ogólne na rok 1912". Lwów 1912, nakładem c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów we Lwowie]

W 1912 roku w Załoźcach było dziewięć telefonów. Dwa na poczcie: c. k. centralne biuro telefoniczne i c. k. publiczna mównica telefoniczna oraz siedmiu abonentów.

Cieński Tadeusz, zarząd dóbr w Turczynowie (nr telef. 5)
Kasa Zaliczkowa, Nowe Załoźce (nr telef. 2)
Preiss Schachne, kupiec, Nowe Załoźce (nr telef. 7)
Schwager A., młyn parowy, Nowe Załoźce (nr telef. 4)
Urząd Gminny, Stare Załoźce (nr telef. 1)
Wojciechowski Józef, zarząd dóbr w Starych Załoźcach (nr telef. 6)
Żandarmerya, c. k. posterunek, Załoźce (nr telef. 3)1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Miasto: Załośce

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 730
inne zamieszkałe: 177

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 4.773
Mężczyzn: 2.289
Kobiet: 2.484

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 1.532
grecko-katolickiego: 2.715
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: 2 (przypis: prawosławnych 2)
mojżeszowego: 524
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 2.545
rusińską: 2.203
niemiecką: -
żydowską: 24
inną: 1 (przypis: Rosjanin 1)
niewiadomą: -

Obszar dworski: Załośce

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 2
inne zamieszkałe: 1

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 46
Mężczyzn: 26
Kobiet: 20

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 33
grecko-katolickiego: 13
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 36
rusińską: 10
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Załoźce, miasto
Gmina: Załoźce
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie
Poczta i telegraf (telefon): na miejscu
Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 24
Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Załoźce-Tarnopol
Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów
Urzędy parafialne: rzymskokatolicki (parafia Załoźce Nowe i parafia Załoźce Stare) i grekokatolicki na miejscu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020