dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5886309 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Bardzo dziękujemy Panu Henrykowi Stojanowskiemu za nadesłanie tego materiału.


[źródło: Bronisław Sokalski: Rys geograficzno-statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego: wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego, 1885]

Olejów, (urząd pocztowy) wieś o 32 Km. na wschód Złoczowa, położona w kotlinie nad potokiem Łopuszanka. Zabudowania wiejskie leżą częścią w dolinie potoku, częścią porozrzucane na stokach wzgórz, które kotlinę otaczają. Wzgórza te, pokryte są lasem: w stronie północnej czysta dębina, w stronie południowo wsch., południowo zach. i wschodniej lasy liściaste, przeważnie bukowe lub mieszane z osiką, brzozą i grabem; w lasach olejowskich założono przed 25 laty kulturę świerka.

Środkiem obszaru wiedzie z południa ku północy gościniec krajowy, zbudowany w r. 1882 między Zborowem a Załoścami. Grunta orne częścią czarnoziemne, częścią gliniaste; gospodarki rolne we dworze płodozmienne, w gminie pięciopolowe; z płodów polnych sieją przeważnie żyto i pszenicę, dwór uprawia chmiel na przestrzeni 2,5 morga. Podnieść należy, że włościanie korzystają z prowadzonej wzorowo gospodarki. rolnej we dworze, bowiem niektórzy używają lepszych narzędzi rolniczych, posiadają poprawne pługi, exterpatory, młynki i sieczkarnie, a od lat kilku poczęli siać konicz i sadzić kartofle, zatem naśladując gospodarkę dworską przechodzą do gospodarowania płodozmiennego.

Jakkolwiek miejscowość ta posiada bardzo mało łąk, jednakowoż chów bydła we wsi dość staranny; we dworze bydło rasy Vogelenderskiej ze Saksonii i rasy holenderskiej; przytem zasługuje na uwagę chów owiec, których dwór posiada 1500 sztuk.

Sadownictwo obecnie podupadło; dawniej były tu sady rozległe, dobrze utrzymane; natomiast rozwinęło się pszczelnictwo. Dwór posiada pasiekę o 200 pniach a w gminie jest przeszło 1000 pni, wszystkie w ulach ramowych, tak zwanych ”ulach Towarzystwa”, przytem gospodarkę pszczelnę prowadzą postępowo.

Przemysł: wapniarka, młyn przy stawku, (który zalewa Łopuszanka na granicy Olejowa z Białokiernicą); trzy sklepy, olejarnia; z rzemieślników 5 kowali, 5 stelmachów, kilku szewców, mularzy i tkaczy, którzy wyrabiają piękne i trwałe werety kolorowe. Gmina posiada kasę pożyczkową z kapitałem zakładowym 306 złotych reńskich.

Zwierzyna leśna a niemiej ptactwo błotne i polne, doznaje szczególniejszej opieki obecnego właściciela Olejowa, Kazimierza hr. Wodzickiego; pominąwszy troskliwy dozór nad sarnami, wspomnieć należy, że dla utrzymania w tych stronach kuropatw i przepiórek założono umyślnie tak zwane remizy, (okopane wśród pól miejsca, zarosłe małymi krzakami) a każdego roku w jesieni łowią siecią po 150 par przepiórek i 50 par kuropatw, które w osobnym budynku, przez całą zimę bywają karmione, a z wiosną rozwożone na pola do remiz.

Kapelanią łacińską uposażył r. 1758 Stefan Błędowski, regimentarz wojsk polskich. W r. 1848 Michał hr. Starzeński zbudował nowy kościół pod wezwaniem św. Michała i pierwotną fundacją powiększył. Kościół wznosi się na Wysokiem wzgórzu w str. płd. zabudowań. Naprzeciw drzwi kościelnych, znajduje się wkopany w ziemię ruski krzyż kamienny, z ruskim nieczytelnym napisem, jak niesie podanie pochodzi on z XVI wieku. Parafia gr. kat. w miejscu; we wsi są dwie cerkwie; murowane p. w. św. Mikołaja i mniejsza cerkiew drewniana.

Sąd powiatowy w Zborowie o 19 Km.

Szkoła etatowa, założona w r. 1858, do której na 260 uzdatnionych uczęszcza 114 dzieci posiada pasiekę szkolną, i szkółkę drzew owocowych, 60 szczep., 100 płonek. Powierzchnia ogrodu szkolnego 28,77 ara. Język wykładowy polski i ruski. Przy szkole zaprowadzono przed kilku laty kurs rolniczy dla starszej młodzieży, który przyczynia się do podniesienia rolnictwa i chowu bydła.

Wedle podań miejscowych, Olejów był niegdyś miasteczkiem. W północnej stronie wsi leżą grunta orne Na Sklepach zwane, na których odkryto ślady odosobnionych piwnic sklepionych. W stronie wschodniej, na wyniosłem wzgórzu, na tak zwanej Ślepakowej górze, znajduje się okop, jak mówią, ślad dawnego zamku (prawdopodobnie dworek myśliwski króla Jana III.). Olejów należał do dóbr Sobieskiego, który w lasach tamtejszych polował (ostatnią razą na wiosnę r. 1682, w czasie objazdu dóbr swoich). Okoliczne wsie, wraz z Olejowem, tworzyły osobny klucz olejowski. Wieś Harbuzów (Habuzów), leżącą w kluczu olejowskim, nadał w r. 1663 Sobieski, podówczas chorąży koronny, Gregorem Tomat, w nagrodę usług, ze wszystkimi pożytkami, prawem dożywotniem.

Statystyczne:

Liczba ludności 1613; z tych obrządku rzymskokatolickiego 607, greckokatolickiego 964, izraelitów 41; umie czytać 341.

Obszar wsi = 2227 Ha., w 2972 parcelach gruntowych.

Gmina posiada: 741 Ha. roli, 119 Ha. łąk i ogrodów, 85 Ha. pastwisk 52 Ha. lasu. Dochód = 4052 złotych reńskich ; podatek 727 złotych reńskich. Dwór posiada: 725 Ha. roli, 136 Ha. łąk i ogrodów, 99,5 Ha. pastwisk, 202 Ha. lasu. Dochód = 3474 złotych reńskich; podatek = 789 złotych reńskich

W gminie liczono: 188 koni, 351 szt. bydła, 250 owiec, 158 szt. trzody chlewnej; we dworze; 100 koni, 206 szt. bydła, 1448 owiec, 34 szt. trzody chlewnej.

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020