dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889970 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 25)

ROK 1936


P. Stefan Czuchraj został przeniesiony ze szkoły tutejszej do szkoły w Milnie II, z dniem 15 stycznia 1936 r. na podstawie dekretu Nr 163/36 r. Na miejsce p. Stefana Czuchraja została przydzielona jako kontraktowa nauczycielka p. Jadwiga Radomska, bezpłatna praktykantka w Olesku, pismem z dnia 16 stycznia 1936 r. Nr 219/36.

Imieniny Pana Prezydenta. Szkoła tutejsza obchodziła tę uroczystość porankiem, który odbył się w Sokole, aby umożliwić większemu ogółowi współudział w uroczystości.

Dnia 23 lutego 1936 r. obchodziła tutejsza szkoła 16 rocznicę odzyskania morza. Na program złożyły się: przemówienie, śpiewy, deklamacje, inscenizacje pieśni. Po części oficjalnej została zorganizowana zabawa dla dzieci. Cały dochód został przeznaczony na cele Ligi Morskiej i Kolonialnej w Załoźcach. Bardzo przyjemnie spędziły dzieci kilka godzin na zabawie pod opieką grona nauczycielskiego i w towarzystwie rodziców.

P. Adam Dembowski został przeniesiony do szkoły w Gajach Smoleńskich w charakterze nauczyciela kontraktowego z dniem 1 marca 1936 r. pismem Inspektora Szkolnego z 28 lutego 1936 r. nr 991/36. Pismem z dnia 28 lutego 1936 r. Nr 521/36 przydzielił Inspektorat Szkolny p. Józefa Parylaka bezpłatnego praktykanta do tutejszej szkoły.

Pierwsze imieniny p. Marszałka po jego zgonie obchodziła szkoła ściśle wedle zarządzenia Ministerstwa W.R. i O.P. Młodzież szkolna wzięła udział w żałobnych nabożeństwach, następnie wysłuchała przemówienia Pana Prezydenta przez radio o życiu i czynach Pana Marszałka i odśpiewała kilka pieśni żołnierskich.


Święto lasu - 1936 r.
Święto lasu - 1936 r.
(kliknij, żeby powiększyć)


Poranek w dniu 3 Maja organizowany przez tutejszą szkołę wypadł bardzo pięknie. Na program poranku złożyło się: przemówienie p. Jadwigi Radomskiej, pieśni wykonane przez chór szkolny, deklamacje i sztuczka sceniczna "Trzeci maja w lesie". Cały program poranku był bardzo starannie dobrany i wykonany. Najbardziej podobała się sztuczka sceniczna, w której dzieci występowały w roli kwiatów. Dzięki ślicznej pogodzie uczestników było bardzo dużo.

Pierwsza rocznica śmierci Pana Marszałka była obchodzona wedle zarządzenia Ministra W.R. i O.P. W dniu 12 maja 1936 r. udały się dzieci wraz ze swymi wychowawcami na nabożeństwo żałobne, odprawiane we wszystkich świątyniach, następnie wysłuchały przez radio nadawanych żałobnych uroczystości z Wilna. Na zakończenie zaznajomiły się dzieci z wyjątkami pism P. Marszałka i odśpiewały kilka okolicznościowych pieśni.

Obchód 10 lecia pracy prof. Ignacego Mościckiego jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz ze wszystkimi szkołami w całej Polsce obchodziła szkoła tutejsza w dniu 3 czerwca uroczystość ku czci włodarza Polski. Młodzież szkolna wzięła udział w nabożeństwie we wszystkich świątyniach, w pochodzie i w poranku w Sokole.

Szkolne Koło Młodzieży P.C.K. urządziło w pierwszą niedzielę czerwca b.r. "Święto Matki", połączone z przedstawieniem, deklamacjami, śpiewami i niespodziankami dla matek. W uroczystości tej rodzice wzięli czynny udział i byli tak wzruszeni, że wielu z nich płakało.


Święto Matki czerwiec 1936
Święto Matki zorganizowane przez Koło PCK - czerwiec 1936 r. Opiekunka H. Spittal.
(kliknij, żeby powiększyć)


Dzięki nowej organizacji roku szkolnego, rok szkolny 1935/36 zakończono w dniu 22 czerwca 1936 r.

Czerwiec 1936 r. Klasa VIIb
Czerwiec 1936 r. Klasa VIIb, wych. S. Spittal. Siedzą od lewej: Janina Ocheduszko, H. Spittal, K. Helm-Postępska,
S. Spittal, ks. Emil Fijałkowski, Z. Czechowska, Aniela Kozłowska, Jadwiga Radomska.
Stoją: z lewej - Stefan Czuchraj, z prawej - Teiwel Auerbach.
(kliknij, żeby powiększyć)


Rok 1936. Klasa VIIa
Rok 1936. Klasa VIIa - opiekunka Helena Spittal. Siedzą od lewej: S. Spittal, ks. gr-kat. W. Sklepkowicz,
ks. rzym-kat. E. Fijałkowski, H. Spittal.
(kliknij, żeby powiększyć)


Pracę w nowym roku szkolnym rozpoczęto w dniu 3 września. Oddziałów jest 13, z tego 6 oddziałów odbywa naukę popołudniową, co jest bardzo niewygodne tak dla nauczycielstwa jak i młodzieży, gdyż zajęcia trwają aż do godz. 17.00.

Z dniem 5 września 1936 r. zgłosił się do służby w tutejszej szkole p. Stanisław Halarewicz, a p. Jadwiga Radomska została przeniesiona do szkoły w Białogłowach. Bezpłatni praktykanci zostali w naszej szkole zatwierdzeni 1) p. Stanisław Maksymów, pismem Inspektoratu Szkolnego z 10 września 1936 r. Nr 3752/36, 2) p. Stanisław Kalwara pismem Inspektoratu Szkolnego Nr 3752/36 z 22 września 1936 r.

Tydzień Szkoły Powszechnej dał w bieżącym roku lepsze wyniki dzięki wydatnej pracy tak nauczycieli, młodzieży szkolnej jak i Koła Rodzicielskiego.

Zwyczajem lat ubiegłych członkowie Szkolnego Koła Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża uwili wieńce i przyozdobili nimi w dniu 1 listopada 1936 r. groby żołnierzy polskich i uczestników Powstania Styczniowego, którzy snem wiecznym spoczywają na miejscowym cmentarzu. Ostatni uczestnik Powstania Styczniowego urodzony w Załoźcach zmarł tu w dniu (*)

Uroczystość Święta Niepodległości była obchodzona przez naszą szkołę bardzo uroczyście. Na program złożyły się: przemówienie, deklamacje pojedyncze i zbiorowe, pieśni wykonane przez chór, tercet skrzypcowy i sztuczka sceniczna p.t. "Zmartwychwstanie Polski". Wszystkie punkty programu z wyjątkiem przemówienia, które wygłosił dr Spittal Stanisław wykonała tutejsza młodzież szkolna. Mimo niepogody i błota publiczność zjawiła się na poranku bardzo licznie i darzyła małych wykonawców programu hucznymi oklaskami. W dniu tym zebrała szkoła tutejsza z dobrowolnych datków 21 zł. 57 gr. i przekazała tę kwotę Starostwu w Zborowie na Fundusz Obrony Narodowej.


Uczestnicy akademii 11.XI.1936 r.
Uczestnicy akademii 11.XI.1936 r.
(kliknij, żeby powiększyć)


Uroczysty wieczór św. Mikołaja odbył się w dniu 5 grudnia 1936 r. w Sokole. W dniu tym dzięki zapobiegliwości przewodniczącej Z.P.O.K. p. Stefanii Paradowskiej dzieci szkolne zostały bardzo hojnie obdarowane, gdyż otrzymały robione na miarę 11 płaszczyków i 16 par bucików, ponadto 4 swetry, 4 koszule, materiał na 11 sukienek dla dziewcząt i na 2 ubrania dla chłopców.


(*) - data nie podana, Autorka pozostawiła tutaj puste miejsce w tekście
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020