dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5642919 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Hnidawa w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Batków grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 mila

Właściciel posiadłości tabularnej:
Jan Garwoliński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Hnidawa, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: Bortków

Ludność według popisu z roku 1857: 364

Grunty orne
większej własności: 215
mniejszej własności: 498

Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 202

Pastwiska
większej własności: 15
mniejszej własności: 78

Lasy:
większej własności: 129
mniejszej własności: 1

OGÓŁEM: 1188 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Jan Garwoliński1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Batków grecki, Sassów łaciński

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
439 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 215
mniejszej własności: 498

Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 202

Pastwiska
większej własności: 15
mniejszej własności: 78

Lasy:
większej własności: 129
mniejszej własności: 1

Imię i nazwisko właściciela:
Maurycy Hescheles1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:

Hnidawa

Hnidawa, Hnidawszczyzna

Właściciel tabularny:

Bronisław Słotwiński

Mojżesz i Etel Kaphan

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:

Złoczów 443

Złoczów 444

Karczmy:

1

1

Ilość folwarków:

1

-

POWIERZCHNIA:

 

 

Role:

214 morgów 153 sążnie

5 morgów 13 sążni

Łąki:

-

-

Ogrody:

1 morga 1072 sążni

-

Pastwiska:

18 morgów 197 sążni

-

Lasy:

33 morgi 817 sążni

-

Stawy, moczary:

-

-

Nieużytki:

-

-

Parcele budowlane:

2 morgi 90 sążni

169 sążni

Ogółem:

269 morgów 729 sążni

5 morgów 299 sążni

Podatek:

 

 

gruntowy:

124 złote reńskie 16 centów

2 złote reńskie 84 centy

domowy:

15 złotych reńskich

3 złote reńskie 20 centówPoczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załoźce 7,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Brody 46,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce, grecka Batków

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce, grecki Batków

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 7,5
telegraficznego 7,5

Ludność według spisu z roku 1890:
512

Właściciel tabularny:
Bronisław Słotwiński1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki Batków

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Ludność:
530

Właściciel posiadłości:
Bronisław Słotwiński1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Hnidawa

Właściciel tabularny:
Słotwiński Stanisław

Poczta i odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka Batków

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 443

POWIERZCHNIA:

Role:
123 hektarów, 87 arów, 3 m2

Łąki:
- (brak)

Ogrody:
83 ary, 27 m2

Pastwiska:
9 hektarów, 76 arów, 74 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
19 hektarów, 28 arów, 41 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 18 arów, 33 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
154 hektary, 93 ary, 78 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
179 koron 85 grajcarów

domowo-klasowy:
33 korony 0 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki Batków

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Właściciele posiadłości:
Juda Mantel i Spka1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Hnidawa

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 106
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 580
Mężczyzn: 288
Kobiet: 292

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 147
grecko-katolickiego: 422
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 11
innego: -
niewiadomego:

Podało narodowość
polską: 178
rusińską: 402
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Hnidawa. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 580 mieszkańców.
Kolej w odległym o 22 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.
Parafia grekokatolicka.

Kooperatywy:
"Zgoda" (1928-30)

Kowale:
Dynia J. (1926-30)

Krawcy:
Krysa D. (1926)
Melnik J. (1926-30) /w 1926 pisany jako Melnyk/

Młyny:
Babirecki M. (1926-30) /w 1926 błędnie zapisany jako Babircek/

Różne towary:
Biller J. (1928-30)

Szewcy:
Bieńkowski T. (1926-30)
Kołodziej W. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Olender P. (1928)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Hnidawa, wieś

Gmina: Hnidawa
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 25

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 12

Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Trościaniec Wielki i grekokatolicki Batków

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020