dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1865

Artykuły z naszej strony
były czytane
5425648 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Warto wiedzieć, że walki pod Olejowem w połowie czerwca 1919 roku zostały upamiętnione na lewym (zachodnim) pylonie przy Pomniku Chwały na lwowskim Cmentarzu Orląt. W trzeciej linijce od dołu znajdują się tam nazwy "Załoźce - Olejów". Polecamy to pamięci naszych Czytelników, gdyby znaleźli się kiedyś we Lwowie.

Zachodni pylon przy Pomniku Chwały na lwowskim Cmentarzu Orląt, stan z roku 2007

Cmentarz Orląt Pomnik Chwały - zachodni pylon
(kliknij żeby obejrzeć)

Zdjęcie pochodzi z internetowej galerii Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt
i publikujemy je za uprzejmą zgodą Autorki, Pani Ewy Brzozowskiej.


O samych ofiarach tej bitwy (po polskiej stronie około stu zabitych i rannych - jak wspomina "Zarys historji wojennej 38-go Pułku Strzelców Lwowskich") jak dotąd znaleźliśmy jednak niewiele w dostępnych źródłach. Być może zabitych Polaków pochowano na cmentarzu wojskowym w Zborowie.

Nasza lista polskich ofiar walk na tym terenie powstała z lektury kilku dostępnych książek - w tym dwóch spisów poległych - i obejmuje nazwiska wszystkich poległych, pomordowanych, rannych i uwięzionych z okresu wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, jakich tylko udało się odnaleźć. Zapewne z czasem ich liczba się jeszcze powiększy, gdy trafią się kolejne materiały. Bylibyśmy wdzięczni za każdą pomoc - choćby wskazanie książki, gdzie takie informacje mogą się jeszcze znajdować.

Oczywiście w większości są to tylko nazwiska polskich ofiar tych walk. Do innych źródeł nie mamy dostępu. Niewątpliwie w okolicach Olejowa w roku 1919 ginęli też ukraińscy żołnierze - być może w okolicy był jakiś ich cmentarz, lub pojedyncze mogiły. Nie mamy jednak o nich żadnej wiadomości.

(uaktualnione luty 2014)
nowe osoby oznaczono
Ofiary wojen 1918-1920
Polegli, pomordowani, ranni i uwięzieni.


OLEJÓW:

Polegli:

Drabik Karol, szeregowy 3 pułku piechoty legionów, poległ 1.VII.1919, Olejów. Nr 6860 na liście strat WP. Nie odnotowany w książce "W obronie Lwowa..." [LS]

Adamiak Ludwik, rolnik z Czahar Zbaraskich, żołnierz P.O.W. z okręgu tarnopolskiego, sekcja Czahary, zginął w bitwie pod Olejowem. [N]

Krzyżanowski Jan z Czahar Kretowieckich, żołnierz P.O.W. z okręgu tarnopolskiego, sekcja Czahary, zginął w bitwie pod Olejowem. [N]

Pomordowani:

Dajczak ("Halaburda") Jan, s. Wincentego i Katarzyny zd. Bil ur.1872 w Trościańcu Wielkim zamieszkały w Olejowie. Zmarł w 1920 r. po trzymiesięcznej chorobie skatowany wcześniej przez bolszewików w czasie wojny polsko-radzieckiej. Pełnił wtedy funkcję społecznego wójta w Olejowie. [informacje od rodziny]

Ranni:

Migdał Antoni, szeregowy, ochotnicza kompania poznańsko-lwowska, ranny 18 czerwca 1919 pod Olejowem [KP]

Mikołajczak Tomasz, szeregowy, ochotnicza kompania poznańsko-lwowska, ranny 18 czerwca 1919 pod Olejowem [KP]

Uwięzieni:

Dzierżanowski, pełniący obowiązki rządcy dóbr hr. Wodzickiego w Olejowie. Internowany przez Ukraińców na zamku złoczowskim. [OL]BIAŁOKIERNICA:

Pomordowani:

Bil Józef, syn Marcina i Anny zd. Krzyżanowskiej, ur. 1889 w Trościańcu Wielkim, zamieszkały w Białokiernicy, mąż Zofii z domu Szychta. Zamordowany przez wojska ukraińskie 30 maja 1919 w Białokiernicy, pochowany 1 czerwca 1919 na cmentarzu rzymsko-katolickim w Olejowie. Nie odnotowany w książce "W obronie Lwowa..." [informacje własne administratorów strony "Olejów na Podolu"]TROŚCIANIEC WIELKI:

Polegli:

Ralski Stanisław, szeregowy 4 pułku piechoty 14 kompanii, lat 20, zmarł z ran 21 czerwca 1919 w Trościańcu Wielkim koło Zborowa i tam pochowany. [OL]
Nr 32622 na liście strat WP. [LS]

Ziembikiewicz Władysław, starszy szeregowy 40. pułku strzelców, poległ 19.VII.1919, Trościaniec. Nr 46119 na liście strat WP. Nie odnotowany w książce "W obronie Lwowa..." [LS]

Żółtański Karol, plutonowy 39 pułku strzelców kompanii technicznej, droguerzysta ze Lwowa, poległ w Trościańcu Wielkim koło Zborowa dnia 27 czerwca 1919 i na miejscowym cmentarzu pochowany. [OL]
Nr 46710 na liście strat WP, z inną datą śmierci "poległ 1.VII.1919". [LS]

Pomordowani:

Półtorak Maciej, cywilny, lat 18, zamordowany przez Ukraińców w Załoźcach koło Zborowa w ostatnich dniach czerwca 1919 i w Trościańcu pochowany. [OL]

Zaginieni na wojnie i uznani za zmarłych:

Drozd Filip, syn Mikołaja, ur. 14 sierpnia 1899 w Trościańcu Wielkim, zaginął od 1919 r. jako żołnierz Wojska Polskiego na wojnie polsko-bolszewickiej. W roku 1936 wszczęto postępowanie sądowe o uznanie go za zmarłego. [Gazeta Lwowska z 17 marca 1937, Nr 61].ZAŁOŹCE:

Polegli:

Sztejer Jan, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 15.VII.1920, Załoźce. Nr 39006 na liście strat WP. [LS]

Jak wspomina dawny mieszkaniec Załoziec, Piotr Baj ("Głosy Podolan" nr 40), na cmentarzu w Załoźcach Starych było pięć mogił żołnierzy z 1920, w tym jedna bezimienna. Jednym z pochowanych był zapewne w/w strzelec Jan Sztejer, nazwisk pozostałych nie znamy. "Na każdym z pięciu grobów stał krzyż wykuty z białokrynickiego kamienia, o kształcie Krzyża Virtuti Militari. Pośród nich stał duży obelisk z orłem i stosownym napisem. Na czterech nagrobnych krzyżach znajdowały się imiona i nazwiska poległych, oraz data urodzenia i zgonu. Tylko piąty krzyż naznaczony był literami N. N. (nieznany) i spięty był stalową klamrą." "Kamieniarz trzykrotnie krzyż ten wykuwał, a po zakończeniu pracy krzyż pękał, zawsze w tym samym miejscu. Komitet organizacyjny zadecydował w końcu, by kamieniarz spiął kamień stalową klamrą, i tak pozostawił na pamiątkę." Grobami opiekowali się strzelcy i harcerze, a w Święto Niepodległości 11 listopada polska społeczność z władzami miasteczka organizowała przy nich uroczyste apele. Jesienią 1939 roku krzyże zostały uszkodzone a obelisk przewrócony przez załozieckich komsomolców i w takim stanie pozostawały do 2000 roku, gdy oglądał je autor cytowanych wspomnień. [PB]

Pomordowani:

(wymieniony już przy Trościańcu Wielkim)
Półtorak Maciej, cywilny, lat 18, zamordowany przez Ukraińców w Załoźcach koło Zborowa w ostatnich dniach czerwca 1919 i w Trościańcu pochowany. [OL]PEREPELNIKI:

Pomordowani:

Wolski Ludwik, komisarz ziemski, syn inżyniera i właściciel dóbr Perepelniki. Uwięziony przez Ukraińców w listopadzie 1918 r. na zamku złoczowskim, rozstrzelany 27 marca za satyryczny wiersz - pamflet na Ukrainę. [OL]
Ludwikowi Wolskiemu poświęciliśmy osobny artykuł na naszej stronie internetowej, zamieściliśmy też kilka jego wierszy.MANAJÓW:

Polegli:

Cielinkiewicz Władysław, podporucznik 39 pułku strzelców 6 kompanii, prawnik ze Szczerca, lat 30, poległ w Manajowie koło Zborowa 21 czerwca 1919. Pochowany w Kruhowie. [OL]
Na liście strat WP pod numerem 4965 jako "Cielenkiewicz Władysław ppor. 39. p. strz." z tą samą datą śmierci, ale błędnie podaną nazwą miejscowości "Maciejów". Poprzednie źródło - ze względu na bardziej szczegółowe dane o poległym - wydaje się wiarygodniejsze. [LS]

Siwek Marcin, szeregowy 39 pułku strzelców 9 kompanii, zginął pod Manajowem koło Zborowa dnia 21 czerwca 1919. Pochowany w Piasecznej. [OL]
Nr 35223 na liście strat WP, z inną datą śmierci: "poległ 20.VI.1919, Manajów". [LS]PODKAMIEŃ:

Polegli 1919:

Błaszczyk Feliks, szeregowy 19. pułku piechoty, poległ 27.VII.1919, Podkamień. Nr 2513 na liście strat WP. Nie odnotowany w książce "W obronie Lwowa..." [LS]

Markiewicz Henryk, szeregowy 19 pułku piechoty, poległ 3.VIII.1919, Podkamień. Nr 24198 na liście strat WP. [LS]
W książce "W obronie Lwowa..." wymieniono tylko samo jego imię i nazwisko, bez żadnych innych danych. [OL]

Pomordowani 1919:

Bajewicz, leśnik, aresztowany w Podkamieniu, zamordowany w czasie transportu do Złoczowa [ŚW]

Goździk, oficer Legionów, aresztowany w Podkamieniu, zamordowany w czasie transportu do Złoczowa [ŚW]

Jak pisze Aleksander Wiśniewski w swojej książce "Możemy wszystko przebaczyć, nie wolno nam niczego zapomnieć. Dzieje Podkamienia i okolic od maja 1943 do maja 1944":
"W czasie pobytu Siczowych Strilciw w Podkamieniu zostali aresztowani leśnik Bajewicz i oficer Legionów Godzik, który będąc ranny przebywał u rodziców. Najpierw przebywali oni w areszcie, a następnie podczas przewożenia do Złoczowa zostali zamordowani za rogatką, koło Hołodrygi przed Maleniskami." Mogiła Goździka znajdowała się na cmentarzu w Podkamieniu i przed wojną odbywały się przy niej uroczystości państwowe. Bardzo dziękujemy Krystianowi, administratorowi strony internetowej o Podkamieniu http://www.podkamien.pl za nadesłanie tych informacji.

Dyńkowski Józef, szeregowy 38 pułku piechoty 5 kompanii, lat 20, zamordowany przez Ukraińców w Podkamieniu 25 czerwca 1919. Pochowany w Opryłowcach. [OL]
Nr 7668 na liście strat WP. [LS]

Dziedzic Jan, szeregowy 38 pułku strzelców 5 kompanii, zamordowany przez Ukraińców 25 czerwca 1919 w Podkamieniu. [OL]
Nr 7572 na liście strat WP. [LS]

(Dwaj wyżej wymienieni żołnierze to prawdopodobnie jeńcy - lub ranni - z bitwy pod Olejowem. Ich pułk nie walczył w Podkamieniu: spod Olejowa wycofywali się na Złoczów, przez Iwaczów, a osłaniająca odwrót kompania poznańska przez Kruhów)

Polegli 1920:

Bajszczak Józef, strzelec 9. pułku strzelców granicznych, poległ 12.VIII.1920, Podkamień. Nr 799 na liście strat WP. [LS]

Birnbaum Michał, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 4.VIII.1920, Podkamień. Nr 2380 na liście strat WP. [LS]

Chmiel Walenty, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 3.VIII.1920, Podkamień. Nr 4388 na liście strat WP. [LS]

Filipowicz Franciszek, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 13.VIII.1920, Podkamień. Nr 8332 na liście strat WP. [LS]

Kamiński Kalistrat, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 3.VIII.1920, Podkamień. Nr 14846 na liście strat WP. [LS]

Koźlik Włodzimierz, kapral 44. pułku strzelców, poległ 17.VIII.1920, Podkamień. Nr 18780 na liście strat WP. [LS]

Lisów Mikołaj, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 3.VIII.1920, Podkamień. Nr 22058 na liście strat WP. [LS]

Palik Tomasz, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 3.VIII.1920, Podkamień. Nr 29039 na liście strat WP. [LS]

Usow Jan, strzelec 44. pułku strzelców, poległ 3.VIII.1920, Podkamień. Nr 41561 na liście strat WP. [LS]Odznaka 1919
Wykorzystane źródła:

[LS] "Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920." Warszawa 1934, wyd. Wojskowe Biuro Historyczne

[OL] "W obronie Lwowa i Wschodnich Kresów. Polegli od 1-go listopada 1918 do 30-go czerwca 1919 r." Praca zbiorowa, Lwów 1926, nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów.

[KP] Dr. Andrzej Wojtkowski "Ochotnicza kompanja poznańsko-lwowska w walkach o Małopolskę Wschodnią" - w: "Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/19" pod redakcją Zygmunta Wieliczki. Poznań 1933, wyd. Towarzystwo Badań nad historją Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu

[N] pismo "Niepodległość", rocznik 1931 [fragmenty odnalezione przez Google Books, całość źródła - z kompletnymi danymi - niestety jeszcze niedostępna]

[PB] Piotr Baj: "Mogiły polskie z 1920 roku w Załoźcach Starych" - w: "Głosy Podolan" nr 40 [2000 r.]

[ŚW] Czesław Adam Świętojański i Aleksander Maria Wiśniewski: "Możemy wszystko przebaczyć, nie wolno nam niczego zapomnieć. Dzieje Podkamienia i okolic od maja 1943 do maja 1944." Wołów, 1994
DODATEK:
ŻOŁNIERZE UKRAIŃSCY 1918-1919.

Zaginieni na wojnie i uznani za zmarłych:

Hołota Filip, ur. w r. 1891 w Kudynowcach, zamieszkały w Białokiernicy, wstąpił w roku 1919 do wojska ukraińskiego. W lecie 1919 z tym wojskiem przeszedł za Zbrucz, gdzie wedle opowiadania kolegów dostał się do szpitala w Winnicy, a następnie do szpitala w Żmerynce, jako chory na tyfus i tam w grudniu 1919 podobno zmarł. W roku 1921 na wniosek żony, Anny Hołota z domu Hajduk, wszczęto postępowanie sądowe o uznanie go za zmarłego. [Gazeta Lwowska z 26 kwietnia 1921, Nr 111].

Kozak Iwan, syn Pantalejmona, ur. w r. 1887 w Manajowie, zaginął od 1918 r. jako żołnierz ukraiński. W roku 1930 wszczęto postępowanie sądowe o uznanie go za zmarłego. [Gazeta Lwowska z 31 lipca 1930, Nr 174].

Pytlar Julian, syn Andrzeja, urodzony dnia 2 lipca 1880 w Załoźcach, zaginął od roku 1919 jako szeregowiec wojsk ukraińskich w czasie walk polsko-ukraińskich. W roku 1936 wszczęto postępowanie sądowe o uznanie go za zmarłego. [Gazeta Lwowska z 24 listopada 1936, Nr 271].

Wowk Wasyl, syn Bazylego, ur. 1 lutego 1900 w Perepelnikach, zaginął od 1919 r., zabrany przez wojska ukraińskie w czasie cofania się za Zbrucz. W roku 1929 wszczęto postępowanie sądowe o uznanie go za zmarłego. [Gazeta Lwowska z 24 kwietnia 1929, Nr 95].


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020