dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5937492 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 66. Nr. 26. Czwartek 3 Lutego 1876.

E d y k t.

L. 150 cyw.

C. k. Sąd obwodowy w Złoczowie wzywa posiadacza wekslu oryginalnego z daty: Manajów 21 lipca 1872 na 139 złr. a. w. opiewającego, w 12 miesięcy od dnia wystawienia na ordrę wystawiciela w Manajowie płatnego, przez Mikołaja Podlasieckiego wystawionego, a przez Hawryczka Swyta z Manajowa płatnego, aby takowy temu Sądowi do dni 45 przedłożył, gdyż inaczej weksel ten jako umorzony uznanym będzie.

Złoczów dnia 15 stycznia 1876.
Gazeta Lwowska. Rok 66. Nr. 26. Czwartek 3 Lutego 1876.

E d y k t.

L. 149.

C. k. Sąd obwodowy w Złoczowie wzywa posiadacza wekslu oryginalnego z daty: Manajów 21 lipca 1872 na 110 zł. a. w. opiewającego w sześć miesięcy od dnia wystawienia na ordrę wystawiciela w Manajowie płatnego, przez Mikołaja Podlasieckiego wystawionego a przez Samuela Freimana w Manajowie akceptowanego, aby takowy temu Sądowi do dni 45 przedłożył gdyż inaczej weksel ten jako umorzony uznanym zostanie.

Złoczów dnia 15 stycznia 1876.
Gazeta Lwowska. Rok 66. Nr. 29. Poniedziałek 7 Lutego 1876.

E d y k t.

L. 148 cyw.

C. k. Sąd obwodowy w Złoczowie wzywa posiadacza wekslu oryginalnego z daty: Manajów 24 kwietnia 1872 na sumę 50 złr. a. w. opiewającego, w 12 miesięcy od dnia wystawienia na ordrę właściciela w Manajowie płatnego, przez Mikołaja Podlasieckiego wystawionego, a przez Oleksę Semków z Manajowa akceptowanego, aby takowy temu Sądowi do dni 45 przedłożył, gdyż inaczej weksel ten jako umorzony uważanym zostanie.

Złoczów 15 stycznia 1876.
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 65. Sobota, 20 Marca 1886.

L. 7957

Michał Budnik z Manajowa uznany marnotrawcą. Kuratorem jego jest Iwan Powroźnik z Manajowa.

C. k. sąd powiatowy Zborów, dnia 30 sierpnia 1885.
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 282. Piątek, 10 Grudnia 1886.

L. 4964

Matwij Chornał z Manajowa uznany marnotrawcą. Kuratorem jego mianowano Macieja Pankiewicza z Manajowa.

C. k. sąd powiatowy

Zborów, 4 września 1886.
Gazeta Lwowska. Rok 94. Nr. 84. Środa, 13. Kwietnia 1904.

L. cz. E. 13/4 (3)

Zobowiązany Wasyl Nowicki, gospodarz w Manajowie.

Na żądanie wierzyciela egzekwującego Michała Druczok, gospodarza w Werbiwczyku, odbędzie się dnia 9. maja 1904 o godz. 12 w południe w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 20 w Zborowie, licytacya realności llwh. 565, 599 i 659 ks. gr. gm. Manajów objętych stanowiących jeden kompleks gruntów składających się ppgr. 531/2, 649, 519/4, 519/98 i 519/3, na której pobudowaną jest z drzewa budolcowego chata słomą kryta wraz z przynależytościami, składającemi się z stajni, szopy i przyboku.

Nieruchomości te, wystawione na licytacyę, są ocenione na 2260 kor., przynależności zaś na 300 kor.

Najniższa cena wynosi 1706 kor. 6 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 22.

Takie prawa, w obec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V

Zborów, dnia 5. marca 1904.
Gazeta Lwowska. Rok 96. Nr. 284. Czwartek, 13 Grudnia 1906.

L. cz. A. VI. 108/6 (12)

E d y k t
z wezwaniem dziedzica, którego pobyt jest niewiadomym.

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie ogłasza, że dnia 8 grudnia 1905 w Manajowie zmarła Ahafia 1 śl. Olender, 2 śl. Babij, pozostawiając rozporządzenie ostatniej woli, w którem poczyniła legaty, wyczerpujące cały jej majątek i w której dla syna Mikołaja Olendra przeznaczyła gotówkę 40 kor.

Ponieważ sądowi miejsce pobytu Mikołaja Olendra nie jest znanem, przeto wzywa się go, aby w przeciągu jednego roku, licząc od dnia niżej podanego, zgłosił się w tutejszym sądzie i wniósł oświadczenie co do dziedziczenia, w przeciwnym bowiem razie spadek zostanie przeprowadzony ze zgłaszającymi się dziedzicami i z kuratorem adwokatem drem Dawidem Naglerem w Zborowie ustanowionym dla nieobecnego.
C. k. Sąd powiatowy Oddział IV.

Zborów, dnia 9 października 1906.
Gazeta Lwowska. Rok 97. Nr. 61. Piątek, 15 Marca 1907.

L. cz. C. II. 69/7 (1)

E d y k t.

Przeciw Wasylowi Nowickiemu, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Zborowie przez Iwana Rudego i tow. z Manajowa pozew o 213 koron.

Na podstawie pozwu została w tut. sądzie wyznaczona audyencya na dzień 21 marca 1907 godz. 9 rano.

Celem strzeżenia praw Wasyla Nowickiego ustanawia się pana dr. E. Wacyka adwokata w Zborowie kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie Wasyla Nowickiego w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nic zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Zborów, dnia 14 lutego 1907.
Gazeta Lwowska. Rok 101. Nr. 269. Sobota, 25 Listopada 1911.

L. cz. Cw. 1883/11 (1)

E d y k t.

Przeciw Iwanowi Pundykowi z Manajowa, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu obwodowego w Złoczowie przez Esterę Rosenberg pozew o 450 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wydano wekslowy nakaz zapłaty.

Celem strzeżenia praw Iwana Pundyka ustanawia się p. dr. Rothenberga adw. w Złoczowie, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie Iwana Pundyka w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Oddział II.

Złoczów, 25 października 1911.
Gazeta Lwowska. Rok 101. Nr. 271. Wtorek, 28 Lipca 1911.

L. cz. A. VI. 190/11

E d y k t.

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, że Jan Semaszczuk zmarł dnia 7 stycznia 1898 w Manajowie bez pozostawienia rozporządzenia ostatniej woli.

Do spadku po nim pozostałego powołani są z ustawy jego dzieci Stefan Semaszczuk, Wasyl Semaszczuk, Fedko Semaszczuk, Tereszka Semaszczuk zam. Wojciechowska i Hańka Semaszczuk tudzież Marya Semaszczuk, które to dwie ostatnie miały przebywać w Werchobużu.

Gdy nie jest wiadomem, gdzie Hańka Semaszczuk i Marya Semaszczuk przebywają i czy jeszcze żyją, przeto wzywa się ich względnie ich ustawowych spadkobierców, aby w przeciągu roku licząc, od daty tego edyktu, donieśli o swych prawach Sądowi, wykazali tytuł prawny dziedziczenia i złożyli oświadczenia do spadku, gdyż po bezskutecznym upływie czasokresu, zostanie przewód spadkowy przeprowadzony tylko z tymi, którzy wykażą tytuł dziedziczenia, oraz wniosą oświadczenia i im też zostanie w miarę wykazania praw przyznany spadek, dla którego ustanawia się kuratorem p. adw. dr. Dawida Naglera w Zborowie.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział VI.

Zborów, dnia 6 listopada 1911.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 1. Sobota, 8 Stycznia 1914.

L. cz. C. I. 499/13.

E d y k t.

Przeciw Piotrowi Budnikowi, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesionym został do c. k. sądu powiatowego w Zborowie przez Kseńkę Budnik w Manajowie pozew o 780 koron

Na podstawie tego pozwu wyznaczono rozprawę na dzień 30. grudnia 1913.

Celem strzeżenia praw Piotra Budnika ustanawia się p. dr. Naglera. adwokata w Zborowie kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie kuranda w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.

Zborów, dnia 16. grudnia 1913.
Gazeta Lwowska. Rok 111. Nr. 63. Piątek, 18 Marca 1921.

Cg. 97/212.

Przeciw Annie Feików zam. Sadowiec z Manajowa, której miejsce pobytu nie jest znane, wniesiony został do sądu powiatowego zborowskiego w Złoczowie pozew o uznanie prawa własności gruntu i uznanie dokumentu zpn. Na podstawie pozwu wyznacza się audjencję do rozprawy na dzień 28 kwietnia 1921 o godz. 9 przy ul. Kościuszki Nr. 303. Celem strzeżenia praw pozwanej ustanawia się p. dr. Naglera, adwokata w Złoczowie, kuratorem. Tenże kurator zastępować będzie pozwaną w rzeczonej sprawie na jej koszt i niebezpieczeństwo dopóki ona w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

Zborowski Sąd powiatowy w Złoczowie.

Złoczów, dnia 29 lutego 1921.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020