dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5823933 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 87. Piątek 16 Kwietnia 1880.

E d y k t.

L. 5845.

Dnia 23 kwietnia, dnia 14 maja i dnia 4 czerwca 1880 każdym razem o godzinie 10 przed przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 119 w Trościańcu położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużnika Fedia Czaharyna własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 183 złr. l ct. w. s.

Cenę wywołania stanowi kwota 2600 zł.

Wadyum 260 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 23 grudnia 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 90. Czwartek, 21 Kwietnia 1881.

E d y k t.

L. 4979.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż celem ściągnięcia pretensyi Bejły Migaem w kwocie 52 zł. w. a. odbędzie się na dniu 10 czerwca, na dniu 15 lipca i na dniu 2 września 1881, każdym razem o godzinie 10 przed południem w tutejszosądowym budynku publiczna licytacya realności pod l. 115 w Trościańcu wielkim położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, Maryanny Swiadkiewiczowej własnej, wedle protokołu z dnia 22 stycznia 1880 l. 936 zastawniczo opisanej z wyłączeniem tylko parceli zwanej "od Czystopad" w przestrzeni mniej więcej półtrzecia morga pod pozycyą 4 w tymże protokole opisanej.

Cenę wywołania stanowi cena oszacowania tej części realności w kwocie 330 zł.

Wadyum wynosi 38 zł.

Dalsze warunki i akt oszacowania przejrzeć można w tusąd. registraturze.

O tem zawiadamia się strony tudzież wszystkich tych, którzyby na powyższej realności jakiekolwiek prawa uzyskali, lub którymby niniejsza uchwała doręczoną być nie mogła na ręce ustanowionego kuratora p. Juliana Karabińskiego w Załoźcach.

C. k. sąd powiatowy

Załoźce dnia 20 listopada 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 133. Niedziela, 12 Czerwca 1892.

L. 3577

Maciej Świądkiewicz cieśla z Trościańca wielkiego został uznany marnotrawcą.

Kuratorem tegoż ustanowiono Jana Półtoraka także Zarembów zwanego gospodarza z Trościańca wielkiego.

Z ck. Sądu powiatowego.

Załośce 21 maja 1892.
Gazeta Lwowska. Rok 100. Nr. 158. Piątek, 15 Lipca 1910.

L. cz. L. 16/9 (11)

Edykt.

Za marnotrawcę uznano Franciszka Płoszaja w Trościańcu.

Kuratorem jego ustanowiono Józefa Dzika (Nyszty) w Trościańcu.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Załoźce, dnia 30 maja 1910.
Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 45. Niedziela, 25 Lutego 1912.

L. cz. Cw. 288/12 (1)

Edykt.

Przeciw Janowi Dajczakowi - Gdyra z Trościańca wielkiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu obwodowego w Złoczowie przez Izaka Ruchtschaffera pozew o 2000 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wydano wekslowy nakaz zapłaty.

Celem strzeżenia praw Jana Dajczaka - ustanawia się p. dr. Wania adw. w Złoczowie, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie Jana Dajczaka - Gdyra w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Oddział II.

Złoczów, dnia 4 lutego 1912.
DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 4. Tarnopol, dnia 20 lutego 1937.

Zgubiono dowód tożsamości konia Seria A. Nr. 212816, który unieważnia Młynek Jan z Trościańca Wielkiego powiatu zborowskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 3. Tarnopol, dnia 3 marca 1938.

Repka Mikołaj, syn Stefana i Marii, urodzony 17. III. 1906 r. w Trościańcu Wielkim, zamieszkały w Jasionowie, pow. brodzki, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wystawioną przez P. K. U. w Kamionce Strumiłowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 10. Tarnopol, dnia 1 sierpnia 1939.

Bielecki Dominik z Trościańca Wielkiego ur. 15 VII 1905 r. unieważnia zagubioną książeczkę wojskową wydaną przez K. R. U. Kamionka Strumiłowa. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020