dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5804937 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
[źródło: Dziennik Polski. Rok X. Nr. 108. We Lwowie Sobota dnia 12. Maja 1877. Zachowano oryginalną pisownię.]


Z pod Załoziec 8. maja.

Właśnie dowiaduję się, że w nocy z dnia 5. na 6. b. m. zostały w Załoźcach wszystkie figury z wyjątkiem figury św. Mikołaja przez złoczyńców zniszczone i zniesione. Popłoch i przerażenie między mieszczaństwem i ludnością żydowską ogromne. W pierwszej chwili ogarnął ludność paniczny przestrach. Obywatele chrześciańskiego i żydowskiego wyznania skupiali się co kilka kroków radząc poważnie przez cały dzień 6. b. m. Mówią, iż nietylko w Załoźcach ale wzdłuż granicy państwowej uprzątnięto figury świętych. Aptekarz i burmistrz miasta Załoźce p. Bronisław Markowski zajął się energicznie śledztwem przy pomocy żandarmerji. Jeżeliby się ten fakt sprawdził dałby wiele do myślenia, stałby się bardzo doniosłym, gdyż widocznie byłaby w grze jakaś niebezpieczna agitacja.

Wkrótce okazało się, że to tylko plotka. Po kilku dniach ktoś nadesłał sprostowanie do innej gazety lwowskiej.


[źródło: Gazeta Narodowa. Rok XVI. Nr. 115. We Lwowie. Niedziela dnia 20. Maja 1877. Zachowano oryginalną pisownię.]

Załośce, 15. maja.

Wyczytawszy w Dzien. Polskim z dnia 12. maja b. r. nr. 108, korespondencję z pod Załoziec, donoszącą o zburzeniu i zniszczeniu wszystkich figur świętych z pozostawieniem jedynie św. Mikołaja, poczuwam się do obowiązku w interesie prawdy, do sprostowaniu takowej. Z całej korespondencji szanownego korespondenta z pod Załoziec wynika, że napisał to, co mu opowiadano, a czego własnemi oczami nie widział, bo inaczej byłby fałszywemi wiadomościami Dzien. Polskiego nie zasilał, a bardziej publiczność niepotrzebnie nie alarmował. Mylnem jest więc, że wszystkie figury świętych w Załoźcach, których jest tu wiele, uszkodzono, lub nawet zniszczono. Faktem jest, że tylko dwom figurom kamiennym głowy odbito, a jednej z tychże i ręce uszkodzono, - trzeciej zaś figurze tylko koronę z głowy odbito, a żadnego innego uszkodzenia więcej, prócz powyższych na tychże figurach nie dokonano. Również i napisu żadnego z groźbą jakąś dla ludzi nie było. I to jest fałszem, jakoby na całem pograniczu państwa od Załoziec do Brodów w tenże sam sposób figury świętych zniszczono i zburzono, a więc i znieważono. Nigdzie więcej prócz w Załoźcach coś podobnego nie wyrządzono A że i sprawa socjalna, nie jest w tym haniebnym czynie w grze, nie ulega wątpliwości, a to tem pewniej, ponieważ już c. k. sąd w Załoźcach przyaresztował jednego izraelitę Icka Moszkowie, na którym, według relacji c. k. żandarmerji, podejrzenie cięży, i opinia powszechna w miasteczka za tem przemawia, że ów Izraelita tę zbrodnię mógł popełnić.

Za prawdziwek powyższego sprostowania ręczę, a dobrzeby było, iżby redakcje wszystkich czasopism, tylko od wiarygodnych korespondentów, których więc znają, nadsełane korespondencje przyjmowały a raczej umieszczały, a tem samem, aby fałszywe i alarmujące wiadomości z kraju w świat nie puszczano.

Wspomnę tu jeszcze o niecnym czynie, jaki w Podkamieniu koło Brodów przed kilka tygodniami popełniono, jest nim wykopanie zwłok ojca Dominikana, przez niewiadomych złoczyńców, który tamże umarł i na cmentarzu był pochowany. Odgrzebanie zwłok jego nastąpiło było zaraz tej samej nocy po pogrzebie. Za sprawcą tej zbrodni nie śledzono, albowiem fakt powyższy do wiadomości c. k. sądu i żandarmerji nie doniesiono. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020