dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882588 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").

3) Wykaz uchylających się od służby wojskowej (lata 30-te XX wieku) - obecność na liście nie oznacza bynajmniej, że wszystkie te osoby ukrywały się po lasach. Większość z nich przebywała poza miejscem zamieszkania - najczęściej na emigracji zarobkowej (np. USA, Francja, Argentyna). Jednak przed wyjazdem mieli, jak to się mówiło za czasów PRL "nieuregulowany stosunek do służby wojskowej". Po pojawieniu się w rodzinnych stronach czekały ich kłopoty.

Gazeta Lwowska. Rok 94. Nr. 168. Niedziela, 24. Lipca 1904.

L. cz. P. VI. 83/4 (2)

Za głupkowatego uznano Jośla Seilera w Manajowie. Kuratorem jego ustanowiono Berla Seilera w Manajowie.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział VI.

Zborów, dnia 4. maja 1904.
Gazeta Lwowska. Rok 95. Nr. 136. Piątek, 16. Czerwca 1905.

L. cz. E. 311/5 (2)

Na żądanie Israela Tillesa jako cessyonaryusza Michała Druczok w Werbiwczyku odbędzie się dnia 10. lipca 1905 o godzinie 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym w Zborowie licytacya realności lwh. 565, 599 i 659 ks. gr. gm. Manajów objętych zobowiązanego własnych stanowiących jeden kompleks gruntów składających się z ppgr. 531/2, 649, 519/4, 519/18 i 519/3, na której pobudowaną jest z drzewa budulcowego chata, słomą kryta wraz z przynależnościami, składającemi się z stajni, szopy i przytoku.

Nieruchomości te, wystawione na licytacyę, ocenione na 2260 kor., przynależności zaś na 300 kor.

Najniższa cena wynosi 1706 kor. 6 hal, poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 18.

Takie prawa, w obec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 6. maja 1905.
Gazeta Lwowska. Rok 98. Nr. 171. Wtorek, 28 Lipca 1908.

L. cz. E. 869/8 (3)

E d y k t.

Dla p. Józefa Koniuszi w Manajowie [w] sprawie toczącej się przed c. k. sądem powiatowem w Zborowie przeciw Wasylowi Andryjowskiemu o 474 kor. 10 hal. ma być doręczoną uchwała z dnia 25 maja 1908 liczba czynności E. 869/8 (1), którą pozwolono egzekucyę przez zajęcie ruchomości oraz przez wpis prawa zastawu dla sum 474 kor. zpn. na realności obj. whl. 645 i innych realności gm. Manajów.

Ponieważ niewiadomo gdzie Józef Koniuszi przebywa, przeto ustanawia się w celu strzeżenia jego praw kuratora w osobie pana dr. adw. Naglera w Zborowie.

Tenże kurator zastępować będzie Józefa Koniuszi w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 2 lipca 1908.
Gazeta Lwowska. Rok 100. Nr. 201. Niedziela, 4 Września 1910.

Edykt.

Przeciw Teodorowi Jaworskiemu, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Zborowie przez Iwana Kiecko z Manajowa pozew o zapłatę kwoty 363 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wyznaczoną została w tut. sądzie audyencya do ustnej rozprawy na dzień 16 września 1910 o godz. 11.30 przed poł, biuro Nr. 14.

Celem strzeżenia praw tegoż Teodora Jaworskiego ustanawia się pana dr. Naglera adw. w Zborowie, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie go w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.

Zborów, dnia 24 sierpnia 1910.
Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 15. Sobota, 20 Stycznia 1912.

L. cz. T. 11/1

E d y k t.

Samuel Mandel, kupiec w Sassowie podał, że zginął mu weksel na sumę 200 kor. bez daty wystawienia i płatności in blanco przez Jana Łysego z Manajowa podpisany, który to weksel przez wyręczenie go przez Jana Łysego stał się jego własnością.

Wzywa się tedy niniejszem dzierżyciela owego weksla, by weksel ten do dni 45 tutejszemu sądowi przedłożył, gdyż inaczej weksel ten będzie zaamortyzowany czyli za nieistniejący uznanym.

C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Oddział II.

Złoczów, dnia 18 września 1911.
Gazeta Lwowska. Rok 103. Nr. 281. Niedziela, 7 Grudnia 1913.

L. cz. E. 4021/13 (5)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Towarzystwa kredytowego w Olejowie - odbędzie się dnia 13 stycznia 1914, o godz. 9 przed południem, w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 12 w Zborowie, licytacya:

a) realności obj. lwh. 55 i 292 ks. gr. gm. kat. Bzowica,

b ) pgr. lk. 1344/1 po dokonanej sprzedaży z dotychczasowego ciała hipot. lwh. 1073 gminy Manajów wydzielić się mającej wraz z budynkami gospodarczemi i prawem przechodu, przejazdu i przepędu bydła przez pgr. 1360/2,

c) pgr. 1163/25, 1163/26, 1163/27, 1163/28, po dokonanej sprzedaży z ciała lwh. 1168 ks. gr. gm. kat. Manajów wydzielić się mających, a to z prawem przechodu, przejazdu i przepędu bydła przez pgr. lk. 1169 i 1163/24 tej gminy,

d) realności obj. lwh. 1168 ks. gr. gm. kat. Manajów po dokonaniu, wydzielenia pod c) wskazanego i z wyłączeniem wskazanych tamże parcel,

e) realności obj. lwh. 1073 ks. gr. gm. kat. Manajów, po dokonaniu wydzielenia pod b ) wskazanego z pgr. 1307/2 i 1308/2, składać się mającej,

f) realności obj. lwh. 1189 ks. gr. gm. kat. Manajów.

Nieruchomości wraz z przynależnościami wystawione na licytację są ocenione:

1. przedmiot i sprzedaży pod a) na kwotę 1241 kor.,

2. przedmiot sprzedaży pod b ) na kwotę 2960 kor.,

3. przedmiot sprzedaży pod c) na kwotę 3240 kor.,

4. przedmiot sprzedaży pod d) na kwotę 13.923 kor.,

5. przedmiot sprzedaży pod e) na kwotę 2300 kor.,

6. przedmiot sprzedaży pod f) na kwotę 360 kor., które to kwoty uznaje się za odpowiednie wartości sprzedażnej,

Najniższa cena wynosi:

1. co do nieruchomości ad a) kwotę 827 kor. 33 h.,

2. co do nieruchomości ad b ) kwotę 1973 kor. 33 h.,

3. co do nieruchomości ad c) kwotę 2160 kor.,

4. co do nieruchomości ad d) kwotę 9282 kor.,

5. co do nieruchomości ad e) kwotę 1533 kor. 33 h.,

6. co do nieruchomości ad f) kwotę 240 kor.

Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które niniejszem się zatwierdza i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia it. d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 22,

Takie prawa wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 3 listopada 1913.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 11. Tarnopol, dnia 1 października 1931

Ogłoszenie
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 23 września 1931 r., L. PS. 1769/31, dotyczące przestrogi przed osobami wyłudzającemi wsparcia.

Następujące osoby, czując wstręt do pracy włóczą się po kraju, wyłudzając wsparcia na rachunek gminy obowiązanej do opieki:

a) z Województwa Tarnopolskiego:

poz. 7) Derech Cyryl, syn Marji, lat 23, z gminy Manajów, pow. Zborów

Ostrzega się przed udzielaniem jakichkolwiek wsparć wymienionym osobnikom na rachunek gminy zobowiązanej do opieki, gdyż wsparcia nie będą zwracane przez gminę.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 2. Tarnopol, dnia 1 lutego 1932

Wykaz Nr 1 uchylających się od poboru.

poz. 760. Procyk Aleksy, ur. 15 IX 1909 Manajów, syn Mikołaja i Marii, (starostwo Zborów)
poz. 826. Rudy Stefan, ur. 17 III 1909, Manajów, syn Dymitra i Anny, (starostwo Zborów)
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 kwietnia 1933

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 761. Górak Zenobjusz, ur. 1 X 1911, Manajów, syn Pauliny, (starostwo Zborów)
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 16. Tarnopol, dnia 1 października 1934

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego - Powiat Zborowski

poz. 8. Karwacki Josafat, ur. 25 XI 1912 Manajów, syn Aleksego i Barbary
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1935

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 482. Darmopuk Stefan, ur. 1907, Manajów, syn Jana i Katarzyny, (starostwo Zborów)
poz. 577. Wugman false Seiler Chaskel, ur. 1905, Manajów, syn Roola i Rozy, (starostwo Zborów)
DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1925.

Unieważnia się książeczkę wojskową Nr. 7105 Teodora Budnika urodzonego w roku 1898 w Manajowie powiat Zborów, wystawioną przez P. K. U. Złoczów.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020