dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882323 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Niniejszą listę sporządziliśmy z tzw. metryk józefińskich, czyli pierwszego katastru gruntowego Galicji. Te olejowskie nosiły daty 1787-1789, czyli w tych właśnie latach je sporządzono.

Występujących w materiale chłopów trudno nazwać właścicielami ziemi. A przynajmniej właścicielami w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Właściwsze byłyby tu raczej terminy posiadacz, czy użytkownik wieczysty. Mimo że grunty i gospodarstwa były dziedziczne, a chłopi w zaborze austriackim mieli zapewnioną nieusuwalność i pewne prawa, to jednak bez zgody zwierzchności nie mogli swoich gruntów dzielić ani odsprzedawać. Musieli też odrabiać pańszczyznę. Zmieniło się to dopiero w 1848 roku, po uwłaszczeniu chłopów i zniesieniu pańszczyzny. Jednak jeszcze przez dwadzieścia lat, do 1868 roku, nie był dozwolony podział dawnych dużych gospodarstw pańszczyźnianych na mniejsze ani np. odsprzedaż z nich kawałków ziemi.

W przyszłości zamieścimy dokładniejsze wykazy wszystkich olejowskich działek z metryk józefińskich i franciszkańskich. Z przeliczeniem archaicznych miar (sążnie) na współczesne. Na razie zamieszczamy skróconą kwerendę, z oryginalnymi numerami porządkowymi z metryk józefińskich.

W przypadku imion i nazwisk mieliśmy do czynienia z różnymi wersjami ich pisowni. Nazwiska dopiero się formowały i nie wszystkie miały już ustaloną pisownię. Większość z tych ludzi nie posiadała zresztą własnych dokumentów. I tak np. olejowski ród Drozdowskich występuje jako Drozdowicz. Są też osoby w ogóle bez nazwisk, jak np. Katarzyna Stanisławowa. Stanisław to zapewne imię jej męża - już nieżyjacego, skoro sama Katarzyna prowadziła gospodarkę. Więc "Stanisławowa" byłoby tylko przezwiskiem - a prawdziwego nazwiska w źródle nie zapisano. Imię męża na pewno rzymskokatolickie - więc któryś z olejowskich rodów polskich.

Imiona niektórych gospodarzy zapisano w wersji zdrobniałej, tak jak ich używano na codzień. Podobnie jak w przypadku nazwisk zdecydowaliśmy się zachować te różne wersje zapisu przy każdej osobie.

Ówczesne działki były bardzo duże, więc owi chłopi w XX wieku mogliby uchodzić za potentatów. W rzeczywistości jednak nie było tak idealnie. Poziom ówczesnego rolnictwo niewiele różnił się od średniowiecznego. Prawie nie było prawie metalowych narzędzi, do tego techniki pracy (a też i niektóre gatunki roślin) były mało efektywne. Dla wyżywienia jednej rodziny potrzeba było więcej ziemi, niż w końcu wieku XIX czy w wieku XX.

Wielkie podziękowania dla naszych Dobrodziejów i Przyjaciół projektu "Olejów na Podolu", od których otrzymaliśmy kopie tych ciekawych archiwaliów.

Z powodów technicznych (ograniczenia oprogramowania naszej strony) musieliśmy podzielić cały materiał na dwa artykuły.
Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach józefińskich - cz.1
Własność pańska, własność cerkiewna, gospodarze - nazwiska od Andrzejkowy do Niemielowski


Część druga z nazwiskami od Ogrodnik do Zwarycz jest tutaj
WŁASNOŚĆ PAŃSKA - HRABIÓW STARZEŃSKICH:

pod numerem domu 91:
- rezydencja pańska - 2
- sad pański - 312- sady na Górze
- sad pański - 874 - niwa Pod Dębem
- ogród pański - 3
- ogród pański - 873 - niwa Pod Dębem
- ogród pański - 879 - niwa w Opryszkowej Dolinie
- pole pańskie - 479- pola pod Nowym Gajem
- pole pańskie - 551 - niwa pod Switlikiem
- pole pańskie - 635 - niwa od serwirowskiej granicy między bzowickimi polami
- pole pańskie - 636 - niwa na Górach zwana Od granicy serwirowskiej
- pole pańskie - 868 - niwa koło folwarku Halczyna Dolina
- pole pańskie - 871 - niwa Pod Dębem
- pole pańskie - 880 - niwa w Opryszkowej Dolinie
- pole pańskie - 881 - niwa w Tarniku
- pole pańskie - 946 - niwa Klin
- pole pańskie - 947 - niwa Krypin
- pole pańskie "najpodlejsze" - 1181 - niwa od Moniłówki pod Kowalową Brzeziną
- pole pańskie Za Ropą - 1415 - niwa Pod Bałaszówką
- pole pańskie pod Toustym "najpodlejsze" - 1423 - niwa Na Toustym
- pole pańskie - 1428 - niwa Od Łopuszan
- pole pańskie - 1547 - niwa Od Krzyża Harbuzowskiego
- pole pańskie "dobre" - 1548 - niwa pod Kowalową Dębiną
- pole pańskie - 1626 - niwa Za Wergielasem
- pole pańskie - 1627 - niwa pod folwarkiem i dworem
- pole pańskie - 1628 - niwa Na Bębnie
- pole pańskie - 1644 - niwa Na Sklepach
- sianożęć pańska - 388 - łąki ponad Górę w chrostach
- sianożęć pańska - 875 - niwa na Halczynej Dolinie
- sianożęć pańska Klin zwana, "podła dla gęstych krzaków" - 876 - niwa na Halczynej Dolinie
- sianożęć pańska, "dla gęstych krzaków podła" - 877 - niwa w Opryszkowej Dolinie
- sianożęć pańska - 1180 - niwa Tyszkowszczyzna
- sianożęć pańska - 1418 - niwa Na Toustym
- sianożęć pańska - 1429 - niwa Od Łopuszan
- sianożęć pańska - 1630 - niwa Na Bębnie
- pasieka pańska w Temnym - 384 - łąki ponad Górę w chrostach
- las dębowy pański - 1352 - niwa Gaj Bałaszowski
- Góra Nowy Gaj, krzaki i chrusta białokrynickie pańskie - 1178 1/2 - niwa Nieczajowska

pod numerem domu 85:
- browar pański - 85

pod numerem domu 75:
- folwark pański - 11
- ogród pański - 12
- ogród folwarczny pański - 84
- ogród pański na Halczynej Dolinie - 13

pod numerem domu 102:
- folwark pański na Halczynej Dolinie - 869 - niwa koło folwarku Halczyna Dolina
- ogród pański na Halczynej Dolinie - 870 - niwa koło folwarku Halczyna Dolina

pod numerem domu 62:
- austeria pańska - 14
- austeria pańska - ogród do niej należący - 15
WŁASNOŚĆ OLEJOWSKIEJ CERKWI GRECKO-KATOLICKIEJ:

pod numerem domu 66:
księdza parocha Strzelbickiego Teodora
- rezydencja - 57
- ogród - 58
- ogród drugi - 59
- ogród trzeci - 60
- ogród czwarty - 61
- pole - 417 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 514 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 572 - niwa pod Switlikiem
- pole - 923 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1023 - niwa Hruszeczki
- pole - 1084 - niwa Dziekciarka
- pole - 1114 - niwa Dziekciarka
- pole - 1261 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1339 - niwa Za Ropą
- pole - 1377 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1432 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1468 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1546 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1614 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 922 - niwa Na Dyduchowym
- sianożęć - 1427 - niwa Na Toustym

pod numerem domu 80:
- szkoła parochialna - 87
- ogród przy szkole parochialnej - 88

pod numerem domu 92:
- ks. parocha chałupa przy pasiece - 1640 - Dębina
- ks. parocha sad przy pasiece - 1641 - Dębina

bez numeru domu:
- Cmentarz stary od dworu przy cerkwi mały - 95
- Cmentarz nowy - 145
GOSPODARZE:

Andrzejkowego (Andrykowego) Wasyla z domu nr 57:
- chałupa - 31
- ogród - 32
- pole - 1625 - niwa Za Wergielasem

Babieja Jacka z domu nr 104:
- chałupa - 321 - sady na Górze
- ogród - 322 - sady na Górze

Babieja Jana (Iwana) z domu nr 58:
- chałupa - 18
- ogród - 19
- sianożęć - 1233 - niwa Na Berezowym

Babija (Babieja) Jurka z domu nr 9:
- chałupa - 239
- ogród - 236
- ogród - 241
- sad - 240
- pole - 342 - pola w Temnym
- pole - 348 - pola w Temnym
- pole - 435 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 562 - niwa pod Switlikiem
- pole - 616 - niwa od Serwirów
- pole - 744 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 776 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 805 - niwa Na Mormolowym
- pole - 970 - pola za Krypinem
- pole - 980 - niwa Hruszeczki
- pole - 1017 - niwa Hruszeczki
- pole - 1028 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1056 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1095 - niwa Dziekciarka
- pole - 1161 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1197 - niwa Na Berezowym
- pole - 1200 - niwa Na Berezowym
- pole - 1291 - niwa Za Ropą
- pole - 1413 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1534 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1563 - niwa Za Wergielasem
- pole - 1566 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1172 - niwa Nieczajowska

Bałaszowskiego (Bałaszewskiego) Wasyla z domu nr 6:
- chałupa - 281
- ogród - 282
- pole - 426 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 567 - niwa pod Switlikiem
- pole - 610 - niwa od Serwirów
- pole - 674 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 753 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 774 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 882 - niwa Na Huńkowym
- pole - 915 - niwa Na Huńkowym
- pole - 966 - pola za Krypinem
- pole - 1014 - niwa Hruszeczki
- pole - 1018 - niwa Hruszeczki
- pole - 1063 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1183 - niwa Na Berezowym
- pole - 1280 - niwa Za Ropą
- pole - 1436 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1544 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1562 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1170 - niwa Nieczajowska

Bednarza Jacka z domu nr 109:
- chałupa - 313 - sady na Górze
- ogród - 314 - sady na Górze

Bednarza Ostapa z domu nr 60:
- chałupa - 20
- ogród - 21
- ogród drugi - 22

Bielca Michała z domu nr 59:
- chałupa - 23
- ogród - 24

Błaszkowskiego Szymona z domu nr 85:
- ogród - 83
- sianożęć - 1234 - niwa Na Berezowym

Bodaczka Iwana (Jana) z domu nr 89:
- chałupa - 114
- ogród - 115
- sianożęć - 404 - łąki ponad Górę w chrostach

Bojka Procia z domu nr 19:
- chałupa - 218
- ogród - 219
- ogród - 242
- ogród zbożem zasiewany - 243
- pole - 433 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 489 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 564 - niwa pod Switlikiem
- pole - 613 - niwa od Serwirów
- pole - 671 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 749 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 802 - niwa Na Mormolowym
- pole - 968 - pola za Krypinem
- pole - 1015 - niwa Hruszeczki
- pole - 1196 - niwa Na Berezowym
- pole - 1288 - niwa Za Ropą
- pole - 1378 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1535 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1565 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1417 - niwa Na Toustym

Buryja Hrynka / Burego Hrynka z domu nr 23:
- chałupa - 208
- ogród - 209
- sad - 210
- sad drugi - 211
- pole - 339 - pola w Temnym
- pole - 352 - pola w Temnym
- pole - 442 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 555 - niwa pod Switlikiem
- pole - 623 - niwa od Serwirów
- pole - 640 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 738 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 813 - niwa Na Mormolowym
- pole - 977 - pola za Krypinem
- pole - 987 - niwa Hruszeczki
- pole - 1035 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1152 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1207 - niwa Na Berezowym
- pole - 1299 - niwa Za Ropą
- pole - 1527 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1573 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 397 - łąki ponad Górę w chrostach

Buryja Wasyla z domu nr 119:
- chałupa - 215
- sad - 216
- pole - 413 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 508 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 592 - niwa pod Switlikiem
- pole - 680 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 758 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 836 - niwa Na Bojkowym
- pole - 949 - pola za Krypinem
- pole - 1006 - niwa Hruszeczki
- pole - 1077 - niwa Dziekciarka
- pole - 1099 - niwa Dziekciarka
- pole - 1264 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1338 - niwa Za Ropą
- pole - 1391 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1454 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1486 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1615 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1236 - niwa Na Berezowym

Buryja Wasyla i Hnatowego Iwana z domu nr 119:
- pole - 898- niwa Na Huńkowym

Chmiela Iwana z domu nr 36:
- chałupa - 138
- ogród "na granicy podły mizerny i bardzo glinkowaty" - 139

Chmielarza Michała z domu nr 89:
- chałupa - 96
- ogród - 97

Czajkowskiego Józefa z domu nr 99:
- chałupa - 385 - łąki ponad Górę w chrostach
- ogród - 386 - łąki ponad Górę w chrostach
- ogród drugi - 387 - łąki ponad Górę w chrostach

Czajkowskiego Sobka z domu nr 93:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 1632 - Dębina
- ogród przy pasiece pańskiej - 1633 - Dębina

Ćwiklińskiego Macieja z domu nr 94:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 1634 - Dębina
- ogród przy pasiece pańskiej - 1635 - Dębina
- sad przy pasiece pańskiej - 1636 - Dębina

Darmorosa (Darmoroza) Łucia z domu nr 8:
- chałupa - 244
- ogród - 245
- ogród drugi - 246
- ogród trzeci - 247
- ogród czwarty zbożem zasiewany - 248
- pole - 434 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 566 - niwa pod Switlikiem
- pole - 614 - niwa od Serwirów
- pole - 670 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 748 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 803 - niwa Na Mormolowym
- pole - 967 - pola za Krypinem
- pole - 1025 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1163 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1195 - niwa Na Berezowym
- pole - 1287 - niwa Za Ropą
- pole - 1536 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1564 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1416 - niwa Na Toustym

Darmorosa (Darmoroza) Michała z domu nr 7:
- chałupa - 279
- ogród - 280
- pole - 511 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 595 - niwa od Serwirów
- pole - 854 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 906 - niwa Na Huńkowym
- pole - 926 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1021 - niwa Hruszeczki
- pole - 1081 - niwa Dziekciarka
- pole - 1106 - niwa Dziekciarka
- pole - 1159 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1186 - niwa Na Berezowym
- pole - 1289 - niwa Za Ropą
- pole - 1541 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1611 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 918 - niwa Na Dyduchowym

Darmorosa (Darmoroza) Semka z domu nr 35:
- chałupa - 140
- ogród - 142
- ogród drugi - 143
- ogród trzeci - 144
- sad - 304 - sady na Górze
- pole - 457 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 490 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 543 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 576 - niwa pod Switlikiem
- pole - 653 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 722 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 827 - niwa Na Mormolowym
- pole - 936 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1051 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1136 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1222 - niwa Na Berezowym
- pole - 1314 - niwa Za Ropą
- pole - 1400 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1512 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1587 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 399 - łąki ponad Górę w chrostach

Dołhego Mikołaja z domu nr 20:
- chałupa - 309 - sady na Górze
- ogród - 310 - sady na Górze
- ogród drugi - 311 - sady na Górze

Dołhego Stepana z domu nr 20:
- pole - 455 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 492 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 657 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 726 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 781 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 825 - niwa Na Mormolowym
- pole - 938 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1049 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1138 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1187 - niwa Na Berezowym
- pole - 1276 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1397 1/2 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1514 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1586 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 402 - łąki ponad Górę w chrostach
(Dołhy Stefan prawdopodobnie był synem Mikołaja. Nie wiemy, czy ojciec przekazał mu całą gospodarkę za życia, zostawiając sobie tylko dom z ogrodem, czy też - co wydaje się bardziej prawdopodobne - Mikołaj Dołhy zmarł w czasie sporządzania metryk józefińskich dla Olejowa, więc około 1787 roku).

Drozdowicza Franka z domu nr 111:
- chałupa - 270
- ogród - 271
- pole - 459 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 532 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 578 - niwa pod Switlikiem
- pole - 654 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 719 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 766 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 829 - niwa Na Mormolowym
- pole - 933 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1053 1/2 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1164 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1224 - niwa Na Berezowym
- pole - 1316 - niwa Za Ropą
- pole - 1398 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1510 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1590 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 367 - łąki ponad Górę w chrostach

Drozdowicza Maćka z domu nr 67:
- pole - 412 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 431 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 598 - niwa od Serwirów
- pole - 693 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 855 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 913 - niwa Na Huńkowym
- pole - 1012 - niwa Hruszeczki
- pole - 1096 - niwa Dziekciarka
- pole - 1112 - niwa Dziekciarka
- pole - 1193 - niwa Na Berezowym
- pole - 1285 - niwa Za Ropą
- pole - 1440 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1538 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1556 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 368 - łąki ponad Górę w chrostach
(Maćko Drozdowicz - protoplasta olejowskiego rodu Drozdowskich - prawdopodobnie był synem Sebastiana. Nie wiemy, czy ojciec przekazał mu całą gospodarkę za życia, zostawiając sobie tylko dom z ogrodem, czy też - co wydaje się bardziej prawdopodobne - Sebastian zmarł w czasie sporządzania metryk józefińskich dla Olejowa, więc około 1787 roku; przypadek podobny do rodziny Dołhy powyżej).

Drozdowicza Sebastiana z domu nr 67:
- chałupa - 62
- ogród - 63

Ducia Grzegorza (Grześka) z domu nr 39:
- chałupa - 132
- ogród - 133
- ogród - 187
- sad - 292 - sady na Górze
- pole - 516 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 601 - niwa od Serwirów
- pole - 688 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 762 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 862 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 959 - pola za Krypinem
- pole - 1002 - niwa Hruszeczki
- pole - 1087 - niwa Dziekciarka
- pole - 1110 - niwa Dziekciarka
- pole - 1270 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1345 - niwa Za Ropą
- pole - 1451 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1475 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1479 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1618 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1247 - niwa Na Berezowym

Dybasza Fedka z domu nr 56:
- chałupa - 44
- ogród - 45
- ogród - 46
- pole - 454 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 477 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 546 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 658 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 727 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 784 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 824 - niwa Na Mormolowym
- pole - 945 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1047 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1139 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1199 - niwa Na Berezowym
- pole - 1312 - niwa Za Ropą
- pole - 1351 - niwa Za Ropą
- pole - 1397 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1471 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1515 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1585 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1552 - łąki Kowalowa Dębina

Dybasza Iwana z domu nr 55:
- chałupa - 33
- ogród - 34
- pole - 410 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 506 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 589 - niwa pod Switlikiem
- pole - 678 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 756 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 838 - niwa Na Bojkowym
- pole - 896 - niwa Na Huńkowym
- pole - 948 - pola za Krypinem
- pole - 1008 - niwa Hruszeczki
- pole - 1075 - niwa Dziekciarka
- pole - 1260 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1335 - niwa Za Ropą
- pole - 1360 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1388 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1449 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1490 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1609 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1441 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan

Dyducha Iwana z domu nr 39:
- ogród - 131

Dzury (Dziury) Jacka / Dzuryka Jacka z domu nr 24:
- chałupa - 196
- ogród - 197
- sad - 198
- pole - 336 - pola w Temnym
- pole - 552 - niwa pod Switlikiem
- pole - 626 - niwa od Serwirów
- pole - 643 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 735 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 815 - niwa Na Mormolowym
- pole - 924 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 990 - niwa Hruszeczki
- pole - 1038 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1149 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1212 - niwa Na Berezowym
- pole - 1302 - niwa Za Ropą
- pole - 1524 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1575 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 370 - łąki ponad Górę w chrostach
(Andruch Wolanik - zapewne przodek olejowskiego rodu Wolaniuków - miał dom pod tym samym numerem co Jacek / Jacko Dżura, wszędzie też ich grunty graniczyły ze sobą. Zapewne jeden z nich - nie wiemy, który - wżenił się w rodzinę drugiego i doszło do podziału majątku)

Dzury (Dziury) Michała (Michałka) z domu nr 25:
- chałupa - 205
- ogród - 206
- sad - 207
- pole - 338 - pola w Temnym
- pole - 353 - pola w Temnym
- pole - 443 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 554 - niwa pod Switlikiem
- pole - 624 - niwa od Serwirów
- pole - 641 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 737 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 812 - niwa Na Mormolowym
- pole - 978 - pola za Krypinem
- pole - 988 - niwa Hruszeczki
- pole - 1036 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1151 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1208 - niwa Na Berezowym
- pole - 1277 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1300 - niwa Za Ropą
- pole - 1526 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1574 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1177 - niwa Nieczajowska
- sianożęć "w krzakach" - 1209 - niwa Na Berezowym

Dzury Józefa z domu nr 24:
- pole - 445 - pola pod Nowym Gajem

Fedorowicza Fedka z domu nr 45:
- chałupa - 179
- ogród - 180
- pole - 469 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 503 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 539 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 580 - niwa pod Switlikiem
- pole - 701 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 788 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 791 - niwa w Maksymowym Gaju
- pole - 848 - niwa Na Bojkowym
- pole - 892 - niwa Na Huńkowym
- pole - 1064 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1124 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1250 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1327 - niwa Za Ropą
- pole - 1368 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1412 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1500 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1602 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 787 - niwa w Leskowym Hajku

Gaca Oleksy z domu nr 14:
- chałupa - 264
- ogród drugi zbożem zasiewany - 266
- ogród - 265
- pole - 415 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 512 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 597 - niwa od Serwirów
- pole - 858 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 910 - niwa Na Huńkowym
- pole - 962 - pola za Krypinem
- pole - 1082 - niwa Dziekciarka
- pole - 1107 - niwa Dziekciarka
- pole - 1267 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1343 - niwa Za Ropą
- pole - 1430 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1434 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1482 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1612 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1425 - niwa Na Toustym

Gierszona krawca Żyda z domu nr 120:
- chałupa - 98

Grabowskiego Józefa z domu nr 107:
- chałupa - 81
- ogród - 82

Hajduka Walka z domu nr 37:
- chałupa - 136
- ogród - 137
- pole - 458 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 504 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 530 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 570 - niwa pod Switlikiem
- pole - 652 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 721 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 828 - niwa Na Mormolowym
- pole - 935 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1052 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1135 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1223 - niwa Na Berezowym
- pole - 1315 - niwa Za Ropą
- pole - 1401 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1511 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1588 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 395 - łąki ponad Górę w chrostach

Hnatowego Iwana z domu nr 18:
- ogród - 262
- ogród drugi zbożem zasiewany - 263
- pole - 1460 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1488 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1622 - niwa Za Wergielasem

Ilka Jacka z domu nr 2:
- chałupa - 275
- ogród "bardzo podły" - 276
- pole - 423 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 523 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 607 - niwa od Serwirów
- pole - 669 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 686 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 767 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 866 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 903 - niwa Na Huńkowym
- pole - 952 - pola za Krypinem
- pole - 998 - niwa Hruszeczki
- pole - 1090 - niwa Dziekciarka
- pole - 1103 - niwa Dziekciarka
- pole - 1184 - niwa Na Berezowym
- pole - 1281 - niwa Za Ropą
- pole - 1458 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1480 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- sianożęć - 1237 - niwa Na Berezowym

Jacychy wdowy z domu nr 78:
- chałupa - 86

Jaśka (nazwisko nie podane) z domu nr 98:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 878 - niwa w Opryszkowej Dolinie

Jobka (Jopka) Józefa z domu nr 69:
- chałupa - 66
- ogród - 67
- pole - 414 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 520 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 594 - niwa pod Switlikiem
- pole - 682 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 760 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 859 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 901 - niwa Na Huńkowym
- pole - 954 - pola za Krypinem
- pole - 1003 - niwa Hruszeczki
- pole - 1085 - niwa Dziekciarka
- pole - 1105 - niwa Dziekciarka
- pole - 1266 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1342 - niwa Za Ropą
- pole - 1393 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1473 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1484 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1624 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 396 - łąki ponad Górę w chrostach

Kaliniaka Piotra (Petra) z domu nr 105:
- chałupa - 125
- ogród - 126
- sad - 289 - sady na Górze

Kamieńskiego Dmitra z domu nr 112:
- chałupa - 27
- ogród - 28

Kamieńskiego Józefa z domu nr 68:
- chałupa - 64
- ogród - 65

Kondrowego Matwija z domu nr 108:
- chałupa - 267
- ogród "bardzo podły" - 268

Kowala Józka z domu nr 31:
- ogród - 146

Kowala Stepana z domu nr 31:
- chałupa - 160
- ogród - 161
- sad - 302 - sady na Górze
- pole - 330 - pola w Temnym
- pole - 633 - niwa od Serwirów
- pole - 660 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 724 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 780 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 822 - niwa Na Mormolowym
- pole - 943 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1046 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1141 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1219 - niwa Na Berezowym
- pole - 1309 - niwa Za Ropą
- pole - 1395 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1517 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1583 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 373 - łąki ponad Górę w chrostach

Kowala Wasyla z domu nr 34:
- chałupa - 162
- ogród - 151
- ogród - 163
- ogród - 164
- ogród - 165
- sad - 166
- sad - 303 - sady na Górze
- pole - 456 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 491 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 545 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 659 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 723 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 782 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 826 - niwa Na Mormolowym
- pole - 937 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1050 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1137 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1221 - niwa Na Berezowym
- pole - 1313 - niwa Za Ropą
- pole - 1399 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1513 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1589 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 401 - łąki ponad Górę w chrostach

Kowalowego Seńki (Semka) z domu nr 46:
- chałupa - 181
- ogród - 182
- ogród - 325 - sady na Górze
- sad - 290 - sady na Górze
- sad - 324 - sady na Górze
- pole - 408 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 452 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 470 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 502 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 540 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 581 - niwa pod Switlikiem
- pole - 700 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 790 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 792 - niwa w Maksymowym Gaju
- pole - 847 - niwa Na Bojkowym
- pole - 891 - niwa Na Huńkowym
- pole - 1065 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1123 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1251 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1349 - niwa Za Ropą
- pole - 1367 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1411 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1499 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1603 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 789 - niwa w Leskowym Hajku

Kozakiewicza Benedykta z domu nr 83:
- chałupa - 93
- ogród drugi - 94
- ogród - 93

Krzywego Tomka z domu nr 96:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 1419 - niwa Na Toustym
- ogród przy pasiece pańskiej - 1420 - niwa Na Toustym
- ogród drugi przy pasiece pańskiej - 1421 - niwa Na Toustym
- sadek przy pasiece pańskiej - 1422 - niwa Na Toustym

Kuliny Piotra z domu nr 4:
- chałupa - 285
- ogród - 286

Lichoty Franka z domu nr 63:
- chałupa - 47
- ogród - 48
- pole - 510 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 603 - niwa od Serwirów
- pole - 684 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 769 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 853 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 900 - niwa Na Huńkowym
- pole - 956 - pola za Krypinem
- pole - 1004 - niwa Hruszeczki
- pole - 1080 - niwa Dziekciarka
- pole - 1104 - niwa Dziekciarka
- pole - 1265 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1341 - niwa Za Ropą
- pole - 1474 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1487 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1616 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 921 - niwa Na Dyduchowym

Lisowca Wasyla z domu nr 103:
- chałupa - 1463 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- ogród - 1462 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- ogród drugi - 1464 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1465 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- sianożęć - 1466 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan

Lucychy wdowy z domu nr 78:
- ogród - 40

Łuciowego Fedka z domu nr 29:
- chałupa - 192
- ogród - 193
- pole - 323 - sady na Górze
- pole - 333 - pola w Temnym
- pole - 359 - pola w Temnym
- pole - 448 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 524 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 548 - niwa pod Switlikiem
- pole - 629 - niwa od Serwirów
- pole - 646 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 732 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 818 - niwa Na Mormolowym
- pole - 928 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 993 - niwa Hruszeczki
- pole - 1041 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1146 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1215 - niwa Na Berezowym
- pole - 1306 - niwa Za Ropą
- pole - 1521 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1578 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 365 - łąki ponad Górę w chrostach
- sianożęć - 374 - łąki ponad Górę w chrostach

Łuciowego Iwana z domu nr 30:
- chałupa - 158
- ogród - 159
- pole - 449 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 547 - niwa pod Switlikiem
- pole - 630 - niwa od Serwirów
- pole - 663 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 743 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 747 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 819 - niwa Na Mormolowym
- pole - 940 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 995 - niwa Hruszeczki
- pole - 1042 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1145 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1216 - niwa Na Berezowym
- pole - 1307 - niwa Za Ropą
- pole - 1520 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1580 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć między polami - 746 - pola pod Kucowym Chrestem

Łuciowego Wasyla z domu nr 30:
- pole - 332 - pola w Temnym

Maciejowskiego Krzysztofa z domu nr 19:
- chałupa - 5
- ogród - 7
- ogród drugi - 8

Macyka Romana (Macykowego Romana) z domu nr 22:
- chałupa - 212
- ogród - 213
- sad - 214
- pole - 340 - pola w Temnym
- pole - 351 - pola w Temnym
- pole - 441 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 556 - niwa pod Switlikiem
- pole - 622 - niwa od Serwirów
- pole - 639 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 739 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 811 - niwa Na Mormolowym
- pole - 976 - pola za Krypinem
- pole - 986 - niwa Hruszeczki
- pole - 1034 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1153 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1206 - niwa Na Berezowym
- pole - 1290 - niwa Za Ropą
- pole - 1298 - niwa Za Ropą
- pole - 1528 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1572 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1175 - niwa Nieczajowska

Masztalirza Andrzejka z domu nr 95:
- chałupa - 1637 - Dębina
- ogród - 1638 - Dębina
- sad - 1639 - Dębina

Matulowej wdowy z domu nr 86:
- chałupa - 103
- ogród - 104

Mazura Wojciecha z domu nr 77:
- chałupa - 9
- ogród - 10

Mazura Wojtka z domu nr 77:
- chałupa - 25
- ogród - 26
(Być może ta sama osoba - dwa razy policzona?)

Miastkowskiego Macieja kowala z domu nr 115:
- chałupa - 99
- ogród - 100

Mielniczki wdowy z domu nr 90:
- chałupa - 116
- ogród - 117
- ogród drugi zbożem zasiewany - 118
- pole - 1629 - niwa Na Bębnie
- sianożęć - 119
Jako należące do tego samego numeru domu 90 (więc pewnie w posiadaniu wdowy Mielniczki, choć nie zostało to zapisane wprost):
- młyn - 120
- Stawek Krzywego
(wspomniana Mielniczka to niekoniecznie nazwisko, to słowo mogło też być przydomkiem oznaczającym żoną młynarza / młynarkę)

Mormola Michała z domu nr 33:
- chałupa - 147
- ogród - 148
- ogród drugi - 150
- sad - 149
- sad - 305 - sady na Górze
- pole - 328 - pola w Temnym
- pole - 453 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 478 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 544 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 632 - niwa od Serwirów
- pole - 647 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 656 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 725 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 783 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 785 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 823 - niwa Na Mormolowym
- pole - 944 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1045 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1048 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1140 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1220 - niwa Na Berezowym
- pole - 1311 - niwa Za Ropą
- pole - 1396 - niwa Pod Bałaszówką
- pole - 1516 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1584 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 366 - łąki ponad Górę w chrostach
- sianożęć - 403 - łąki ponad Górę w chrostach

Mormola Wasyla z domu nr 21:
- chałupa - 315 - sady na Górze
- sad - 316 - sady na Górze

Muzyki Jędrzeja z domu nr 61:
- chałupa - 16
- ogród - 17

Nahornego Jacka z domu nr 27:
- chałupa - 155
- ogród - 156
- pole - 157
- pole - 331 - pola w Temnym
- pole - 358 - pola w Temnym
- pole - 447 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 631 - niwa od Serwirów
- pole - 662 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 729 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 778 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 820 - niwa Na Mormolowym
- pole - 941 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 994 - niwa Hruszeczki
- pole - 1043 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1144 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1217 - niwa Na Berezowym
- pole - 1308 - niwa Za Ropą
- pole - 1519 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1581 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 363 - łąki ponad Górę w chrostach
- sianożęć - 375 - łąki ponad Górę w chrostach

Niemielowskiego Demka (Nemirowskiego, Nemirowego) z domu nr 3:
- chałupa - 277
- ogród - 278
- sad - 1167 - niwa Nieczajowska
- pole - 429 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 565 - niwa pod Switlikiem
- pole - 612 - niwa od Serwirów
- pole - 672 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 750 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 775 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 916 - niwa Na Huńkowym
- pole - 917 - niwa Na Huńkowym
- pole - 965 - pola za Krypinem
- pole - 1013 - niwa Hruszeczki
- pole - 1072 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1134 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1198 - niwa Na Berezowym
- pole - 1292 - niwa Za Ropą
- pole - 1350 - niwa Za Ropą
- pole - 1435 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1545 - niwa Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - 1558 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 394 - łąki ponad Górę w chrostachCzęść druga z nazwiskami od Ogrodnik do Zwarycz jest tutaj
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020