dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882457 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Zestawienia dla całej parafii z obszernymi uwagami opublikowaliśmy osobno, w artykuleStatystyki zgonów w parafii Olejów w latach 1850-1865

W niniejszym tekście publikujemy proste statystyki zgonów dla zmarłych wyznania rzymsko-katolickiego - czyli Polaków - z wioski Harbuzów. Nie dysponujemy jeszcze takimi materiałami dla grekokatolików, więc nie są to dane dla całej wioski.

Nie jest to też praca naukowa, jako amatorzy nie mamy takiej wiedzy ani aspiracji. Jedynie proste zestawienia liczb, które - mamy nadzieję - przybliżą naszym Czytelnikom realia, w jakich żyli i umierali tamci ludzie.

W opisywanych przedziale czasowym 1850-1857 i 1859-1865 w rzymskokatolickiej populacji Harbuzowa przyszło na świat 51 dzieci, a zmarło 49 osób. Czyli w sumie miał miejsce niewielki przyrost (o 2 osoby).

rok 1850

ilość urodzeń:

-

-

ilość zgonów:

-

rok 1851

ilość urodzeń:

5

-

ilość zgonów:

-

rok 1852

ilość urodzeń:

4

-

ilość zgonów:

5

rok 1853

ilość urodzeń:

2

-

ilość zgonów:

3

rok 1854

ilość urodzeń:

2

-

ilość zgonów:

3

rok 1855

ilość urodzeń:

3

-

ilość zgonów:

4

rok 1856

ilość urodzeń:

5

-

ilość zgonów:

2

rok 1857

ilość urodzeń:

3

-

ilość zgonów:

5

rok 1858

ilość urodzeń:

b.d.

-

ilość zgonów:

b.d.

rok 1859

ilość urodzeń:

3

-

ilość zgonów:

8

rok 1860

ilość urodzeń:

3

-

ilość zgonów:

5

rok 1861

ilość urodzeń:

2

-

ilość zgonów:

1

rok 1862

ilość urodzeń:

5

-

ilość zgonów:

3

rok 1863

ilość urodzeń:

7

-

ilość zgonów:

4

rok 1864

ilość urodzeń:

6

-

ilość zgonów:

3

rok 1865

ilość urodzeń:

1

-

ilość zgonów:

3

OGÓŁEM:

 

51

 

 

49
Ja długo żyli XIX-wieczni Polacy z Harbuzowa? W podanej niżej tabeli i wykresie zestawiamy zmarłych według grup wiekowych. 18 z nich - czyli 36,7% - stanowiły dzieci do czwartego życia. Trochę lepiej niż średnia całej parafii, gdzie te proporcje wynosiły 45,6%.

ZESTAWIENIE WIEKU ZMARŁYCH WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO Z HARBUZOWA
DLA POSZCZEGÓLNYCH LAT Z PRZEDZIAŁU 1850-1857 i 1859-1865

WIEK:

RAZEM:

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

poniżej 1 roku

10

-

-

1

1

-

1

-

2

b.d.

-

1

-

1

1

2

-

1-4 lat

8

-

-

2

-

2

-

-

-

b.d.

1

1

-

-

1

-

1

5-14 lat

3

-

-

-

-

-

-

2

-

b.d.

-

1

-

-

-

-

-

15-24 lat

2

-

-

-

-

1

-

-

-

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

25-34 lat

3

-

-

-

-

-

1

-

1

b.d.

-

-

-

-

-

-

1

35-44 lat

5

-

-

1

-

-

1

-

-

b.d.

-

-

-

1

1

1

-

45-54 lat

5

-

-

-

2

-

-

-

1

b.d.

-

2

-

-

-

-

-

55-64 lat

6

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

4

-

-

-

1

-

1

65-74 lat

3

-

-

-

-

-

1

-

1

b.d.

-

-

-

1

-

-

-

75-84 lat

4

-

-

1

-

-

-

-

-

b.d.

2

-

1

-

-

-

-

od 85 lat

0

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM (BEZ ROKU 1858):

49

0

0

5

3

3

4

2

5

b.d.

8

5

1

3

4

3

3I DODATKOWY WYKRES, POKAZUJĄCY PROPORCJE POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH W OGÓLNEJ LICZBIE ZMARŁYCH
Na co umierali ówcześni mieszkańcy Harbuzowa? W tabeli poniżej możecie zobaczyć zestawienie wszystkich przyczyn zgonów, tak jak je zapisali olejowscy księża. Niektóre mogą być różnymi określeniami tych samych chorób. W innych z kolei pod tymi samymi, ogólnikowymi terminami, mogą kryć się różne choroby.

W poniższym zestawieniu jest jeden zgon, który możemy potraktować jako wypadek - wścieklizna.

ZESTAWIENIE PRZYCZYN ZGONÓW ZMARŁYCH WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO Z HARBUZOWA
W LATACH 1850-1857 i 1859-1865.

PRZYCZYNA ZGONU

RAZEM:

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

Debilitas / Debilitas a partu [słabość od urodzenia]

6

-

-

1

-

-

1

-

-

b.d.

-

1

-

1

1

1

-

Desenteria [czerwonka / biegunka]

3

-

-

-

1

-

-

1

-

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

Febris [gorączka]

3

-

-

-

-

-

1

1

1

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Asthma [astma]

2

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

2

-

-

-

-

-

-

Coclus [koklusz]

2

-

-

-

-

-

-

-

1

b.d.

-

1

-

-

-

-

-

Convulsiones [drgawki / konwulsje]

2

-

-

-

-

1

-

-

1

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Febris nervosa [gorączka z konwulsjami]

3

-

-

2

-

1

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Hectica [? gorączka trawiąca?]

2

-

-

-

-

-

-

-

1

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

Hectica pulmonum [? gorączka trawiąca płuc?]

2

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

1

1

-

Infantilis [? dosł. "dziecięca" - ale jaka?]

2

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

1

1

Paralisis [paraliż]

2

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

1

-

1

-

-

-

Pleuris [? zapalenie opłucnej?]

2

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

1

-

1

-

-

-

-

Tuberculosa [gruźlica]

2

-

-

-

1

1

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Tussis [kaszel]

2

-

-

1

-

-

-

-

-

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

Typhus [tyfus]

2

-

-

-

-

-

-

-

1

b.d.

-

1

-

-

-

-

-

Angina

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

1

-

-

Cholera

1

-

-

-

-

-

1

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Colica [kolka]

1

-

-

-

1

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Consumptio [wycieńczenie / wyniszczenie]

1

-

-

1

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Debilitas senilis [uwiąd starczy]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

Gangrena

1

-

-

-

-

-

1

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Hydropsia / Hydrops [puchlina wodna]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

1

Paralisis pulmonum [paraliż płuc]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

1

Phtysis [suchoty]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

1

-

-

-

-

-

Scrophuli / Scrophulosa [skrofuły / gruźlica węzłów chłonnych]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

Senectus [ze starości]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

1

-

-

-

Wścieklizna

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

1

-

-

OGÓŁEM (BEZ ROKU 1858):

49

0

0

5

3

3

4

2

5

b.d.

8

5

1

3

4

3

3 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020