dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882310 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejska szkoła i nauczyciele z Hukałowiec w latach 1872-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkole w Hukałowcach w latach 1872-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Hukałowcach.

(Uaktualnione lipiec 2012)
WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W HUKAŁOWCACH

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Bojanowski Józef

1911-1912

Dąbrowski Mikołaj

1887-1888

Harhura Michał

1913, 1924

Hrycyna Eugenia

1897-1901

Janusiewicz Tomasz

1885

Koncewicz / Kuczewicz Helena

1903-1905

Klimkiewicz Grzegorz

1876-1880

Łada Dyonizy

1906-1907

w roku 1912 był już nauczycielem w Moniłówce

Łada Jan

1908

Malicz Józef

1881-1884

w roku 1892 był już nauczycielem w Moniłówce

Metelski Grzegorz

1886

Nalewajko Szymon

1875

w roku 1881 był już nauczycielem w Torhowie

Skaziński Teodor

1912-1913, 1924

Skurzyński Michał

1874

Tetich Jan

1892-1894

w roku 1897 był już nauczycielem w Perepelnikach

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W HUKAŁOWCACH


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1872 (1)
Rok założenia szkoły ludowej w Hukałowcach

1873 (2)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1874 (3)
szkoła parafialna
nauczyciel: Skurzyński Michał

1875 (4)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Nalewajko Szymon

1876 (5)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Nalewajko Szymon

1876 z olejowskich ksiąg kościelnych
Klimkiewicz Grzegorz, "magister scholae nationalis in Hukałowce", grekokatolik, ur. ok. 1830 w Zulicy, syn Jana, parocha w Zulicy i Agaty z domu Mikolewicz, w roku 1876 w wieku 46 lat ożenił się z panną Marią Kościuk, ur. w Szczurowicach, zamieszkałą w Hukałowcach. Świadkami ślubu byli Julian Gutkowski, pisarz wiejski w Hukałowcach i Bazyli Dąbrowski, nauczyciel szkoły ludowej w Harbuzowie

1877 (6)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Klimkiewicz Grzegorz

1878 (7)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Klimkiewicz Grzegorz

1879 (8)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Klimkiewicz Grzegorz

1880 (9)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Klimkiewicz Grzegorz

1881 (10)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Malicz Józef

Dodatkowe informacje z książki o c.k. seminariach nauczycielskich:(11)
Malicz Józef z Wisłoka w roku 1879 ukończył c.k. seminarium nauczycielskie męskie w Tarnopolu i złożył egzamin dojrzałości.

20 kwietnia 1881 Rada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłosiła konkurs na posady nauczycielskie
Między innymi:
w powiecie złoczowskim
- szkoła filialna w Hukałowcach z płacą 250 złotych reńskich
(Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 94. Wtorek, 26 Kwietnia 1881)

1882 (12)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Malicz Józef

1883 (13)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Malicz Józef

1884 (14)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Malicz Józef

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (1)
Szkoła etatowa, założona w r. 1872. Na 88 uzdolnionych uczęszcza 52 dzieci. Powierzchnia ogrodu szkolnego 14,38 ara. Język wykładowy polski i ruski.
W r. 1884 na 652 mieszkańców umiało czytać 61.

1885 (15)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Janusiewicz Tomasz

1886 (16)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Metelski Grzegorz

1887 (17)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Dąbrowski Mikołaj

1888 (18)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Dąbrowski Mikołaj

1892 (19)
szkoła ludowa filialna (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

16 września 1892 Rada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłosiła konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Między innymi:
- szkoła etatowa 1 klasowa w Hukałowcach, język wykładowy ruski, z płacą roczną 300 zł. oraz wolnym mieszkaniem
(Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 223. Sobota, 1 Października 1892)

1894 (20)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan, zastępca

1896 (21)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: posada opróżniona

1897 (22)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczycielka: Hrycyn Eugenia, zastępca

17 września 1897 Rada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłosiła konkurs na posady nauczycielskie
Między innymi:
w powiecie złoczowskim
- szkoła 1-klasowa mieszana w Hukałowcach z płacą 350 złotych reńskich i wolnym pomieszkaniem w budynku szkolnym
(Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 236. Sobota, 16 Października 1897)

1898 (23)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczycielka: Hrycyn Eugenia, zastępca

1899 (24)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczycielka: Hrycyna Eugenia, zastępca

1900 (25)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczycielka: Hrycyna Eugenia, zastępca

1901 (26)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Hrycyna Eugenia, zastępca

1903 (27)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Kunczewicz Helena, zastępca

1904 (28)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Kunczewicz Helena, zastępca

1905 (29)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczycielka: Koncewicz Helena

1906 (30)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczyciel: Łada Dyonizy, prowizoryczny

Łada Dionizy - dodatkowe dane ze spisu nauczycieli z 1924 r.
ur. 1884
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od r. 1905

1907 (31)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Łada Dyonizy, prowizoryczny

1908 (32)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Łada Jan, tymczasowy

1909 (33)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: posada opróżniona

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (34)
W Hukałowcach była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 80.

1911 (35)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczyciel: Bojanowski Józef

1912 (36)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczyciel: Bojanowski Józef

1912
Teodor Skaziński, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Nowoszynie przeniesiony na równorzędną posadę do szkoły w Hukałowcach
przez c.k. Radę szkolną krajową
(Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 2. Czwartek, 4 stycznia 1912)

1913 (37)
szkoła ludowa jednoklasowa (mieszana)
nauczyciel: Skaziński Teodor
nauczyciel: Harhura Michał, tymczasowy


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (38)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
przy kościele łacińskim
budynek najęty, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: ruski
Przy szkole znajduje się 1/4 stawu i grunt orny (1 morga) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
przy kościele łacińskim
brak budynku i osobnej sali; z powodu braku pomieszczeń mieści się przy szkole ruskiej
język wykładowy: polski
Brak dodatków dla kierownika szkoły

nauczyciel:
Skaziński Teodor
ur. 1869
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: wdowiec
nauczyciel od 1.8.1896, służba w państwie polskim od 1.9.1919
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny

nauczyciel:
Harhura Michał
ur. 1888
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1.9.1911, służba w państwie polskim od 1.10.1919
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(2) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(11) C. k. seminarya nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicyi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego w okresie 1871-1896. Pamiętnik, wydany z powodu ćwierćwiekowego jubileuszu galicyjskich seminaryów nauczycielskich, obchodzonego we Lwowie w dniach 19, 20 i 21 listopada 1896 r. We Lwowie. Nakładem Dyrekcyj c. k. seminaryów nauczycielskich galicyjskich. Z drukarni W. A. Szyjkowskiego. 1897.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(34) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(38) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020