dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882594 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejskie szkoły i nauczyciele z Perepelników w latach 1826-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Perepelnikach w latach 1826-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Perepelnikach.

(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W PEREPELNIKACH

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Audykowski Stefan, ksiądz

1826

grecko-katolicka szkółka parafialna

Groszek Michał

1826

grecko-katolicka szkółka parafialna

Jamrożówna Antonina

1911-1912

Jurassek Ferdynad

1892

Kołodnicki Ignacy

1913

Kwas Bazyli

1868-1872

Kwas Jakób

1873-1874

w roku 1875 był już nauczycielem w Szpikłosach

Jurassek Ferdynad

1892

Marysiuk Marya

1909

Murzyn Piotr

1874-1886

Tetich Jan

1896-1913, 1924

poprzednio w roku 1892 nauczyciel w Hukałowcach

Ziółkowska Wanda

1887-1888

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOŁACH W PEREPELNIKACH


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1820 i wcześniejsze
nie występuje

1826 (1)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
prowizoryczny nauczyciel: Stefan Audykowski, wikariusz
pomocnik: Michał Groszek

W późniejszych schematyzmach 1828-1854 brak już wzmianek o greckokatolickich szkołach parafialnych - być może niektóre wciąż istniały, ale nie wiadomo do kiedy.

1868 (2)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kwas Bazyli
liczba uczniów: 32

1869 (3)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kwas Bazyli

1870 (4)
szkoła parafialna
naucz. Kwas Bazyli

1871 (5)
szkoła parafialna
nauczyciel: Kwas Bazyli

1872 (6)
szkoła parafialna
nauczyciel: Kwas Bazyli

1872 (7)
Rok powstania etatowej szkoły ludowej w Perepelnikach.

1873 (8)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kwass Jakób

1874 (9)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kwas Jakób

1874
Na podstawie orzeczeń Wyższej Rady szkolnej krajowej co do zreorganizowanych szkół Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 31 sierpnia 1874 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 37 z 10 września 1874).

Na tej liście była też szkoła etatowa w Perepelnikach, z płacą 300 złotych reńskich rocznie, posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.

1875 (10)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1876 (11)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1876
C. k. krajowa Rada szkolna mianowała tyczasowego nauczyciela szkoły etatowej w Perepelnikach Piotra Murzyna rzeczywistym nauczycielem tejże szkoły. ("Szkoła. Tygodnik Pedagogiczny" nr 16 z 15. kwietnia 1876)

1877 (12)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1878 (13)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1879 (14)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1880 (15)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1881 (16)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1881
Piotr Murzyn, nauczyciel z Perepelnik, był delegatem na XV walne zgromadzenie Towarzystwa Pedagogicznego w Krakowie.

1882 (17)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1883 (18)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1884 (19)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (7)
Szkoła etatowa, założona w r. 1872, do której na 183 uzdolnionych uczęszcza 81 dzieci, posiada pasiekę szkolna i szkółkę drzew owocowych. Język wykładowy ruski.
W r. 1884 na 875 mieszkańców umiało czytać 137.

1885 (20)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1886 (21)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Murzyn Piotr

1887 (22)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczycielka: Ziółkowska Wanda

1888 (23)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczycielka: Ziółkowska Wanda

1892 (24)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Jurassek Ferdynad, prowizoryczny

1894 (25)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: posada opróżniona

1896 (26)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1897 (27)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1898 (28)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1899 (29)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1900 (30)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1901 (31)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1903 (32)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1904 (33)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1905 (34)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1906 (35)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1907 (36)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1908 (37)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan

1909 (38)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan
nauczycielka: Marysiuk Marya, zastępca

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (39)
W Perepelnikach była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 146.

1911 (40)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan
nauczycielka: Jamrożówna Antonina, tymczasowa

1912 (41)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan
nauczycielka: Jamrożówna Antonina, tymczasowa

1913 (42)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tetich Jan
nauczyciel: Kołodnicki Ignacy, tymczasowy


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (43)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek własny, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: ruski
Przy szkole znajduje się grunt orny (3/8 morga) i dwuizbowe mieszkanie dla kierownika szkoły.

nauczyciel:
Tetich Jan
ur. 1857
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1.9.1880, służba w państwie polskim od 1.9.1919
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjnyWYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

(2) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1868. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(3) Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1869. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów. Z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej. 1870.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(7)Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(38) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(39) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(41) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(42) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(43) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020