dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882546 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejskie szkoły i nauczyciele z Łopuszanów w latach 1826-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Łopuszanach w latach 1826-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Łopuszanach.

(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKÓŁ W ŁOPUSZANACH

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Chmiel Jakób

1878-1906

Deynicki Bazyli, ksiądz

1826

grecko-katolicka szkółka parafialna

Ferens Daniel

1872-1875

Gutkowski Włodzimierz

1878

Kapustyj Jan

1907-1908

Posypanko Jan

1909-1913

Posypankowa Marya

1909-1913

Pryhoda Jan

1924

Szydłowski Jakób, ksiądz

1876-1877

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOŁACH W ŁOPUSZANACH


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1820 i wcześniejsze
nie występuje

1826 (1)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
prowizoryczny nauczyciel: Bazyli Deynicki, proboszcz

W późniejszych schematyzmach 1828-1854 brak już wzmianek o greckokatolickich szkołach parafialnych - być może niektóre wciąż istniały, ale nie wiadomo do kiedy.

1870 (2)
Rok założenia etatowej szkoły ludowej w Łopuszanach.

W schematyzmie na rok 1870 jeszcze nie występuje

1872 (3)
szkoła parafialna
nauczyciel: Ferens Daniel

1873 (4)
szkoła trywialna
nauczyciel: Ferens Daniel

1874 (5)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Ferens Daniel

1874
Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 10 września 1874 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 39 z 24 września 1874).

Na tej liście była też szkoła etatowa w Łopuszanach, z płacą 300 złotych reńskich rocznie, posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa wspólnie z dworem.

1875 (6)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Ferens Daniel

1876 (7)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Szydłowski Jakób, ks.

1877 (8)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Szydłowski Jakób, ks.

1877
Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 4 stycznia 1877 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 2 z 13 stycznia 1877).

Na tej liście była też szkoła etatowa w Łopuszanach, z płacą 300 złotych reńskich rocznie i dodatkiem ogrodu o powierzchni 800 sążni kwadratowych. Posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.

1878 (9)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Gutkowski Włodzimierz

1878
C. k. krajowa Rada szkolna mianowała zastępcę nauczyciela Jakóba Chmiela rzeczywistym nauczycielem szkoły etatowej w Łopuszanach. ("Szkoła" nr 22 z 1. czerwca 1878)

1879 (10)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1880 (11)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1881 (12)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1882 (13)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1882
Jakób Chmiel, nauczyciel z Łopuszan, był delegatem na XVI walne zgromadzenie Towarzystwa Pedagogicznego w Kołomyi.

1883 (14)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1884 (15)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (2)
Szkoła etatowa, założona w r. 1870, do której na 134 uzdolnionych uczęszcza 109 dzieci, pielęgnuje szkółkę drzewek owocowych. W przeciągu lat pięciu rozdano przeszło 600 szczep miedzy ludność wiejską. Powierzchnia ogrodu szkolnego 54 arów. Język wykładowy ruski.
W r. 1884 na 706 mieszkańców umiało czytać 108.

1885 (16)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1886 (17)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1887 (18)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1888 (19)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1892 (20)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1894 (21)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Chmiel Jakób

1896 (22)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Chmiel Jakób

1897 (23)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1898 (24)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1899 (25)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1900 (26)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1901 (27)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1903 (28)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1904 (29)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1905 (30)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1906 (31)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chmiel Jakób

1907 (32)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kapustyj Jan, prowizoryczny

1908 (33)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kapustyj Jan, tymczasowy

1909 (34)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Posypanko Jan
nauczycielka: Posypankowa Marya, tymczasowa, stała w Lubszy

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (35)
W Łopuszanach była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 171.

1911 (36)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Posypanko Jan
nauczycielka: Posypankowa Marya, tymczasowa, stała w Lubszy

1912 (37)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Posypanko Jan
nauczycielka: Posypankowa Marya, tymczasowa

1913 (38)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Posypanko Jan
nauczycielka: Posypankowa Marya, tymczasowa


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (39)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek własny, o 2 salach szkolnych
język wykładowy: ruski
Przy szkole znajduje się ogród (3/4 morgi) i dwuizbowe mieszkanie dla kierownika szkoły.

nauczyciel:
Pryhoda Jan
ur. 1885
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od ??(data dzienna nieczyt.).1907, służba w państwie polskim od 1.9.1919
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

(2) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(35) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(38) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(39) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020