dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882577 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejska szkoła i nauczyciele z Moniłówki w latach 1866-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkole w Moniłówce w latach 1866-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Moniłówce.

(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W MONIŁÓWCE

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Chomiak Paweł

1924

Czajkowski Maryan

1911

Hrehorowicz Antonina

1880

Hubka Grzegorz

1905-1909

Kochan Andrzej

1899-1904

Łada Dyonizy

1912-1913

poprzednio w roku 1906 nauczyciel w Hukałowcach, w roku 1924 w szkole w Łukawcu

Makuch Szymon

1913

Malicz Józef

1892

poprzednio w latach 1881-1884 nauczyciel w Hukałowcach, ok. 1896 nauczyciel w Łosiaczu

Pieracki Józef

1878-1879

Tarnawski Julian

1894-1896

Warecki Michał

1897-1898

Żukowski Aleksander

1873-1877, 1881-1888

w roku 1879 był nauczycielem w Białogłowach, od 1881 z powrotem w Moniłówce

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W MONIŁÓWCE


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1866 (1)
Rok założenia szkoły filialnej w Moniłówce

1866 (2)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1869 (3)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1870 (4)
szkoła parafialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1871 (5)
szkoła parafialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1872 (6)
szkoła parafialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1873 (7)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1874 (8)
szkoła ludowa
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1874
Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 10 września 1874 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 39 z 24 września 1874).

Na tej liście była też szkoła filialna w Moniłówce, z płacą 250 złotych reńskich rocznie, posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.

1875
Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 10 sierpnia 1875 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie przy szkołach ludowych w różnych wioskach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 34 z 21 sierpnia 1875).

Na tej liście znów była szkoła filialna w Moniłówce (co oznacza, że posada nauczycielska wciąż nie została obsadzona), z tą samą płacą 250 złotych reńskich rocznie, posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.

1875 (9)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1876 (10)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1877 (11)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1878 (12)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Pieracki Józef

1879 (13)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Pieracki Józef

1880 (14)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Hrehorowicz Antonina

1881 (15)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1882 (16)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1883 (17)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1884 (18)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Żukowski Aleksander

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (1)
Szkoła filialna, założona w r. 1866. Na 70 uzdolnionych uczęszcza 50 dzieci. Na ogrodzie szkolnym o powierzchni 14,38 ara, jest szkółka drzewek owocowych. Do szkoły należy l,37 Ha. pola. Język wykładowy ruski.
W r. 1884 na 525 mieszkańców umiało czytać 14.

1885 (19)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1886 (20)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1887 (21)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1888 (22)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1892 (23)
szkoła ludowa filialna (mieszana)
nauczyciel: Malicz Józef, prowizoryczny

16 września 1892 Rada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłosiła konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Między innymi:
- szkoła etatowa 1 klasowa w Moniłówce, język wykładowy ruski, z płacą roczną 300 zł. oraz wolnym mieszkaniem
(Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 223. Sobota, 1 Października 1892)

Dodatkowe informacje z książki o c.k. seminariach nauczycielskich:(24)
Józef Malicz, ur. w Wisłoku, w roku 1879 ukończył c.k. seminarium nauczycielskie męskie w Tarnopolu i złożył egzamin dojrzałości. Około roku 1896 był już nauczycielem w Łosiaczu.

1894 (25)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Tarnawski Julian, prowizoryczny

1896 (26)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Tarnawski Julian, prowizoryczny

około 1896 (24)
Julian Tarnawski, ur. w Manajowie.
W roku 1893 ukończył c.k. seminarium nauczycielskie męskie w Tarnopolu i złożył egzamin dojrzałości.

1897 (27)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Warecki Michał, prowizoryczny

17 września 1897 Rada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłosiła konkurs na posady nauczycielskie
Między innymi:
w powiecie złoczowskim
- szkoła 1-klasowa mieszana w Moniłówce z płacą 350 złotych reńskich i wolnym pomieszkaniem w budynku szkolnym
(Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 236. Sobota, 16 Października 1897)

1898 (28)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Warecki Michał, prowizoryczny

1899 (29)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kochan Andrzej

1900 (30)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kochan Andrzej

1901 (31)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Kochan Andrzej

1903 (32)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Kochan Andrzej

1904 (33)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Kochan Andrzej

1905 (34)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Hubka Grzegorz, prowizoryczny

1906 (35)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Hubka Grzegorz, prowizoryczny

1907 (36)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Hubka Grzegorz

1908 (37)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Hubka Grzegorz

1909 (38)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Hubka Grzegorz

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (39)
W Moniłówce była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 85.

1911 (40)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Czajkowski Maryan

1912 (41)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Łada Dyonizy

Łada Dionizy - dodatkowe dane ze spisu nauczycieli z 1924 r.
ur. 1884
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od r. 1905

1913 (42)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Łada Dyonizy
nauczyciel: Makuch Szymon, tymczasowy


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (43)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek najęty, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: ruski
Przy szkole znajduje się grunt orny (2 morgi) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

nauczyciel:
Chomiak Paweł
ur. 1882
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1.8.1912, służba w państwie polskim od 1.9.1919
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjnyWYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(2) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1866. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(3) Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1869. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów. Z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej. 1870.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(24) C. k. seminarya nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicyi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego w okresie 1871-1896. Pamiętnik, wydany z powodu ćwierćwiekowego jubileuszu galicyjskich seminaryów nauczycielskich, obchodzonego we Lwowie w dniach 19, 20 i 21 listopada 1896 r. We Lwowie. Nakładem Dyrekcyj c. k. seminaryów nauczycielskich galicyjskich. Z drukarni W. A. Szyjkowskiego. 1897.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(38) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(39) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(41) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(42) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(43) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020