dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5882591 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
OPIS WSI

[źródło: "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", praca zbiorowa, tom I. Warszawa 1880, nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego.]

Bereniowce alias Beremowce, wieś, powiat złoczowski, o 1 milę od stacyi kolei żelaznej Karola Ludwika w Zborowie. Obszar dworski posiada roli ornej 359 morg, łąk i ogrodów 45 morg, pastwisk 8, lasu 37; włościanie posiadają roli ornej 503 morgi, łąk i ogrodów 107, pastwisk 36 morg. Miejscowość ta należy do tak zwanego zimnego Podola, gleba dobra, czarnoziem, ale klimat ostry, położenie wysokie, to też i rola zimna i wilgotna, rodzi na słomę obficie, mniej na ziarno. Ludności ma rzymsko katolickiej 38, grecko katolickiej 270, izraelitów 20; razem 328; należy do rzymsko katolickiej parafii do oddalonego o milę Olejowa, do grecko katolickiej parafii do oddalonych o pół mili Kudynowiec. Szkołę gminną posiada filialną.
B. R.

***

Najstarszy zachowany zapis nazwy Beremowiec to "Borymowce" w nieznanym bliżej dokumencie z 1649 roku (cytowanym w książce Edwarda Klisiewicza "Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny", Kraków 2001)

***

Aleksander Czołowski i Bohdan Janusz w swojej książce "Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego" podają, że w Beremowcach odkryto "pole popielnicowe" - cmentarzysko urnowe z okresu między późną epoką brązu a wczesną epoką żelaza. Niestety, brak jakichkolwiek bliższych szczegółów.

***

BEREMOWCE W 1939 ROKU

[źródło: Antoni Worobiec "Zborów i Ziemia Zborowska". Zielona Góra 2004, nakładem Koła Tarnopolan Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żarach]

W zestawieniu grup etnicznych powiatu zborowskiego, sporządzonym dla Niemców na początku II wojny światowej przez ukraińskiego geografa i demografa prof. Włodzimierza Kubyjowicza, liczba mieszkańców Beremowiec według stanu na 1 stycznia 1939 roku wynosiła razem 698 osób, w tym 600 Ukraińców wyznania greckiego, 5 Żydów, 90 Polaków i 3 "Ukraińców wyznania łacińskiego".

***

ZALUDNIENIE BEREMOWIEC:

1832 - (dane gr.-kat.) wśród mieszkańców było 242 grekokatolików
1857 - 229 osób
1857 - (dane gr.-kat.) wśród mieszkańców było 203 grekokatolików
1870 - 328 osób
1880 - 328 osób (w tym 38 wyznania rz.-kat., 270 gr.-kat., 20 mojż.)
1885 - 385 osób (w tym 58 wyznania rz.-kat., 327 gr.-kat., Żydzi nie ujęci tym w zestawieniu)
1890 - 504 osoby
1904 - 621 osób
1905 - (dane rzym.-kat.) wśród mieszkańców było 84 wyznania rzym.-kat.
1910 - (dane gr.-kat.) wśród mieszkańców było 578 grekokatolików
1921 - 669 osób, 314 mężczyzn i 355 kobiet (według wyznania: 78 wyznania rz.-kat., 572 gr.-kat., 9 mojżeszowego; według podanej narodowości: - dane mocno niewiarygodne - 237 Polaków, 423 Rusinów i 9 Żydów
1939 - 698 osób (600 Ukraińców, 5 Żydów, 90 Polaków i 3 "Ukraińców wyznania łacińskiego")

***

DODATEK
Ze wspomnień Michała Dajczaka Halaburdy z Olejowa, zanotowanych w 1986 roku:

W 1939 roku Beremowce liczyły około 50 numerów domów.
W wiosce była cerkiew greckokatolicka.
Mieszkały tu więcej niż dwie rodziny żydowskie.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020