Perepelniki, Harbuzów, Manajów, Hnidawa
Dodane przez Remek dnia Października 20 2016 02:19:31
 Zaczynamy drugi (i na razie ostatni) etap indeksowania skanów ksiąg metrykalnych z zasobów naszego projektu.

Dodane 11 nowych artykułów:

Perepelniki grecko-katolickie księgi urodzeń A-M
Perepelniki grecko-katolickie księgi urodzeń N-Z
Perepelniki grecko-katolickie księgi ślubów
Perepelniki grecko-katolickie księgi zgonów
Perepelniki - księgi urodzeń 1731-1863
Perepelniki - księgi ślubów 1730-1826
Perepelniki - księgi zgonów 1728-1869
Hnidawa - uzupełnienie 1728-1861
Harbuzów - księgi metrykalne 1727-1849
Manajów - księgi metrykalne 1728-1850
Obarzańce - parafia 1912

Są to zindeksowane trzy mniejsze zasoby:

1) Księgi grecko-katolickie z wioski Perepelniki lata 1835-1864, skany podarowane w 2015 roku przez naszego Dobrodzieja od wioski Hukałowce. Zindeksowane 570 urodzeń, 136 ślubów i 467 zgonów.

2) Księgi rzymsko-katolickie z parafii Sasów 1727-1863, z mieszkańcami trzech wiosek, które później weszły w skład parafii Olejów (Harbuzów, Manajów, Perepelniki) oraz wioski Hnidawa, przyłączonej później do parafii Załoźce. Wypisów jest tu niewiele, bo były to wioski z przewagą ludności ukraińskiej i niewielu Polakami, za to ilość dostępnych źródeł imponująca - od 1727 roku. W skanach dostępnych na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych jest aż 11 zasobów, w których występują mieszkańcy tych czterech wiosek. Lecz tylko w dwóch (zawierających urodzenia i zgony z lat 1826-1849) te miejscowości były osobno wyodrębnione. W pozostałych dziewięciu zasobach ówczesne księgi metrykalne sasowskie były prowadzone w układzie chronologicznym i wpisy mieszkańców z całej parafii były przemieszane ze sobą. Konieczne było mozolne przeglądanie skan po skanie. Łącznie udało się odnaleźć i zindeksować 356 urodzeń, 181 ślubów i 361 zgonów.

3) Dodany niedawno na stronie AGAD pojedynczy rocznik 1912 ksiąg metrykalnych parafii Obarzańce, z mieszkańcami pięciu wiosek wchodzących w skład tej parafii (Obarzańce, Zarudzie, Horodyszcze, Nosowce i Wertełka). Zindeksowane 40 urodzeń, 10 ślubów i 17 zgonów

W opracowaniu ostatni zasób - śluby z samego miasteczka Załoźce, lata 1816-1900.


Rozszerzona zawartość newsa