Metryki józefińskie
Dodane przez Remek dnia Września 10 2011 04:56:34
 Kontynuujemy prace nad metrykami józefińskimi i franciszkańskimi z wioski Olejów.

Na początek tzw. metryki józefińskie, czyli pierwszy kataster gruntowy Galicji. Te olejowskie nosiły daty 1787-1789. Cesarsko-królewscy geometrzy zaczęli prace od środka wsi, a potem obchodzili i spisywali kolejne olejowskie ogrody i niwy.

Zamieszczamy kwerendy z wykazem wszystkich olejowskich działek i ich posiadaczy. Słowo posiadacz (lub coś w rodzaju użytkownika wieczystego) jest tu bardziej adekwatne, niż właściciel, bo chłopi nie byli jeszcze właścicielami ziemi w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Mimo że grunty i gospodarstwa były dziedziczne, a chłopi w zaborze austriackim mieli zapewnioną nieusuwalność i pewne prawa, to jednak bez zgody zwierzchności nie mogli swoich gruntów dzielić ani odsprzedawać. Musieli też odrabiać pańszczyznę. Zmieniło się to dopiero w 1848 roku, po uwłaszczeniu chłopów i zniesieniu pańszczyzny. Jednak jeszcze przez dwadzieścia lat, do 1868 roku, nie był dozwolony podział dawnych dużych gospodarstw pańszczyźnianych na mniejsze ani np. odsprzedaż z nich kawałków ziemi.

Dodane cztery nowe artykuły:
Działki i grunty olejowskie w metrykach józefińskich część 1
Działki i grunty olejowskie w metrykach józefińskich część 2
Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach józefińskich - cz.1
Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach józefińskich - cz.2

W opracowaniu podobne kwerendy metryk franciszkańskich, niedługo także dodamy je na stronę.

I jeszcze zasygnalizuję ważną nowość. Na początku jesieni szykują nam się kolejne prezenty. Nie chciałbym "zapeszyć", więc tylko ogólna wzmianka. Jest to wspólne przedsięwzięcie kilkorga naszych Dobrodziejów - po raz pierwszy połączonymi siłami, bo materiały bardzo trudne do zdobycia. Obaj z Kazimierzem cieszymy się nie tylko "służbowo", jako admini, ale i prywatnie. Będzie tam coś, co nas szczególnie interesuje. Na razie więcej nie mogę zdradzić.

Pozdrawiam
Remigiusz Paduch, administrator


Rozszerzona zawartość newsa