Nazwisko Martyniszyn - Marciniszyn
Dodane przez Remek dnia Lutego 21 2013 19:18:14
(uaktualnione luty 2013)


Marciszyn Anastazja, po mężu Mielnik (Mielnik Anastazja)
BIAŁOKIERNICA

żona Atanazego
córka Wincentego Marciszyn
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Mielnik - pod numerem domu 25
dane z ksiąg grecko-katolickich

Martyniszyn Andrzej
KRUHÓW
mąż Anny z domu Klimczuk
ur. 1857?
dane rodziców nie podane
w roku 1896 mieszkał w domu nr 37, w wieku 39 lat? jako wdowiec po (...) /nazwisko nieczytelne/ ożenił się z Anną Klimczuk z Manajowa, nr domu 118

Marciniszyn Anna
OLEJÓW

ur. 1849
rodzice: Marciniszyn Maksym i Maria, nazwisko panieńskie nie podane
rodzice chrzestni: Romaniszyn Jan i Opryszko Anna, żona Teodora
numer domu 36
dane z ksiąg grecko-katolickich

Marciniszyn Anna
OLEJÓW
rodzice: Marciniszyn Maksym i Maria
ur. ok. 1846, zm. 1861 w wieku 15 lat
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
numer domu 100
dane z ksiąg grecko-katolickich
(dane podobne do dziecka j.w. lecz różnica wieku)

Martyniszyn Anna, po 1-szym mężu Górska, po 2-gim Rzeźnik (Górska Anna) (Rzeźnik Anna)
HARBUZÓW
1) żona Stefana Górskiego
2) żona Pawła Rzeźnika
ur. ok. 1835 Kruhów. zam. Harbuzów
rodzice: Martyniszyn Michał i Muzyka Katarzyna
w roku 1862 w wieku 27 lat jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Stefan Górskiego, numer domu dla obojga nie podany
w roku 1870 mieszkała w domu nr 58, w wieku 35 lat jako wdowa po Stefanie Górskim wyszła za grekokatolika Pawła Rzeźnika z Hnidawy, nr domu 18

Martyniszyn Helena, po mężu Łobur (Łobur Helena)
HARBUZÓW
(oryg. "Martynyszyn" / "Martiniszyn")
żona Szymona
ur. ok. 1836 Kruhów, zam. Harbuzów
służąca ("famula")
rodzice: Martyniszyn Michał i Juźwin Magdalena, włościanie w Kruhowie
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Martyniszyn, pod numerem domu 35
w roku 1868 w wieku 32 lata jako panna wyszła za grekokatolika Szymona Łobur, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 17

Martyniszyn Jan
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1856 był ojcem chrzestnym dla Katarzyny Jezierzańskiej z domu nr 38 w Harbuzowie
w roku 1860 był ojcem chrzestnym dla Józefa Jezierzańskiego z domu nr 28 w Harbuzowie
w roku 1863 był ojcem chrzestnym dla Jana Błaszków z domu nr 29 w Harbuzowie

Martyniszyn Józef
KRUHÓW
brak innych danych
w roku 1896 występował jako świadek

Martyniszyn Katarzyna, po mężu Kowal (Kowal Katarzyna)
HARBUZÓW
żona Tomasza
w roku 1852 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 29

Martyniszyn Katarzyna, po mężu Błaszków (Błaszków Katarzyna)
HARBUZÓW
żona Piotra
rodzice: Martyniszyn Grzegorz i Chomyk Maria
w roku 1854 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mateusza Błaszków, pod numerem domu 18
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Szymona Błaszków, pod numerem domu 29
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Błaszków, pod numerem domu 29

Martyniszyn Katarzyna
OLEJÓW
(w księdze chrztów oryg. "Marciniszyn")
ur. i zm. 1864 w wieku 4 miesiące
rodzice: Martyniszyn Maksymilian i Kosińska Helena
rodzice chrzestni: Radom Maciej i Bezpalko Helena, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 22

Martyniszyn Kazimierz
BZOWICA
oryg. "Marciniszyn"
brak innych danych
w roku 1843 występował jako świadek ślubu

Marciniszyn Magdalena
RENIÓW

ur. ok. 1842, zm. 1846 w wieku 4 lat
rodzice: Marciniszyn Józef i Bil Maria
zapisana przyczyna zgonu: zęby? (oryg. "Dentile")
numer domu 32

Martyniszyn Maksymilian
BZOWICA
(w r. 1864 oryg. "Marciniszyn")
1) mąż Marii z domu Radom
2) mąż Heleny z domu Kosińskiej
ur. ok. 1818, Harbuzów
rodzice: Martyniszyn Wojciech i Jaremowicz Maria
mieszkał w domu nr 22
w roku 1861 w wieku 43 lata jako wdowiec po Marii Radom ożenił się z wdową Heleną Bezpalko z Kosińskich, wymienioną pod tym samym numerem domu 22
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Martyniszyn
w roku 1863 był ojcem chrzestnym dla Jana Bieleckiego z domu nr 19 w Bzowicy
w roku 1865 był ojcem chrzestnym dla Franciszka Magdycza z domu nr 20 w Bzowicy

Marciniszyn Maksym
OLEJÓW
mąż Marii, nazwisko panieńskie nie podane
brak informacji o rodzicach
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Marciniszyn - pod numerem domu 36
dane z ksiąg grecko-katolickich

Marciniszyn Maria po mężu, nazwisko panieńskie nie podane (Marciniszyn Maria)
OLEJÓW / HALCZYNA DOLINA

żona Maksyma Marciniszyna, pracownika dominialnego w Halczynej Dolinie
ur. ok. 1823, zm. 1861 w Olejowie w wieku 38 lat
brak informacji o rodzicach
w roku 1849 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Marciniszyn - pod numerem domu 36 w Olejowie
w roku 1861 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze, numer domu 100 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Martyniszyn Maria
OLEJÓW
(oryg. "Marciniszyn")
ur. ok. 1845, zm. 1852 w wieku 6,5 roku
córka włościanina z Jackowiec
rodzice: Martyniszyn (oryg. "Marciniszyn") Damian i Szkałuba Anna
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkała w domu nr 139

Martyniszyn Mikołaj
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1861 był ojcem chrzestnym dla Anieli Marchockiej z domu nr 36 w Harbuzowie

Martyniszyn Wendelina
HARBUZÓW
(oryg. "Martiniszyn")
ur. 1863
córka służącej
matka: Martyniszyn Helena
rodzice chrzestni: Mikolin Michał i Błażków Maria, żona Mikołaja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Borodajkiewicz, administrator grecko-katolicki w Harbuzowie
mieszkała w domu nr 35
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.