Nazwisko Paryj - Parij
Dodane przez Remek dnia Stycznia 21 2013 17:24:49
(uaktualnione styczeń 2013)


Parij Anna, po mężu Janik (Janik Anna)
BIAŁOGŁOWY

żona Wawrzyńca
brak informacji o rodzicach
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Janik, pod numerem domu 87

Paryj Anna po mężu Moroz (Moroz Anna)
BIAŁOGŁOWY

żona Porfiriusza
ur. ok. 1873
rodzice: Paryj Pantaleon i Łakomska Maria
w roku 1889 mieszkała w domu nr 27, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Porfiriusza Moroza z domu nr 74 w Białogłowach
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Justyny Moroz, numer domu nie podany

Parij Apolonia
BIAŁOKIERNICA
oryg. "Parey"
ur. ok. 1829, zm. 1833 w wieku 4 lata
ojciec: Parij Jacek
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 17

Paryj Barbara po mężu Sokołowska (Sokołowska Barbara)
BIAŁOGŁOWY

oryg. "Parajowa"
żona Jana
ur. ok. 1799
rodzice: Paryj Stefan i Zofia
w roku 1823, w wieku 24 lat jako panna wyszła za Jana Sokołowskiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 27 w Białogłowach

Paryj Eustachy
BIAŁOGŁOWY

mąż Marii z domu Kwiatek
ur. 1857
rodzice: Paryj Szymon i Gładysz Agnieszka
w roku 1879 mieszkał w domu nr 81, w wieku 21 lat i 8 mies. jako kawaler ożenił się z Marią Kwiatek z domu nr 60 w Białogłowach

Paryj Fedko / Parij Fedko
TROŚCIANIEC WIELKI?

brak innych danych
w roku 1816 był ojcem chrzestnym dla Justyna Naroga z domu nr 74 w Trościańcu
w roku 1819 był ojcem chrzestnym dla Zofii Naróg z domy nr 74 w Trościańcu

Paryj Jan
BIAŁOGŁOWY

mąż Józefy z domu Berezowskiej, córki Teodora i Anny
ur. ok. 1812
rodzice: Paryj Stanisław i Tekla
w roku 1836 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Józefą Berezowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 20 w Białogłowach

Paryj Jan
BIAŁOGŁOWY
mąż Józefy z domu Popowicz, córki Paraskewy
brak informacji o rodzicach
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Paryj, pod numerem domu 20
(być może osoba j.w. - druga żona lub jakieś błędy w danych żony)

Parij Jan
BIAŁOGŁOWY

mąż Elżbiety z domu Najwer
grekokatolik
ur. ok. 1820
rodzice: Parij Stefan i Zofia
w roku 1838 mieszkał w domu nr 81 w Białogłowach, w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Elżbietą Najwer z Neterpiniec, nr domu 13
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Parij, pod numerem domu 81

Paryj Józefa
RENIÓW

ur. 1880, zm. 1881 w wieku 10,5 miesiąca
rodzice: Paryj Piotr i Olender Maria
rodzice chrzestni: Peryszyn Dymitr i Diduszek Maria, wdowa
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
numer domu 160

Paryj Katarzyna
RENIÓW

ur. 1873, zm. 1874 w wieku 4,5 miesiąca (w księdze zgonów wiek błędnie 4,5 roku )
rodzice: Paryj Piotr, grekokatolik i Kukurudza Maria (w księdze zgonów imie ojca zapisano błędnie jako Paweł)
rodzice chrzestni: Rapier Józef i Krąp Agnieszka, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
numer domu 77

Parij Maria, po mężu Powroźnik (Powroźnik Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
rodzice: Parij Teodor i Ewa
w roku 1845 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Powroźnika - pod numerem domu 78

Paryj Maria
BIAŁOGŁOWY

ur. 1839
rodzice: Paryj Jan i Popowicz Józefa
rodzice chrzestni: Moroz Prokop i Stefanowa Teodora
numer domu 20

Parij Maria
BIAŁOGŁOWY
niezamężna
rodzice: Parij Jan i Józefa
ur. ok. 1843, zm. 1873 w wieku 30 lat
zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna
numer domu 20
(być może osoba j.w. - błędny zapis wieku?)

Parij Maria, po mężu Łakomska (Łakomska Maria)
NETERPIŃCE

żona Jana
córka Mykiety i Agafii z domu Taraś
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Grzegorza Łakomskiego, pod numerem domu 47

Paryj Pantaleon / Pantalemon
BIAŁOGŁOWY

mąż Marii z domu Łakomskiej
syn Jacka i Anny Paryj
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pelagii Paryj, pod numerem domu 27
w tym samym roku 1889 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny z Porfiriuszem Moroz

Paryj Pelagia
BIAŁOGŁOWY

ur. 1889
rodzice: Paryj Pantalemon i Łakomska Maria
rodzice chrzestni: Kuźma Filemon i Berezowska Maria, żona Bazylego
numer domu 27

Paryj Piotr
RENIÓW

mąż Marii z domu Kukurudza, córki Bazylego i Teresy z domu Brzezowy
grekokatolik
rodzice: Paryj Paweł i Petryszyn Maria
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Paryj, pod numerem domu 77

Paryj Piotr
RENIÓW
mąż Marii z domu Olender, córki Bazylego i Teresy z domu Brzezowskiej
rodzice: Paryj Paweł i Petryszyn Maria
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Paryj, pod numerem domu 67
(zapewne osoba j.w. i jakieś przekłamania danych żony)

Paryj Piotr
RENIÓW
mąż Marii z domu Olender, córki Bazylego i Teresy
rodzice: Paryj Paweł i Olender Maria
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefy Paryj, pod numerem domu 160
(zapewne osoba j.w. i jakieś przekłamania danych żony i matki)

Parij Sebastian
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pary"
brak innych danych
w roku 1821 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Paryj Stefan
BIAŁOGŁOWY

mąż Katarzyny z domu Wreblewskiej
ur. ok. 1848
rodzice: Paryj Jacek i Anna
w roku 1873 mieszkał w domu nr 27, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Wreblewską z domu nr 1 w Białogłowach

Paryj Szymon
BIAŁOGŁOWY

mąż Agnieszki z domu Gładysz
w roku 1879 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Eustachego z Marią Kwiatek

Parij Tatiana, po mężu Kaczan (Kaczan Tatiana)
BIAŁOKIERNICA

żona Joachima
rodzice: Parij Jakub i Anna
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Paraskewy Kaczan - pod numerem domu 43
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Kaczan - pod numerem domu 43
dane z ksiąg grecko-katolickich

Parij / Paryj Tatiana, po mężu Buczny (Buczny Tatiana)
BIAŁOGŁOWY

żona Mikołaja
grekokatoliczka
córka Mikołaja i Paraskewy z domu Dutka
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Bucznego, pod numerem domu 124
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Bucznego, pod numerem domu 124
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Bucznego, pod numerem domu 124

Parij Tekla
BIAŁOGŁOWY

ur. 1840
rodzice: Parij Jan i Najwer Elżbieta
rodzice chrzestni: Jaśnij Paweł i Fahrenholz Agnieszka, żona budowniczego
numer domu 81

Paryj Teodor
TROŚCIANIEC WIELKI?

oryg. "Paryi" / "Pary"
brak innych danych
w roku 1826 był ojcem chrzestnym dla Anny Krówka z domu nr 40 w Trościańcu
w latach 1836-1837 dwa razy był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Paryj Zofia
RENIÓW

ur. 1876
rodzice: Paryj Piotr i Olender Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Jakub i Klim Regina
numer domu 67

Paryj NN (dziewczynka bez imienia)
RENIÓW

ur. i zm. 1882, urodzona martwa
rodzice: Paryj Piotr i Olender Maria
numer domu 126Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.