Nazwisko Seńków
Dodane przez Remek dnia Stycznia 14 2013 02:02:57
(uaktualnione styczeń 2013)


Seńków Anastazja
BIAŁOKIERNICA

ur. 1865
rodzice: Seńków Grzegorz i Baranowska Tatiana
rodzice chrzestni: Darmoros Szymon i Koriń Maria, żona Jana
numer domu 59
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńkowska Anna
OLEJÓW

ur. 1835, zm. 1836 w wieku półtora roku
rodzice: Seńkowski Dymitr i Czwartacka Tekla
rodzice chrzestni: Łemega Jan, młynarz i Studzińska Serafina, żona miejscowego proboszcza gr.-kat.
w księdze chrztów numer domu 151
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
w księdze zgonów numer domu 150
dane z ksiąg grecko-katolickich

Senkowski Dymitr
OLEJÓW

mąż Tekli z domu Czwartackiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Senkowskiej - pod numerem domu 151
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków / Senkowska Feuronia / Eufrozyna, po mężu Partacz (Partacz Eufrozyna) (Partacz Feuronia)
OLEJÓW

(różne wersje zapisu jej nazwiska panieńskiego i imienia)
żona Jerzego
ur. ok. 1819, zm. 1862 w wieku 43 lat
rodzice: Seńków (Senkowski) Dymitr i Matrona
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Partacz - pod numerem domu 151
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Partacz - pod numerem domu 145
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eliasza Partacz - pod numerem domu 149
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Partacz - pod numerem domu 44
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Partacz - pod numerem domu 35
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teodora Partacz - pod numerem domu 55
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Partacz - pod numerem domu 145
w roku 1862 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze, numer domu 145 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Grzegorz
BIAŁOKIERNICA

mąż Tatiany z domu Baranowskiej
syn Dymitra
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Seńków - pod numerem domu 59
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Grzegorza Seńków - pod numerem domu 59
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Seńków - pod numerem domu 59
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Grzegorz
BIAŁOKIERNICA

ur. 1862
rodzice: Seńków Grzegorz i Baranowska Tatiana
rodzice chrzestni: Partacz Jerzy i Koriń Maria, żona Jana
numer domu 59
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Helena, po mężu Kosińska (Kosińska Helena)
OLEJÓW

żona Franciszka
ur. ok. 1830
rodzice: Seńków Dymitr i Matrona
w roku 1857 mieszkała w domu nr 145, w wieku 27 lat jako panna wyszła za Franciszka Kosińskiego z domu nr 135 w Olejowie
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Matrony Kosińskiej - pod numerem domu 145
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Jan
BIAŁOKIERNICA

ur. 1858
rodzice: Seńków Grzegorz i Baranowska Tatiana
rodzice chrzestni: Partacz Jerzy i Koriń Maria, żona Jana
numer domu 59
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Jerzy
OLEJÓW

mąż Tatiany z domu Baranowskiej
ur. ok. 1831
rodzice: Seńków Dymitr i Matrona
w roku 1857 mieszkał w domu nr 4 w Olejowie, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Tatianą Baranowską z Białokiernicy, nr domu 59
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Maria, nazwisko panieńskie nie podane
OLEJÓW

żona Stefana Seńków
ur. ok. 1790, zm. 1847 w wieku 57 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 55
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Matrona
OLEJÓW

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1810, zm. 1841 w wieku 31 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 75
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Stefan
OLEJÓW

1) mąż Marii, nazwisko panieńskie NN
2) mąż Anastazji z domu Lewandowskiej
ur. ok. 1795
dane rodziców nie wpisane
w roku 1847 w wieku 52 lat jako wdowiec (nie podane, po kim) ożenił się z wdową Anastazją Robak z domu Lewandowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 55 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńko Stefan
OLEJÓW
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1780, zm. 1855 w wieku 75 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 55
dane z ksiąg grecko-katolickich
(prawdopodobnie osoba j.w.)

Seńków Tekla, po mężu Kocur (Kocur Tekla)
OLEJÓW

żona Jana
córka Grzegorza Seńków
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tatiany Kocur - pod numerem domu 101
dane z ksiąg grecko-katolickich

Seńków Zofia, po mężu Procyk (Procyk Zofia)
OLEJÓW

żona Eustachego
córka Stefana Seńków
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Procyka - pod numerem domu 55
dane z ksiąg grecko-katolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.