Nazwisko Czaharyn
Dodane przez Remek dnia Czerwca 24 2012 17:02:38
(uaktualnione luty 2013)


Czaharyn Aleksander (Aleksy )
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Czahara" / "Czahryn"
mąż Zofii z domu Wojtyna
ur. ok. 1814
rodzice: Czaharyn Paweł i Maria
w roku 1836 w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Wojtyna, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 24
w roku 1853 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 118

Czaharyn Aleksander
RENIÓW

mąż Marii z domu Olejnik
ur. ok. 1861
rodzice: Czaharyn Józef i Kociubińska Katarzyna
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1886 mieszkał w domu nr 57, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Olejnik z domu nr 10 w Reniowie
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Czaharyn, pod numerem domu 57

Czaharyn Anastazja po mężu Papierniak (Papierniak Anastazja)
RENIÓW

żona Mikołaja
ur. ok. 1867
rodzice: Czaharyn Dymitr i Półtorak Katarzyna
w roku 1889 mieszkała w domu nr 63 w Reniowie, w wieku 22 lat jako panna wyszła za Mikołaja Papierniaka z Horodyszcza, nr domu 35

Czaharyn Anna, po mężu Sąsiadek (Sąsiadek Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Augustyna
ur. ok. 1871
rodzice: Czaharyn Eliasz i Dajczak Maria
w roku 1891 mieszkała w domu nr 127, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Augustyna Sąsiadka z domu nr 158

Czaharyn Anna
RENIÓW

ur. 1872
matka: Półtorak Katarzyna po mężu Czaharyn, wdowa po Dymitrze Czaharyn
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Markowska Rozalia, żona Wojciecha
numer domu 3

Czaharyn Anna
RENIÓW

ur. 1887
rodzice: Czaharyn Aleksander i Olejnik Maria
rodzice chrzestni: Trymbulak Wincenty i Kukurudza Ksenia, żona Ignacego
numer domu 57

Czaharyn Barbara, po mężu Olender (Olender Barbara)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Czahryn"
żona Tomasza
rodzice: Czaharyn Doroch (Terentij) i Łokieć Pelagia
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Adama Olendra - pod numerem domu 52
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 32
w tym samym roku 1859 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 52

Czaharyn Eliasz
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marianny z domu Dajczak
grekokatolik
ur. ok. 1832
rodzice: Czaharyn Dorosz i Łokieć (Łokot) Pelagia
w roku 1860 mieszkał w domu nr 122, w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Dajczak z domu nr 127
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Czaharyn - pod numerem domu 211
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Klementyny Czaharyn - pod numerem domu 14
w roku 1891 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny z Augustynem Sąsiadkiem

Czaharyn Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
(oryg. "Czahryn")
mąż Anny z domu Zarwańskiej
ur. ok. 1839, Trościaniec Wielki, zamieszkały tamże
ojciec: Czaharyn Dorosz
w roku 1865 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Anną Zarwańską z Olejowa, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 25

Czaharyn Katarzyna, po mężu Baran (Baran Katarzyna)
RENIÓW
żona Błażeja
rodzice: Czaharyn Michał i Półtorak Maria
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Barana, numer domu nie podany
(być może chodzi o Zofię Czaharyn i przekręcone imię i dane rodziców?)

Czaharyn Klementyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1885 w wieku 12 dni
rodzice: Czaharyn Eliasz (syn Daniela(?) i Pelagii i domu Łokieć(?)) i Dajczak Maria (córka Sebastiana i Tatiany z domu Sośnickiej)
rodzice chrzestni: Bil Maciej i Kusiak Anna, żona Macieja
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 14

Czaharyn Maria, po mężu Płoszaj (Płoszaj Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Czahryn"
żona Wawrzyńca
rodzice: Czaharyn Jan i Wałach Sofronia
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Płoszaja - pod numerem domu 19

Czaharyn Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI?
brak innych danych
w roku 1883 był ojcem chrzestnym dla Marii Olender z domu nr 18 w Trościańcu
w roku 1886 był ojcem chrzestnym dla Zofii Olender z domu nr 18 w Trościańcu
w roku 1890 był ojcem chrzestnym dla Tomasza Olendra z domu nr 18 w Trościańcu

Czaharyn Pasia / Pelagia / Barbara, po mężu Gałuszka (Gałuszka Pasia) (Gałuszka Pelagia) (Gałuszka Barbara)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Czahryn" / "Cahryn"
żona Wojciecha
rodzice: Czaharyn Paweł i Jasny Maria
(trzy różne zapisy jej imienia w źródłach; dodatkowo w roku 1835 jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Geremowa)
w roku 1834 (pod imieniem Paścia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Gałuszki - pod numerem domu 87
w roku 1835 (jako Pasia Geremowa) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Gałuszki - pod numerem domu 123
w roku 1837 (pod imieniem Pasia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Gałuszki - pod numerem domu 87
w roku 1840 (pod imieniem Pasia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Gałuszki - pod numerem domu 87
w roku 1844 (pod imieniem Pelagia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Gałuszka - pod numerem domu 87
w roku 1847 (pod imieniem Pelagia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Gałuszka - pod numerem domu 87
w roku 1850 (pod imieniem Barbara) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Gałuszki - pod numerem domu 87
w roku 1852 (pod imieniem Barbara) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Pawła Gałuszki - pod numerem domu 87
w roku 1854 (pod imieniem Barbara) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Gałuszka - pod numerem domu 87

Czaharyn Paweł
TROŚCIANIEC WIELKI?
brak innych danych
w roku 1874 występował jako świadek ślubu

Czaharyn Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881
rodzice: Czaharyn Eliasz i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Łokot Jan i Kusiak Barbara, żona Jakuba
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkała w domu nr 211

Czaharyn Stefan
TROŚCIANIEC WIELKI
brak innych danych
w roku 1872 był ojcem chrzestnym dla Marianny Kusiak z domu nr 117 w Trościańcu
w roku 1872 był ojcem chrzestnym dla Jana Świądkiewicza z domu nr 131 w Trościańcu
w roku 1875 był ojcem chrzestnym dla Jana Olendra z domu nr 113 w Trościańcu
w roku 1878 był ojcem chrzestnym dla Marianny Nogas z domu nr 102 w Trościańcu
w roku 1880 był ojcem chrzestnym dla Jana Olendra z domu nr 113 w Trościańcu
w latach 1867-1875 cztery razy występował jako świadek ślubu

Czaharyn Tekla, po mężu Zarwańska (Zarwańska Tekla)
OLEJÓW
(oryg. "Czahryn")
żona Jakuba
rodzice: Czaharyn Dorosz i Łokieć Pelagia
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kanty Zarwańskiego
mieszkała w domu nr 25
w roku 1865 była matką chrzestną dla Wawrzyńca Radoma z domu nr 158 w Olejowie

Czaharyn Teodor
TROŚCIANIEC WIELKI
brak innych danych
w roku 1875 był ojcem chrzestnym dla Anny Olender z domu nr 125 w Trościańcu
w roku 1883 był ojcem chrzestnym dla Marianny Półtorak z domu nr 53 w Trościańcu
w latach 1874-1885 cztery razy występował jako świadek ślubu

Czaharyn Zofia, po mężu Baran (Baran Zofia)
RENIÓW

żona Błażeja
wg danych z 1885: rodzice: Czaharyn Dymitr i Półtorak Katarzyna
wg danych z 1890: rodzice: Czaharyn Jan i Półtorak Katarzyna
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Barana, numer domu nie podany
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Barana, numer domu nie podany
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.