Nazwisko Chryplewicz
Dodane przez Remek dnia Czerwca 24 2012 17:01:18
(uaktualnione luty 2013)


Chryplewicz Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1827
rodzice: Chryplewicz Sebastian i Olender Anna
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Strąg Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 57

Chryplewicz Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1829, zm. 1832 w wieku 3 lat
rodzice: Chryplewicz Sebastian i Anna
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu nie podany

Chryplewicz Ewa
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1825, zm. 1826 w wieku 6 miesięcy
rodzice: Chryplewicz Sebastian i Strąg Agnieszka
rodzice chrzestni: Olender Augustyn, Sąsiadek Marianna, Strąg Augustyn i Kusiakowa Maria
(nie wiadomo, czemu dwie pary rodziców chrzestnych)
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba dziecięca
numer domu 57

Chryplewicz Franciszka
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Chriplewicz"
ur. ok. 1822, zm. 1824 w wieku 2 lata
rodzice: Chryplewicz Mikołaj i Bil Rozalia
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 57

Chryplewicz Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Chriplewicz"
ur. 1823, zm. 1824 w wieku 1 rok
rodzice: Chryplewicz Mikołaj i Bil Rozalia
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 57

Chryplewicz Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Chriplewicz"
mąż Anny z domu Kusiak
wg księgi ślubów: ur. ok. 1797
wg księgi zgonów: ur. ok. 1792, zm. 1828 w wieku 36 lat
brak informacji o rodzicach
w roku 1821 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Anną Kusiak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 107
w roku 1828 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: paraliż (...) /drugie słowo nieczytelne/, numer domu 107

Chryplewicz Maria po mężu Okopiak (Okopiak Maria)
RENIÓW

żona Jana
ur. ok. 1812
rodzice: Chryplewicz Michał i Rozalia
w roku 1833, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Jana Okopiaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 52 w Reniowie

Chryplewicz Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1824 oryg. "Riplewicz"
ur. 1824, zm. 1827 w wieku 2 lata
rodzice: Chryplewicz Sebastian i Strąg Agnieszka
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Sąsiadkowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 57
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
w księdze zgonów numer domu 75

Chryplewicz Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Hriplewicz" / "Hryplewicz" / "Chrypkiewicz"
mąż Rozalii z domu Bil
ur. ok. 1783, zm. 1823 w wieku 40 lat
brak danych o rodzicach
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Chryplewicz - pod numerem domu 57
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Chryplewicza - pod numerem domu 57
w roku 1823 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych, numer domu 57

Chryplewicz Regina, po 1-szym mężu Płoszaj, po 2-gim Chręczuk / Hrynczuk (Płoszaj Regina) (Hrynczuk Regina)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. oryg. "Chreplewicz" / "Hryplewicz" / "Hriplewicz" / "Chriplewiczowa", w r. 1829 jej nazwisko zapisano błędnie jako Bil
1) żona Bartłomieja Płoszaja
2) żona Kosmy Chręczuka / Tomasza Hrynczuka (różne wersje imienia i nazwiska męża)
wg danych z księgi ślubów 1830: ur. ok. 1795
wg księgi zgonów: ur. ok. 1787, zm. 1862 w wieku 75 lat
córka Błażeja
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Płoszaj - pod numerem domu 59
w roku 1821 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Płoszaj - pod numerem domu 59
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Płoszaja - pod numerem domu 59
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Płoszaj - pod numerem domu 59
w roku 1829 (pod nazwiskiem Bil) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Płoszaja, pod numerem domu 59
w roku 1830 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 59
w tym samym roku 1830 w wieku 35 lat jako wdowa po Bartłomieju Płoszaj wyszła za Kosmę Chręczuka, numer domu dla obojga nie podany
w roku 1862 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 59 (w księdze zgonów dane jej męża zapisane jako Tomasz Hrynczuk)

Chryplewicz Sebastian
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Chriplewicz" / "Riplewicz" / "Hryplewicz"
1) mąż Agnieszki z domu Strąg
2) mąż Anny z domu Olender
wg księgi ślubów: ur. ok. 1799/1800
wg księgi zgonów: ur. ok. 1803, zm. 1831 w wieku 28 lat
wg danych z ksiąg ślubów: rodzice Chryplewicz Mikołaj i Maria (Marianna)
(w r. 1825 imię matki zapisane jako Rozalia, a w r. 1827 jako Regina)
w roku 1823 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Strąg, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 57
w roku 1824 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Chryplewicz - pod numerem domu 57
w roku 1825 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Ewy Chryplewicz - pod numerem domu 57
w tym samym roku 1825 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 57
w roku 1826 w wieku 26 lat jako wdowiec po Agnieszce Strąg ożenił się z Anną Olender, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 57
w roku 1827 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Chryplewicz - pod numerem domu 57
w roku 1831 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 57

Chryplewicz Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Chrypkiewicz" / "Hripkiewicz"
ur. 1818, zm. 1819 w wieku 1 rok
rodzice: Chryplewicz Mikołaj i Bil Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Płoszaj Regina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Baranowski, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 57

Chryplewicz Zofia (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Hryplewicz"
ur. 1816
rodzice: Chryplewicz Mikołaj i Bil Rozalia
rodzice chrzestni: Sąsiadek Łukasz i Półtorak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Baranowski, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 57

Chryplewicz Zofia (II)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1818, żyła 3 dni
córka Mikołaja Chryplewicza
zapisana przyczyna zgonu: robaki?
numer domu 57
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.