Żołnierze Wielkiej Wojny z Białogłów
Dodane przez Remek dnia Listopada 11 2011 18:59:42

Żołnierze Wielkiej Wojny ze wsi Białogłowy
Polegli, ranni i wzięci do niewoli mieszkańcy wioski.


Odnalezieni na austriackich listach strat i spisach rannych żołnierze z Białogłów. Razem 53 nazwiska. Imiona podajemy w wersji oryginalnej, czyli w większości po niemiecku. Część nazwisk z listy udało się poprawić, jednak nie wszystkie. Dla tej miejscowości nie mamy takiej bazy nazwisk, jak w przypadku Olejowa czy Trościańca.

(uaktualnione luty 2014)
nowe osoby oznaczono


I prośba do naszych Czytelników. Jeśli są na tej liście jacyś Wasi krewni, prosimy o komentarz pod artykułem. Miło byłoby powiązać te dane z konkretnymi, żywymi ludźmi.
POLEGLI I ZMARLI:


1. Boruch Emil, ur. 1886, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, postrzał w obie nogi, gangrena (oryg. Schuß i. d. beiden Füße, Brand) 20.04.1915 zmarł w szpitalu polowym Nr 3/6, pochowany w Starym Sączu - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 16.09.1915, Nr 457

2. Czorny Alexa, ur. 1867, Landsturmarbeiter (robotnik pospolitego ruszenia), Landsturm Wegbauarbeitsabteilung Nr 27/u. II (oddział roboczy budowy dróg pospolitego ruszenia Nr 27/u. II) zmarły (17.07.1917) - Lista strat nr 612 z 19.09.1917

3. Kuzma Semen, ur. 1891, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 3. kompania, poległy (listopad 1914) - Lista strat nr 106 z 18.01.1915

4. Kużel Mikołaj, ur. 15 marca 1880 r. w Białogłowach, zaginął od 1914 r. jako żołnierz austriacki na wojnie światowej. W roku 1925 wszczęto postępowanie sądowe o uznanie go za zmarłego. - Gazeta Lwowska z 24 listopada 1925, Nr 271.

5. Mackiewicz Marcin, ur. 1881, Trainsoldat (taboryta), TrainBaon Nr 9, zugeteilt dem Staffel Nr 436 (9. batalion taborowy, przydzielony do 436. oddziału) zmarły (19.12.1917) - Lista strat nr 664 z 30.03.1918

6. Paryj Peter, ur. 1884, Landsturmschütze (strzelec pospolitego ruszenia), Schützenregiment Nr 36, zugeteilt dem SchR. Nr 28 (36. pułk strzelców, przydzielony do 28. Pułku strzelców), 7. kompania, poległy (11.11.1917) - Lista strat nr 661 z 19.03.1918

7. Procyk Simeon ur. 1892, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, poległy (29.11.1914) - Lista strat nr 130 z 20.02.1915

8. Rudy Stefan (oryg. "Rudi"), ur. 1888, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 41 (41. pułk piechoty), 3. kompania, poległy (8.-11.12.1916) - Lista strat nr 573 z 15.05.1917

9. Rusinowski Nikolaus (oryg. "Ruszanovsky"), ur. 1865 Zivilarbeiter (robotnik cywilny przy wojsku), 28.12.1915 zmarł w stacji obserwacyjnej Nr 2 w Miszkolcu na dur brzuszny (oryg. Bauchtyphus), pochowany na tamtejszym cmentarzu wojskowym - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 31.07.1916, Nr 506

10. Sikora Johann, ur. 1892, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, poległy (10.12.1914) - Lista strat nr 150 z 27.03.1915

11. Szeremeta Demeter ur. 1888, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, poległy (9.-25.08.1915) - Lista strat nr 289 z 10.10.1915

12. Wygiera Michael, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, zmarły (25.08.1917) - Lista strat nr 639 z 28.12.1917
RANNI:


1. Berbelicki Zacharias, ur. 1876, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 16 (16. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 10. kompania, postrzał w prawe ramię (oryg. Schuß i. d. r. Schulter) szpital rezerwowy Nr 6 w Wiedniu, VI dzielnica - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 19.01.1915, Nr 228

2. Boruch Emil ur. 1887, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 8. kompania, postrzał w prawe przedramię (oryg. Schuß i. d. r. Unterarm), Zespolony Dom Rekonwalescentów w Aflenz - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 14.01.1915, Nr 213

3. Breus Stefan, ur. 1894, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 55 (55. pułk piechoty), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 584 z 1.06.1917

4. Gerc Johann, ur. 1887, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ranny - Lista strat nr 337 z 18.12.1915

(j.w. na innej liście strat) Gerz Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ranny - Lista strat nr 267 z 16.09.1915

5. Kozakiewicz Michał, ur. 1892, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ranny - Lista strat nr 267 z 16.09.1915

6. Kraczek Theodor, ur. 1877, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 15. kompania, ranny - Lista strat nr 496 z 2.12.1916

7. Kuzina Michał, ur. 1895, Landsturmschütze (strzelec pospolitego ruszenia), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 2. kompania, ranny - Lista strat nr 652 z 14.02.1918

8. Kwiatek Johann, ur. 1886, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 90 (90. pułk piechoty), ranny - Lista strat nr 531 z 2.03.1917

9. Lukianski Wasyl, ur. 1897, Landsturmschütze (strzelec pospolitego ruszenia), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 1. kompania, ranny - Lista strat nr 583 z 31.05.1917

10. Łakocki Gregor (oryg. "Lakoski"), ur. 1892, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 217 z 22.07.1915

11. Morawski Michael, ur. 1891, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ranny - Lista strat nr 419 z 10.05.1916

12. Morawski Thomas, ur. 1891, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 8. kompania, ranny - Lista strat nr 589 z 13.06.1917

13. Morawski Tymko, ur. 1895, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 41 (41. pułk piechoty), 2. kompania, ranny - Lista strat nr 542 z 24.03.1917

14. Moroz Peter, ur. 1880, Ersatzreservist Infanterist (zapasowy rezerwista szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), kompania saperów, ranny - Lista strat nr 621 z 27.10.1917

15. Pasischniak Michael (może Pasiecznik?), ur. 1897, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 41 (41. pułk piechoty), 7. kompania, ranny - Lista strat nr 679 z 10.06.1918

16. Pery Andrej, ur. 1891, Jäger (strzelec), Feldjägerbataillon Nr 18 (18. batalion strzelców pieszych), ranny - Lista strat nr 474 z 7.10.1916

17. Pery Filip, ur. 1894, Jäger (strzelec), Feldjägerbataillon Nr 18 (18. batalion strzelców pieszych), ranny - Lista strat nr 474 z 7.10.1916

18. Rusinowski Anton, ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 7. kompania, ranny - Lista strat nr 141 z 13.03.1915

19. Rusinowski Peter, ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 150 z 27.03.1915

20. Sikora Johann, ur. 1881, Ersatzreservist Schütze (zapasowy rezerwista strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 1. kompania, ranny, wzięty do niewoli (Zespolony Szpital Ewakuacyjny nr 10 w Moskwie, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

21. Szeremeta Daniel, ur. 1898, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. oddział karabinów maszynowych, ranny - Lista strat nr 569 z 8.05.1917

(j.w. na innej liście strat) Szeremeta Daniel, ur. 1898, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. oddział karabinów maszynowych, ranny - Lista strat nr 571 z 11.05.1917

22. Szeremeta Demeter, ur. 1888, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ranny - Lista strat nr 111 z 23.01.1915

23. Teslak Stefan, ur. 1897, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 55 (55. pułk piechoty), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 619 z 20.10.1917

24. Wegera Paul, ur. 1894, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 11. kompania, ranny - Lista strat nr 605 z 2.08.1917

25. Zahorodny (imię nie podane), ur. 1892, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 10. kompania, ranny - Lista strat nr 464 z 14.09.1916

26. Zahorodny Andreas, ur. 1899, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 30 (30. pułk piechoty), 6. kompania, ranny - Lista strat nr 489 z 13.11.1916

27. Zahorodny Wasyl, ur. 1888, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 41 (41. pułk piechoty), 1. kompania, ranny - Lista strat nr 573 z 15.05.1917
WZIĘCI DO NIEWOLI:


1. Berezowski Andreas, ur. 1888, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), sztab, jeniec wojenny - Lista strat nr 150 z 27.03.1915

2. Berezowski Anton, ur. 1883, Ersatzreservist Schütze (zapasowy rezerwista strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 1. kompania, jeniec wojenny (Charków, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

3. Derech Lukas, ur. 1881, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), jeniec wojenny (Zarizyn, gubernia Saratow, Rosja) - Lista strat nr 436 z 1.07.1916

4. Jaryj Bartłomiej, ur. 1895, Jäger (strzelec), Feldjägerbataillon Nr 18 (18. batalion strzelców pieszych), jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 571 z 11.05.1917

5. Karaczek Lukas, ur. 1880, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), kompania sztabowa, jeniec wojenny (Tjumen, Rosja) - Lista strat nr 200 z 25.06.1915

(zapewne j.w. na innej liście strat) Karaczuk Lukas, ur. 1880, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), kompania sztabowa, jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 200 z 25.06.1915

6. Karaczek Teodor, ur. 1886, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 200 z 25.06.1915

7. Koraczek Ilko, ur. 1894, Jäger (strzelec), Feldjägerbataillon Nr 18 (18. batalion strzelców pieszych), jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 571 z 11.05.1917

8. Kozakiewicz Michael, ur. 1892, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. oddział karabinów maszynowych, jeniec wojenny (Italia) - Lista strat nr 583 z 31.05.1917

9. Lepak Florian, ur. 1877, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 619 z 20.10.1917

10. Lukyinski Nikolaus, ur. 1890, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, jeniec wojenny (Omsk, Rosja) - Lista strat nr 168 z 28.04.1915

(j.w. na innej liście strat) Lukyinski Nikolaus, ur. 1890, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 322 z 24.11.1915

11. Łakocki Leon (oryg. "Lakocki"), ur. 1880, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania marszowa, jeniec wojenny (Cremona, Italia) - Lista strat nr 395 z 18.03.1916

12. Morawski Johann, ur. 1883, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 1. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Pensa, Rosja) - Lista strat nr 395 z 18.03.1916

13. Parij Jakim, ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 5. kompania, jeniec wojenny - Lista strat nr 150 z 27.03.1915

(zapewne j.w. na innej liście strat, inny numer kompanii) Paryj Jakim, ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, jeniec wojenny (Charków, Rosja) - Lista strat nr 322 z 24.11.1915

14. Paryj Paul, ur. 1892, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, jeniec wojenny (Charków, Rosja) - Lista strat nr 322 z 24.11.1915

15. Rusinowski Peter (oryg. "Rusianowski"), ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, jeniec wojenny - Lista strat nr 150 z 27.03.1915

16. Sikora Johann, ur. 1881, Ersatzreservist Schütze (zapasowy rezerwista strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 1. kompania, ranny, wzięty do niewoli (Zespolony Szpital Ewakuacyjny nr 10 w Moskwie, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

17. Sokołowski Eustachius, ur. 1883, Ersatzreservist Schütze (zapasowy rezerwista strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 1. kompania, jeniec wojenny (Jenotajewsk, gubernia Astrachan, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

18. Teśluk Stefan, ur. 1875, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), jeniec wojenny (Pensa, Rosja) - Lista strat nr 401 z 30.03.1916

19. Warłam Theodor, ur. 1885, Ersatzreservist Infanterist (zapasowy rezerwista szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Petropawlowsk, terytorium Akmolinsk, Rosja) - Lista strat nr 235 z 12.08.1915

(j.w. na innej liście strat) Warłam Theodor, ur. 1885, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Posiel Ploskie, terytorium Akmolinsk, Rosja) - Lista strat nr 383 z 28.02.1916

20. Wegera Daniel, ur. 1880, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, jeniec wojenny (Pensa, Rosja) - Lista strat nr 322 z 24.11.1915

21. Wegera Georg, ur. 1886, Ersatzreservist Infanterist (zapasowy rezerwista szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, jeniec wojenny (Kurgan, gubernia Tobolsk, Rosja) - Lista strat nr 561 z 26.04.1917

22. Zahorodny Semen, ur. 1875, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (Stand IR Nr 80) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 80 pp), jeniec wojenny (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja) - Lista strat nr 125 z 13.02.1915
Austriacki medal za Odwagę (Tapferkeitsmedaille) z lat 1917-1918.

Austriacki medal za Odwagę (Tapferkeitsmedaille) z lat 1917-1918, brązowy
Z kolekcji Roberta Adamowicza ze Szczecina, za jego uprzejmą zgodą.
(kliknij żeby obejrzeć)