Żołnierze Wielkiej Wojny z okolic Olejowa i Załoziec
Dodane przez Remek dnia Sierpnia 07 2010 23:08:03
Dzielna austriacka piechota w ataku na Moskali.

Dzielna austriacka piechota w ataku na Moskali.
Obrazek propagandowy z "Kalendarza Wojskowego na rok 1917"
Ze zbiorów administratorów strony "Olejów na Podolu"
(kliknij żeby obejrzeć)

Żołnierze Wielkiej Wojny z okolic Olejowa i Załoziec


Polegli, ranni i wzięci do niewoli żołnierze armii austriackiej


Na stronach Biblioteki Cyfrowej Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego http://www.mtg-malopolska.org.pl/bibliotekacyfrowa.html są dostępne listy strat armii austro-węgierskiej z początku I wojny światowej ("Verlustliste").

Mają one postać zeszytów - kolejne numery tych list były publikowane praktycznie codziennie przez austriackie Ministerstwo Wojny. Zawierają dane o poległych, rannych i wziętych do niewoli c.k. żołnierzach. Gromadzone w miarę napływu informacji od jednostek wojskowych, czasem zawierające uzupełnienia / sprostowania do poprzednich list.

Dla nas jest to ciekawe źródło, bo możemy tam znaleźć trochę informacji o mieszkańcach okolic Olejowa i Załoziec. Oprócz ich wojennych losów - czasem także daty urodzenia. Oczywiście nie obejmuje to wszystkich żołnierzy I wojny światowej z tamtych stron. Jedynie tych, którzy znaleźli się na listach strat - czyli zostali ranni, wzięci do niewoli lub zabici.

Zestawione w niniejszym artykule nazwiska pochodzą z kolejnych "Verlustliste" od numeru 26 (z 14.10.1914) do numeru 168 (z 28.04.1915). Czyli obejmują jedynie wycinek czasu, a dokładnie pierwsze pół roku I wojny światowej. Pomimo kwietniowej daty publikacji ostatniej dostępnej listy (nr 168) najmłodsze dane pochodzą z połowy lutego 1915 r. Można więc przyjąć, że w początkach 1915 roku takie informacje na listach ukazywały się z co najmniej dwumiesięcznym opóźnieniem. Jeśli pojawią się skany kolejnych list strat, ten artykuł zostanie uzupełniony.

Do jakich jednostek trafiali mieszkańcy okolic Olejowa i Załoziec?

Na początku wojny lepszy materiał ludzki, więc ludzi młodszych i/lub zdrowszych wcielano do 80. Pułku Piechoty (k. u. k. 80. Infanterieregiment). Ludzi trochę starszych, lub gorsze kategorie zdrowotne do 35. Pułku Piechoty Obrony Krajowej (35. Landwehrinfanterieregiment) w Złoczowie. Niektórzy młodzi ludzie służyli także w 13. Pułku Ułanów (13. Ulanenregiment) i 32. Pułku Artylerii Polowej (32. Feldkanonenregiment). Dla reszty - czyli poborowych najstarszych wiekiem i słabego zdrowia - zostawały formacje pospolitego ruszenia (Landsturm). Niekiedy tych "pospolitaków" przydzielano do żandarmerii, jako tzw. asystę. Pełnili służbę wartowniczą przy jakiś mniej "strategicznych" mostkach i skrzyżowaniach dróg, lub odprowadzali grupy poborowych - czasem odpędzając płaczące kobiety. Wielu z tych żandarmów, rozproszonych po wiejskich posterunkach, zagarnęli Moskale w czasie inwazji w sierpniu 1914 roku. Z naszej listy byli wśród nich Dymitr Łokieć z Trościańca Wielkiego, należący do asysty żandarmerii w Załoźcach i dwaj mieszkańcy Czystopadów i Ratyszcza, pełniący służbę w Markopolu.

Zdarzyło się też - co zobaczycie na poniższej liście - że pojedyncze osoby trafiły do innych pułków, nie złoczowskich. Nie wiadomo, dlaczego. Być może w czasie formowania uzupełnień (kompanie marszowe pułków) w ośrodkach szkoleniowych niektóre oddziały nie miały pełnej obsady i luki te zapełniano pojedynczymi żołnierzami z innych okolic.

Co zawierają takie listy strat?

Pełny zestaw danych to nazwisko i imię, stopień wojskowy, jednostka wojskowa, pododdział, kraj, powiat, miejscowość, rok urodzenia, wreszcie wiadomość o losie żołnierza - zabity, ranny, w niewoli. Czasem jeszcze dodatkowe informacje - np. przy zabitych data śmierci, czy przy wziętych do niewoli nazwa miejscowości w Rosji lub Serbii, do których trafili jako jeńcy. Te ostatnie były podawane w formie uzupełnień do poprzednich list, po kilku miesiącach, zapewne w miarę napływu danych od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Więc mnóstwo użytecznych informacji. Niestety, w praktyce nie zawsze tak było. Bardzo smutne, że np. przy pułkach wschodniogalicyjskich często te wiadomości są niekompletne. Przy wielu żołnierzach brakuje nazw miejscowości z których pochodzili. A widać tam czasem znajome nazwiska. Część dołączyliśmy jako osobną kategorię na samym końcu niniejszego artykułu.

Odnalezieni na listach strat żołnierze z okolic Olejowa i Załoziec są umieszczeni według miejscowości. Imiona podajemy w wersji oryginalnej, czyli w większości po niemiecku.


Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.

Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.
Ranny żołnierz z żoną i dzieckiem. Ranny poruszający się o kulach.
Z kolekcji Roberta Adamowicza ze Szczecina, za jego uprzejmą zgodą.
(kliknij żeby obejrzeć)OLEJÓW:


1. Derech Stefan, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1894, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

2. Diaków Daniel, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), ur. 1884, w niewoli (Bijsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

3. Diłaj Alexander, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ur. 1889, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 156 z 8.04.1915.

4. Drozdowski Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1890, poległy (23.11.1914). Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

5. Ilków Andreas, Korporal (kapral), Landsturminfanterieregiment Nr 21 (21. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 1. Batalion etapowy, ranny. Lista strat nr 136 z 3.03.1915.

6. Kowal Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ur. 1893, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

7. Lewandowski Nikolaus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ur. 1880, poległy (18-20.12.1914). Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

8. Łokiec Ilko, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

9. Masztalerz Josef, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 9. kompania, ur. 1892, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

10. Radom Peter, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

11. Skorobohaty Josef, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1880, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.

12. Skorobohaty Stefan (oryg. "Skorobowaty"), Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1872, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

13. Szeremeta Leon, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania,ur. 1887, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

14. Zubczewski Zygmunt, Zugsführer (plutonowy), Landsturminfanterieregiment Nr 16 (16. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1877, ranny. Lista strat nr 31 z 20.10.1914.BIAŁOKIERNICA:


1. Bereza Maksym, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 138 z 8.03.1915.

2. Hajduk Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1885, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

3. Hajduk Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1885, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915. (zapewne osoba j.w. - drugi raz ranny?)

4. Luciów Peter (oryg. "Luciw"), Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1881, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

5. Morawski Basilius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

6. Olender Wawrzyniec, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 9. kompania, ur. 1888, w niewoli (Bijsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

7. Sokołowski Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1888, w niewoli (Bijsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

8. Szynkarz Paul, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1881, poległy (10.01.1915). Lista strat nr 126 z 15.02.1915.

9. Szynkarz Peter, Reserve Ulane (ułan rezerwy), Landwehrulanenregiment Nr 1 (1. pułk ułanów obrony krajowej), kadra zapasowa, ur. 1887, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 160 z 14.04.1915.BZOWICA:


1. Dajczak Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

2. Kotowicz Kasimir, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

3. Stachów Elias, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.TROŚCIANIEC WIELKI:


1. Bolak Jazko, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 3. kompania, ur. 1873, poległy (26.10-22.11.1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

2. Czaharyn Sawa, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), ur. 1877, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.

3. Kusiak Johann, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista),Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 1. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

4. Łokieć Demeter (oryg. "Łokot"), Infanterist (szeregowy), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (LIR Nr 35) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 35 pp. obrony krajowej), asystencja żandarmerii Załoźce, ur. 1872, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.

5. Półtorak Maryan, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 7. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

6. Wodecki, (imię nie podane) /oryg. "Modecki"/, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 57 (57. pułk piechoty), 16. kompania, ranny (23.10-5.11.1914). Lista strat nr 117 z 30.01.1915.

7. Żmudź Josef syn Jana, Pionier (saper), Landwehrinfanterieregiment Nr 18 (18. pułk piechoty obrony krajowej), sztab pułku, ur. 1892, w niewoli. Lista strat nr 51 - uzupełnienie, przy liście strat nr 131 z 22.02.1915.HUKAŁOWCE:


1. Diaków Theodor, Reserve Patrolführer. Tit. Unterjäger (starszy strzelec rezerwy, tytularny kapral), Feldjägerbataillon Nr 30 (30. batalion strzelców pieszych), 2. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

2. Górski Michael, syn Grzegorza, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania marszowa, ur. 1883, ranny. Lista strat nr 73 z 14.12.1914.

3. Kosar Marek, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 1. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Simbirsk, Rosja). Lista strat nr 138 z 8.03.1915.

4. Perejmybida Johann, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1879, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

5. Procyk Johann, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 4. kompania, ur. 1888, w niewoli (Barnaul, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

6. Procyk Michael, Infanterist Tit. Gefreiter (szeregowy, tytularny starszy szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1884, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 156 z 8.04.1915.

7. Turecki Michael, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1886, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.ZAŁOŹCE:


1. Bezpalko Basil, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Kałtun Stefan, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania marszowa, ur. 1882, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

3. Kilm Michael, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania marszowa, ur. 1885, w niewoli. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

4. Kowalski Michael, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania zapasowa, ur. 1884, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

5. Kozak Basilius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1891, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

6. Krywyj Michael, Reserve Sappeur (saper rezerwy), Sappeurbataillon Nr 3. (3. batalion saperów), 4. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 154 z 2.04.1915.

7. Lewicki Andreas, Zugsführer (plutonowy), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 3. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

8. Lewicki Wladimir, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

9. Makar Thomas, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 9. kompania, ur. 1884, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

10. Mowczan Basylius, Gefreiter Tit. Korporal (starszy szeregowy, tytularny kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1883, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

11. Myszka Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1894, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

12. Pytlar Wasyl, Zugsführer (plutonowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 1. kompania marszowa, ur. 1877, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

13. Rechtschaffer recte Grünseid Uscher, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1885, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

14. Romanków Andreas, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

15. Rudakiewicz Nikolaus, Offiziersdiener (ordynans), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1889, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

16. Stajkiewicz Gustav, - (stopień nie podany), - (jednostka nie podana), w niewoli (Kainsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 159 z 13.04.1915.

17. Topornicki Jakob, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1876, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

18. Weismann rekte Spindel Salamon, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1886, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

19. Wołowicz Gregor, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania marszowa, ur. 1891, w niewoli. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.ŁOPUSZANY:


1. Buczak Joachim, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania, ur. 1884, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Hrusza Elias, Gefreiter (starszy szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania zapasowa, ur. 1891, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 156 z 8.04.1915.

3. Kyrycz Michael, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1892, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

4. Lisowicz Filip, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1883, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.HARBUZÓW:


1. Blaszko Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1894, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

2. Brodkowski Nikolaus, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 98 (98. pułk piechoty), 7. kompania, ur. 1888, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 115 z 27.01.1915.

3. Kowal false Melnyk Zacharius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1893, w niewoli (Bilac, Serbia). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.HNIDAWA:


1. Beńkowski Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

2. Duma Wasil, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1888, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Grela Johann, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1875, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

4. Kałuszka Basilius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1892, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

5. Orsiak Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 45 (45. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1891, ranny, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

6. Tymrakiewicz Dionisius, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania, ur. 1889, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.RATYSZCZE:


1. Krupnicki Josef, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Lukasiewicz Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 12 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

3. Rozmys Gregor, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), LandGendKmdo Nr. 5 (5. krajowe dowództwo żandarmerii), posterunek żandarmerii Markopol, ur. 1877, poległy (12-15.08.1914). Lista strat nr 103 z 15.01.1915.CZYSTOPADY:


1. Bogucki Michael, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia), 1. kompania, ur. 1879, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

2. Bukalo Semen, Infanterist (szeregowy),Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia), 1. kompania, ur. 1872, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Kril Teodor, Ulane (ułan), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (UR Nr 13) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 13 p. ułanów), asystencja żandarmerii Markopol, ur. 1872, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.

4. Swystak Joachim, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1877, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.BIAŁOGŁOWY:


1. Berezowski Andreas, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), sztab, ur. 1888, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

2. Kuzma Semen, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia), 3. kompania, ur. 1891, poległy (listopad 1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Lukyinski Nikolaus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ur. 1890, w niewoli (Omsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

4. Parij Jakim, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 5. kompania, ur. 1893, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

5. Procyk Simeon, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1892, poległy (29.11.1914). Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

6. Rusinowski Anton, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 7. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

7. Rusianowski Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1893, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

8. Rusinowski Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

9. Sikora Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ur. 1892, poległy (10.12.1914). Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

10. Szeremeta Demeter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

11. Zahorodny Semen, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (IR Nr 80) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 80 pp.), ur. 1875, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.NETERPIŃCE:


1. Chrystymicz Stefan, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 3. szwadron, ur. 1892, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

2. Drozd Timotheus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 7. kompania, ur. 1891, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

3. Taras Cyril, Ersatzreservist Kanonier (zapasowy rezerwista kanonier), Feldkanonenregiment Nr 32 (32. pułk artylerii polowej), rezerwowa bateria armat, ur. 1883, poległy. Lista strat nr 23 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.RENIÓW:


1. Berkieta Peter, Offiziersdiener (ordynans), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania, ur. 1889, ranny. Lista strat nr 7 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

2. Dubyna Gregor, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 3. kompania, ur. 1878, poległy (listopad 1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Dziul Nikolaus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1887, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

4. Kiecko Michael, Korporal (kapral), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 4. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Elabuga, gubernia Kasan, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

5. Luciow Ludwig, Vormeister (bombardier), Feldkanonenregiment Nr 32 (32. pułk artylerii polowej), 4. bateria, ur. 1888, poległy. Lista strat nr 39 z 29.10.1914.

6. Żak Anton, Tragtierführer (przewodnik zwierząt jucznych), Landwehrinfanterieregiment Nr 22 (22. pułk piechoty obrony krajowej), 1. oddział karabinów maszynowych, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 62 z 18.11.1914.BEREMOWCE:


1. Jarkim Leon, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

2. Melnyczajko Julian, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 2. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

3. Myć Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

4. Olejnik Johann, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

5. Olejnik Stefan, Infanterist (szeregowy), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (IR Nr 80) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 80 pp.), ur. 1873, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.

6. Wolański Johann, Tit. Gefreiter (tytularny starszy szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1880, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.MANAJÓW:


1. Adamek Basilius, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 2. szwadron, ur. 1891, w niewoli (Ashabad, Rosja). Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

2. Andrejowski Basil, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 3. kompania, ur. 1887, poległy (26.10-22.11.1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Budnik Semen, Infanterist (szeregowy),Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1885, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

4. Budnyk Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1891, poległy (3.12.1914). Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

5. Hałaj Michael, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1874, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.

6. Oleksij Demeter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1883, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

7. Storożuk Demeter, Gefreiter Tit. Korporal (starszy szeregowy, tytularny kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1891, ranny. Lista strat nr 9 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.MONIŁÓWKA:


1. Czaharyn Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ur. 1887, w niewoli (Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

2. Paszczak Michael, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1889, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

3. Stefanyszyn Mikołaj, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 11. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

4. Teoniuk Gregor, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1872, ranny. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.PEREPELNIKI:


1. Hrycyszyn Kornyło, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ur. 1886, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Krawczuk Teodor, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), ur. 1875, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.MIEJSCOWOŚĆ NIE PODANA:

W przypadku tych żołnierzy nie podano nazw miejscowości, z których pochodzili. Jednak charakterystyczne nazwiska, znane nam z ksiąg kościelnych - w połączeniu z tymi samymi pułkami "złoczowskimi", w których służyli inni mieszkańcy Olejowa, Trościańca Wielkiego i innych wiosek wskazują, że przynajmniej część z nich mogła także pochodzić z miejscowości w okolicach Olejowa i Załoziec.

Bezpalko Stefan, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. Batalion, ranny. Lista strat nr 50 z 9.11.1914.

Bezpałko Bartholomäus, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 5. kompania, poległy (26.10.1914). Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Bil Simeon, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. Batalion, ranny. Lista strat nr 50 z 9.11.1914.

Czajkowski Michael, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Derech Demeter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Drozd Paul, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 40 z 30.10.1914.

Drozdowski Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 12. kompania, poległy. Lista strat nr 40 z 30.10.1914.

Karasiński Paul Julian, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 40 z 30.10.1914.

Krupnicki Johann, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 4. kompania marszowa, w niewoli. Lista strat nr 166 z 24.04.1915.

Krzywy Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 12. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Krzywy Stanislaus, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Kusiak Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

Mądrzycki Johann, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Płoszaj Peter, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, poległy (28.10.1914). Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Półtorak Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Sąsiadek Johann, Reserve Infanterist Tit. Gefreiter (szeregowy rezerwy, tytularny starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Sikora Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. Batalion, ranny. Lista strat nr 50 z 9.11.1914.

Worobiec Stefan, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, poległy (24.10.1914). Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Żytyński Martin, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 11. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.