Hrabiowie Starzeńscy w księgach kościelnych
Dodane przez Remek dnia Czerwca 29 2010 15:02:49
Zapiski o chrztach, ślubach i zgonach w których występują olejowscy hrabiowie Starzeńscy

Dane z lat 1816-1855


Komorowski hr. Piotr
??? - miejscowość nie podana
mąż hrabianki Aleksandry Starzeńskiej
ur. ok. 1806
syn Cypriana hr. de Luptow Orawa Komorowskiego
w roku 1835 (21 czerwca) w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z hrabianką Aleksandrą Starzeńską z Olejowa
związek pobłogosławił ks. Mikołaj Baworowski, prezbiter Towarzystwa Jezusowego
świadkowie: (niejasne, czy ślubu, czy wpisania do ksiąg w Jeziernie) Starzeński hr. Michał, właściciel dóbr olejowskich i Stawiński Jan, rządca dóbr olejowskich

Starzeńska hrabianka Aleksandra
OLEJÓW
ur. ok. 1808
córka hr. Ksawerego Starzeńskiego
w roku 1835 (21 czerwca) w wieku 27 lat jako panna wyszła za hrabiego Piotra Komorowskiego, miejscowość nie podana
związek pobłogosławił ks. Mikołaj Baworowski, prezbiter Towarzystwa Jezusowego
świadkowie: (niejasne, czy ślubu, czy wpisania do ksiąg w Jeziernie) Starzeński hr. Michał, właściciel dóbr olejowskich i Stawiński Jan, rządca dóbr olejowskich

Starzeńska hrabianka Felicja Łucja Maria Katarzyna
OLEJÓW
ur. 10 czerwca 1833
(jedna z bliźniaczek - z siostrą Zofią Małgorzatą Katarzyną)
rodzice: Starzeński hrabia Michał i Starzeńska ze Starzeńskich hrabina Gabriela
córka właściciela dóbr olejowskich
rodzice chrzestni: Starzeński hr. Kazimierz i Baworowski hr. Felicjan
sakramentu chrztu udzielił: ks. Serafin Sarnay, administrator rzymsko-katolicki w Jeziernie
mieszkała w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1843 w wieku 10 lat (!) była matką chrzestną przy chrzcie swojego brata, Juliusza Włodzimierza Starzeńskiego

Starzeńska z hr. Starzeńskich hrabina Gabriela
OLEJÓW
żona hr. Michała, właściciela dóbr olejowskich
rodzice: Starzeński hr. Franciszek Ksawery i Jaworowska hr. Katarzyna
mieszkała w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Ksawerego Tytusa Starzeńskiego
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliżniaczek Felicji Łucji Marii Katarzyny i Zofii Małgorzaty Katarzyny Starzeńskich
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Juliusza Włodzimierza Starzeńskiego
w roku 1851 była matką chrzestną dla Michała Juliusza Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1852 była matką chrzestną dla Karola Franciszka Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1852 była matką chrzestną dla Karola Henryka Ciecharzewskiego, syna rządcy dóbr olejowskich, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1854 asystowała przy chrzcie Aleksandra Wiktora Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie

Starzeńska hrabina Katarzyna
??? - miejscowość nie podana
w roku 1833 była matką chrzestną dla Zofii Małgorzaty Katarzyny Starzeńskiej, córki właściciela dóbr olejowskich

Starzeńska hrabina Marianna
OLEJÓW
ur. ok. 1762, zm. 20 stycznia 1840 w wieku 78 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
zmarłą odprowadzał: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernie
mieszkała w domu nr 1 (dwór olejowski)
zapis w ksiedze zmarłych nie zawiera innych danych o stanie cywilnym, ani kim była (może matka hr. Michała? - ale "Złota Księga Szlachty Polskiej" podaje inne daty jej życia, 1782-1837)

Starzeńska hrabianka Zofia Małgorzata Katarzyna
OLEJÓW
ur. 10 czerwca 1833
(jedna z bliźniaczek - z siostrą Felicją Łucją Marią Katarzyną)
rodzice: Starzeński hrabia Michał i Starzeńska ze Starzeńskich hrabina Gabriela
córka właściciela dóbr olejowskich
rodzice chrzestni: Krasicki hr. Karol i Starzeńska hr. Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Serafin Sarnay, administrator rzymsko-katolicki w Jeziernie
mieszkała w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1843 w wieku 10 lat (!) asystowała przy chrzcie swojego brata, Juliusza Włodzimierza Starzeńskiego
w roku 1851 była matką chrzestną dla Juliusza Zipsera, syna nadleśniczego w Białokiernicy, z domu nr 15 w Białokiernicy
w roku 1852 asystowała przy chrzcie Karola Franciszka Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1852 asystowała przy chrzcie Karola Henryka Ciecharzewskiego, syna rządcy dóbr olejowskich, z domu nr 2 w Olejowie

Starzeński hrabia Franciszek Ksawery Tytus
OLEJÓW
ur. 4 stycznia 1832
rodzice: Starzeński hrabia Michał i Starzeńska ze Starzeńskich hrabina Gabriela
syn właściciela dóbr olejowskich
rodzice chrzestni: Starzeński hr. Wojciech i Jabłonowska hr. Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksy Studziński, proboszcz grecko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1843 w wieku 11 lat (!) asystował przy chrzcie swojego brata, Juliusza Włodzimierza Starzeńskiego

Starzeński hrabia Juliusz Włodzimierz
OLEJÓW
ur. 4 września 1843
rodzice: Starzeński hrabia Michał i Starzeńska ze Starzeńskich hrabina Gabriela
syn właściciela dóbr olejowskich
rodzice chrzestni: Baworowski hr. Włodzimierz i panna Starzeńska hr. Felicja
asysta przy chrzcie: Starzeński hr. Franciszek Ksawery Tytus i panna Starzeńska hr. Zofia
Starzeński hr. Wojciech i Jabłonowska hr. Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernie
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1851 w wieku 8 lat (!) był ojcem chrzestnym dla Juliusza Zipsera, syna nadleśniczego w Białokiernicy, z domu nr 15 w Białokiernicy
w roku 1852 w wieku 9 lat (!) asystował przy chrzcie Karola Franciszka Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1852 w wieku 9 lat (!) asystował przy chrzcie Karola Henryka Ciecharzewskiego, syna rządcy dóbr olejowskich, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1853 w wieku 11 lat (!) był ojcem chrzestnym dla Julianny Hrabowskiej, córki magazyniera dworskiego, z domu nr 3 w Olejowie

Starzeński hrabia Kazimierz
??? - miejscowość nie podana
w roku 1833 był ojcem chrzestnym dla Felicji Łucji Marii Katarzyny Starzeńskiej, córki właściciela dóbr olejowskich

Starzeński hrabia Michał
OLEJÓW
właściciel dóbr olejowskich
rodzice: Starzeński hr. Franciszek Ksawery i Jabłonowska hr. Marianna
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Ksawerego Tytusa Starzeńskiego
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliżniaczek Felicji Łucji Marii Katarzyny i Zofii Małgorzaty Katarzyny Starzeńskich
w roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Juliusza Włodzimierza Starzeńskiego
w r. 1835 był świadkiem ślubu hrabianki Aleksandry Starzeńskiej z Olejowa z hrabią Piotrem Komorowskim
w roku 1840 był ojcem chrzestym dla Alfreda Juliusza Puzyny, syna rządcy dóbr olejowskich, numer domu nie podany
w roku 1851 był ojcem chrzestnym dla Michała Juliusza Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1852 był ojcem chrzestnym dla Karola Franciszka Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1852 był ojcem chrzestnym dla Karola Henryka Ciecharzewskiego, syna rządcy dóbr olejowskich, z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1854 asystował przy chrzcie Aleksandra Wiktora Fellnera, syna olejowskiego mandatariusza, z domu nr 2 w Olejowie

Starzeński hrabia Wojciech
??? - miejscowość nie podana
w roku 1832 był ojcem chrzestnym dla Franciszka Ksawerego Tytusa Starzeńskiego, syna właściciela dóbr olejowskich