Beremowce - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Grudnia 14 2009 18:06:21
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Zachowano oryginalną pisownię, rozwinięto niektóre skróty.

Beremowce, (poczta Olejów, odległość 7 km) wieś położona w dorzeczu górnej Strypy, w okolicy bezleśnej, pagórkowatej, należącej do tak zwanego zimnego Podola. Od Złoczowa oddalona o 26,5 Km.; od sądu powiatowego i stacyi kolejowej w Zborowie o 9 Km.

W kierunku z północy ku południowi przepływa wieś przytok głównej Strypy (bez nazwy miejscowej). Wypływa on we wsi Moniłówce z dwu źródeł pod nazwa Wynnycia, stąd płynie na południe, uchodząc do stawu w Zborowie.

Gleba dobra, czarnoziem, jednak skutkiem wysokiego położenia, klimat ostry, to też rola zimna i wilgotna, rodzi na słomę obficie, mniej na ziarno. Gospodarki rolne trzypolowe, udaje się żyto, jęczmień, owies i groch, mniej pszenica i hreczka. Chów bydła i koni we wsi rasy mieszanej, we dworze bydło rasy holenderskiej. Sadownictwem zajmują się prawie wszyscy gospodarze w małym zakresie; pszczelnictwem ledwie kilku. Przemysł: młyn wodny o dwu kamieniach; mieszkańcy trudnią się przeważnie rolnictwem, kilku zajmuje się ciesielką; przemysł domowy nie rozwinięty.

Parafia rzymskokatolicka w Olejowie, greckokatatolicka w miejscu.

Szkoła etatowa, założona w r. 1871, do której na 74 uzdolnionych uczęszcza 59 dzieci, posiada ogródek o powierzchni 54,49 ara, tudzież pasiekę szkolną o 43 pniach. W szkółce drzewek owocowych 40 szczepek i 24 płonek. Język wykładowy ruski.

Statystyczne:

Liczba mieszkańców 459, a to : rzymskokatolickich 58, grekokatolickich 372, izraelitów 29, z tych używa języka polskiego 87, ruskiego 372 ; umie czytać 132 mieszkańców.

Wieś zajmuje 647 Ha. obszaru w 1030 parcelach. Z tej przestrzeni posiadają członkowie gminy 289 Ha. gruntów ornych, 62 Ha. łąk i ogrodów, 21 Ha. pastwisk; czysty dochód z tych gruntów = 2417 złotych reńskich 9 krajcarów; podatek bezpośredni 449 złr. 59 kr. r12; Obszar dworski ma obliczony dochód w kwocie 36 złotych reńskich 69 krajcarów; podatek bezpośredni = 8 złr. 33 kr.

Członkowie gminy posiadali w r. 1880, 113 koni, 153 sztuk bydła, 66 sztuk trzody chlewnej i 125 pni pszczół.