Statystyki zgonów w Bzowicy w latach 1850-1865
Dodane przez Remek dnia Lipiec 26 2009 17:36:45

Zestawienia dla całej parafii z obszernymi uwagami opublikowaliśmy osobno, w artykuleStatystyki zgonów w parafii Olejów w latach 1850-1865

W niniejszym tekście publikujemy proste statystyki zgonów dla zmarłych wyznania rzymsko-katolickiego - czyli Polaków - z wioski Bzowica. Nie dysponujemy jeszcze takimi materiałami dla grekokatolików, więc nie są to dane dla całej wsi.

Nie jest to też praca naukowa, jako amatorzy nie mamy takiej wiedzy ani aspiracji. Jedynie proste zestawienia liczb, które - mamy nadzieję - przybliżą naszym Czytelnikom realia, w jakich żyli i umierali nasi przodkowie.

W opisywanych przedziale czasowym 1850-1857 i 1859-1865 w rzymskokatolickiej populacji Bzowicy przyszło na świat 97 dzieci, a zmarły 92 osoby. Czyli przez wymienione 15 lat przyrost ludności wyniósł tylko 5,4%. To bardzo mało, o połowę mniej niż średni przyrost w całej parafii. Choć i tak lepiej niż np. w Hukałowcach (gdzie przez 15 lat liczba ludności wzrosła tylko o 1% "z hakiem"). Nie znamy przyczyn tego stanu rzeczy.

rok 1858

ilość urodzeń:

b.d.

-

ilość zgonów:

b.d.

rok 1859

ilość urodzeń:

9

-

ilość zgonów:

5

rok 1860

ilość urodzeń:

10

-

ilość zgonów:

10

rok 1861

ilość urodzeń:

6

-

ilość zgonów:

8

rok 1862

ilość urodzeń:

3

-

ilość zgonów:

5

rok 1863

ilość urodzeń:

6

-

ilość zgonów:

3

rok 1864

ilość urodzeń:

4

-

ilość zgonów:

2

rok 1865

ilość urodzeń:

6

-

ilość zgonów:

5

OGÓŁEM:

 

97

 

 

92Ja długo żyli XIX-wieczni Polacy z Bzowicy? W podanej niżej tabeli i wykresie zestawiamy zmarłych według grup wiekowych. Aż 44,6% procent zmarłych stanowiły dzieci do czwartego roku życia. Niestety, zjawisko powszechne w tamtym okresie (dla całej parafii te proporcje są zbliżone - 45,6%).

ZESTAWIENIE WIEKU ZMARŁYCH WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO Z BZOWICY
DLA POSZCZEGÓLNYCH LAT Z PRZEDZIAŁU 1850-1857 i 1859-1865

WIEK:

RAZEM:

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

poniżej 1 roku

26

-

3

2

2

2

3

-

1

b.d.

4

4

2

1

-

2

-

1-4 lat

15

1

-

-

-

1

4

2

-

b.d.

1

3

-

-

1

-

2

5-14 lat

11

2

1

-

-

-

3

2

-

b.d.

-

2

-

-

1

-

-

15-24 lat

3

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

1

1

-

-

1

25-34 lat

4

1

-

1

-

-

1

-

1

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

35-44 lat

8

-

-

-

-

-

3

-

1

b.d.

-

-

1

3

-

-

-

45-54 lat

6

-

-

-

-

1

2

-

-

b.d.

-

-

1

-

-

-

2

55-64 lat

13

-

-

1

3

1

3

1

-

b.d.

-

1

2

-

1

-

-

65-74 lat

4

-

1

1

-

1

-

-

-

b.d.

-

-

1

-

-

-

-

75-84 lat

2

-

1

-

-

1

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

od 85 lat

0

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM (BEZ ROKU 1858):

92

4

6

5

5

7

19

5

3

b.d.

5

10

8

5

3

2

5I DODATKOWY WYKRES, POKAZUJĄCY PROPORCJE POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH W OGÓLNEJ LICZBIE ZMARŁYCH
Na co umierali ówcześni mieszkańcy Bzowicy? W tabeli poniżej możecie zobaczyć zestawienie wszystkich przyczyn zgonów, tak jak je zapisali olejowscy księża. Niektóre mogą być różnymi określeniami tych samych chorób. W innych z kolei pod tymi samymi, ogólnikowymi terminami, mogą kryć się różne choroby.

ZESTAWIENIE PRZYCZYN ZGONÓW ZMARŁYCH WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO Z BZOWICY
W LATACH 1850-1857 i 1859-1865.

PRZYCZYNA ZGONU

RAZEM:

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

Hectica [? gorączka trawiąca?]

10

-

1

2

-

2

4

-

-

b.d.

-

-

1

-

-

-

-

Tussis [kaszel]

8

1

-

-

1

-

2

-

-

b.d.

-

1

-

-

1

2

-

Convulsiones [drgawki / konwulsje]

6

-

2

-

-

1

-

-

-

b.d.

-

1

-

-

-

-

2

Debilitas / Debilitas a partu [słabość od urodzenia]

6

-

-

1

-

1

-

-

1

b.d.

1

-

1

1

-

-

-

Desenteria [czerwonka / biegunka]

6

-

-

-

-

-

-

3

-

b.d.

1

2

-

-

-

-

-

Variola [ospa prawdziwa]

6

-

-

-

-

-

5

-

-

b.d.

-

1

-

-

-

-

-

Cholera

5

-

-

-

-

-

5

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Febris [gorączka]

4

-

-

2

-

1

-

-

1

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Febris nervosa [gorączka z konwulsjami]

4

1

1

-

2

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Hectica pulmonum [? gorączka trawiąca płuc?]

4

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

1

2

-

1

Typhus [tyfus]

4

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

1

1

1

1

-

-

-

Angina

3

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

2

1

-

-

-

-

Consumptio [wycieńczenie / wyniszczenie]

3

1

-

-

-

-

1

-

-

b.d.

-

-

-

1

-

-

-

Debilitas senilis [uwiąd starczy]

3

-

1

-

1

1

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Phtysis [suchoty]

3

-

-

-

-

-

-

1

-

b.d.

-

-

1

1

-

-

-

Asthma [astma]

2

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

1

-

-

-

1

Diarhea [biegunka]

2

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

2

-

-

-

-

-

Senectus [ze starości]

2

-

-

-

-

1

-

-

-

b.d.

-

-

1

-

-

-

-

Coclus [koklusz]

1

-

-

-

1

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Colica [kolka]

1

1

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Ex deficili partu [z trudnego porodu]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

Infantilis [? dosł. "dziecięca" - ale jaka?]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

1

Inflamatio cerebri [zapalenie mózgu]

1

-

1

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Inflamatio pulmonum [zapalenie płuc]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

-

-

1

-

-

-

-

Mortua nata / Mortua natus [martwo urodzony/urodzona]

1

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

1

-

-

-

-

-

-

Paralisis [paraliż]

1

-

-

-

-

-

1

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Pleuris [? zapalenie opłucnej?]

1

-

-

-

-

-

1

-

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Tuberculosa [gruźlica]

1

-

-

-

-

-

-

-

1

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

Vermes [robaki]

1

-

-

-

-

-

-

1

-

b.d.

-

-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM (BEZ ROKU 1858):

92

4

6

5

5

7

19

5

3

b.d.

5

10

8

5

3

2

5