Łopuszany w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 28 2007 17:34:21

Łopuszany
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Łopuszanach przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Łopuszany, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 1 mila

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Łopuszany, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu
Ludność według popisu z roku 1857: 486

Grunty orne
większej własności: 95
mniejszej własności: 1055
Łąki i ogrody
większej własności: 32
mniejszej własności: 200
Pastwiska
większej własności: 1
mniejszej własności: 34
Lasy:
większej własności: - (brak)
mniejszej własności: - (brak)
OGÓŁEM: 1417 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Łopuszany, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Olejów łaciński i Łopuszany grecki

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Łopuszany należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
541 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 95
mniejszej własności: 1055

Łąki i ogrody
większej własności: 32
mniejszej własności: 20

Pastwiska
większej własności: 1
mniejszej własności: 34

Lasy:
większej własności: - (brak)
mniejszej własności: - (brak)

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Łopuszany

Właściciel tabularny:
Kazimierz hr. Wodzicki

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 3,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 18,5 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 58

Karczmy: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
20 morgów 365 sążni

Łąki:
1 morga 240 sążni

Ogrody:
1 morga 760 sążni

Pastwiska:
690 sążni

Lasy:
30 morgów 1038 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
147 sążni

Ogółem:
54 morgi 40 sążni

Podatek:

gruntowy:
10 złotych reńskich 47 centów

domowy:
6 złotych reńskich 40 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Łopuszany, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 3,5
telegraficznego 18,5

Ludność według spisu z roku 1890:
749

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Łopuszany, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 4,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 4,0

Ludność:
809

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Łopuszany, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 4,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 4,0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Łopuszany

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 150
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 917
Mężczyzn: 458
Kobiet: 459

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 101
grecko-katolickiego: 816
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 126
rusińską: 791
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]


Łopuszany. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 917 mieszkańców.
Kolej w odległym o 17 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie. Parafia grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Wodzicki hr. Aleks. (56)

Kołodzieje:
Czornij M. (1926-30)
Mazgajski F. (1926-30)

Kooperatywy:
"Budowa Cerkwi" Sp. z o. o. (1928-30)

Kowale:
Domaradzki L. (1926-28) /Domaradski ?/
Domaradski L. (1930)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Łopuszany, wieś

Gmina: Łopuszany

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Olejów

Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 16

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Złoczów 18

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu