Kronika wypadków cz.10
Dodane przez Remek dnia Styczeń 03 2017 03:31:29
Dzięki pracowitym Polskim Bibliotekom Cyfrowym w internecie jest coraz więcej starych gazet z Kresów. Znajdujemy w nich różne informacje - także drobne wzmianki, np. opisy wypadków czy przestępstw z okolic Olejowa i Załoziec. Mieliśmy dylemat, jak je technicznie włączyć do naszej bazy źródeł historycznych? Początkowo chcieliśmy je gromadzić według miejscowości. Czyli osobno Olejów, Załoźce i inne. Ale ilość materiałów jest nierówna - nie wiemy na co się akurat natkniemy i trudno sobie coś z góry zaplanować. To zresztą w tych poszukiwaniach jest najpiękniejsze. Zdecydowaliśmy się więc połączyć materiały z różnych miejscowości według tematyki. Wydaje nam się, że efekt końcowy wygląda bardzo ciekawie i spodoba się naszym Czytelnikom. Gdy zbierze się odpowiednia ilość nowych materiałów (6-7), opublikujemy na naszej stronie kolejne odcinki "Kroniki".


Gazeta Lwowska. Rok wydania 56. No 78. Czwartek 5. Kwietnia 1866.

(Nieszczęsny wypadek.)

W Załoścach dnia 31. z. m. koło młyńskie zgruchotało rękę chłopcu pracującemu w młynie.


Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 180. Sobota 7 Sierpnia 1880.

O znaczniejszych pożarach w kraju otrzymaliśmy następujące doniesienia: (...) W powiecie brodzkim spaliły się: w Załoścach dom mieszkalny i budynki gospodarskie na folwarku dworskim, należącym do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (ubezpieczona szkoda 1100 zł.); (...) w Hnidawie takież domy i zabudowania dziewięciu gospodarzy (szkoda w małej tylko części ubezpieczona 6 000 zł.). (...) We wszystkich powyższych wypadkach pożaru przyczyna tegoż nie została zbadana.


Kurjer Lwowski. Rok III. Nr. 158. Lwów, Wtorek dnia 9. Czerwca 1885.

Piorun w Białogłowach, powiatu złoczowskiego, spalił częściowo chatę włościańską.


Związek Chłopski. Organ stronnictwa chłopskiego i klubu sejmowego katolicko-ludowego. Rok VII. Nr. 22. Nowy Sącz, dnia 1. sierpnia 1900.

W kamieniołomie w Załoźcach, pow. brodzkiego, zajęci łamaniem kamienia zarobnicy Dmytro Łukasiewicz i Roman Łakocki zostali zasypani odłamem ziemi i ponieśli śmierć natychmiastową.


Gazeta Lwowska. Rok 90. Nr. 238. Czwartek, 18. Października 1900.

Na folwarku w Czystopadach u Szulima Grosskopfa zniszczył pożar wszystkie budynki, oraz sprzęty gospodarcze. Prócz tego spaliło się 9 koni. Pożar powstał z lokomobili przy młocarni. Szkoda wynosi około 26.000 K. i była ubezpieczoną.


Neuigkeits Welt-Blatt. 34. Jahrgang. Nr. 187. Wien, Samstag, den 17. August 1907.

Vergiftung durch Schwämme.

Aus Zloczow in Galizien berichtet man uns:

Letzter Tage brachte die Gattin des Landmannes Semko Bakomenka in Manajow Schwämme, die sie selbst im Wald gefunden hatte, nach Hause und bereitete diese zum Essen zu, worauf sie und ihre drei Töchter sich daran gütlich taten. Bald nach dem Genuß stellte sich bei allen Erbrechen ein. Es wurde unverzüglich ein Arzt aus Zalozce geholt, dessen Bemühungen es gelang, die Mutter und zwei Töchter zu retten, während die dritte, acht Jahre alte Tochter an den Folgen der Vergiftung starb.

(tłumaczenie z języka niemieckiego)

Otrucie grzybami.

Ze Złoczowa w Galicji donoszą nam:

W ostatnich dniach żona włościanina z Manajowa, Semko Bakomenka, przyniosła do domu grzyby, które sama znalazła w lesie i przyrządziła z nich posiłek, którym uraczyła siebie i swoje trzy córki. Wkrótce po spożyciu u wszystkich wystąpiły wymioty. Natychmiast sprowadzono lekarza z Załoziec, dzięki zabiegom którego udało się uratować matkę i dwie córki, podczas gdy trzecia, ośmioletnia córka, zmarła w wyniku zatrucia.


Kurjer Poznański. Wydanie wieczorne. Rok 34. Nr 29. Wydanie P. Poznań, czwartek dnia 19 stycznia 1939.

STRASZNA ŚMIERĆ DZIECKA

Ze Zborowa w Małopolsce donoszą, że zostawiona bez opieki trzyletnia M. Procyk w Perepelnikach wpadła do garnka z ługiem. Dziewczynka zmarła wśród strasznych męczarni.