Nazwisko Sikora cz.2 - imiona od Maciej do Zofia
Dodane przez Remek dnia Lutego 21 2013 23:33:05
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Sikora - część 2
Imiona od Maciej do Zofia


Uwaga techniczna: Dla rodu Sikora liczba danych jest już za duża na jeden artykuł. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na dwie części.

Część pierwsza z imionami od Adam do Łukasz jest tutaj
Sikora Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Agnieszki z domu Bil
(w r. 1850 jego imię zapisano błędnie jako Mateusz, a w latach 1836 i 1842 imię żony zapisano jako Agata)
ur. ok. 1806, zm. 1855 w wieku 49 lat
rodzice: Sikora Mateusz i Małgorzata
w roku 1830 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Bil, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 36
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Teresy Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1855 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 90

Sikora Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1848, zm. 1849 w wieku 1 rok
rodzice: Sikora Wojciech i Dzik Rozalia
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 25

Sikora Magdalena (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

(w księdze chrztów oryg. "Sykora")
ur. 1833, zm. 1835 w wieku 1,5 roku
rodzice: Sikora Błażej i Krówka Teresa
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Kałuszka Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 3

Sikora Magdalena (II), po mężu Drozd (Drozd Magdalena)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Szymona
ur. 1836, zm. 1885 w wieku 48 lat
rodzice: Sikora Błażej i Krówka Teresa
(w księdze chrztów imię matki błędnie Rozalia, a w księdze ślubów 1856 i w r. 1857 dane jej matki zapisane błędnie jako Dajczak Teresa)
rodzice chrzestni: Strąg Sebastian i Bil Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 3
w roku 1856 - numer domu nie podany, zapewne 3 - w wieku 19 lat jako panna wyszła za Szymona Drozda z domu nr 62
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Drozd - pod numerem domu 3
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Drozd - pod numerem domu 3
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Drozd - pod numerem domu 3
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Drozd - pod numerem domu 3
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Drozd - pod numerem domu 3
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Drozd - pod numerem domu 3
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Drozda - pod numerem domu 3
w roku 1885 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 3

Sikora Małgorzata, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa po Macieju Sikorze (prawdopodobnie błąd w księdze zgonów i imię męża winno być Mateusz)
ur. ok. 1758, zm. 1830 w wieku 72 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 3

Sikora Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

1) mąż Katarzyny z domu Nyszta
2) mąż Teresy z domu Wodeckiej
ur. 1821
rodzice: Sikora Błażej i Zarwańska Rozalia
(w księdze ślubów 1850 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Chudysz)
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 3
w roku 1850 mieszkał w domu nr 3, w wieku 29 lat (w księdze zgonów błędnie wiek 26 lat) jako kawaler ożenił się z Katarzyną Nyszta z domu nr 55
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1854 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 3
w tym samym roku 1854 mieszkał w domu nr 3, w wieku 33 lat (w księdze ślubów błędnie 28 lat) jako wdowiec (dane zmarłej żony nie wpisane) ożenił się z Teresą Wodecką z domu nr 83

Sikora Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1843
rodzice: Sikora Maciej i Bil Agnieszka
rodzice chrzestni: Czaharyn Teodor i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Franciszek Moechel, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 36

Sikora Maria, po mężu Rogowska (Rogowska Maria)
BIAŁOGŁOWY

żona Szymona
brak informacji o rodzicach
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Rogowskiego, pod numerem domu 99
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Rogowskiego, pod numerem domu 49

Sikora Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1811, zm. 1818 w wieku 7 lat
córka Piotra Sikory
zapisana przyczyna zgonu: nieznany skrót "Cur."
numer domu 21

Sikora Maria (Marianna), po mężu Bil (Bil Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Józefa
ur. 1828, zm. 1880 w wieku 52 lat (w księdze zgonów błędnie wiek 51 lat)
rodzice: Sikora Błażej i Zarwańska Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Półtorakowa Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 3
w roku 1849 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Bila - pod numerem domu 46
w roku 1854 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 46
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Bil - pod numerem domu 46
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Bila - pod numerem domu 46
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Bila - pod numerem domu 46
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Bil - pod numerem domu 46
w roku 1880 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: epilepsja / padaczka, numer domu nie podany

Sikora Maria
BIAŁOGŁOWY

ur. 1831, zm. 1835 w wieku 4 lat
rodzice: Sikora Michał i Petryków Łucja (w księdze chrztów nazwisko matki zapisane jako Piotrkowa)
rodzice chrzestni: Janik Jan i Sokołowska Justyna
w księdze chrztów numer domu 96
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów numer domu 69

Sikora Maria (Marianna), po 1-szym mężu Partaczyńska, po 2-gim Łucyk (Partaczyńska Maria) (Partaczyńska Marianna) (Łucyk Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
1) żona Franciszka Partaczyńskiego (w r. 1863 imię męża zapisano błędnie jako Jan)
2) żona Filipa Łucyka
ur. 1839
rodzice: Sikora Maciej i Bil Agnieszka
rodzice chrzestni: Jasny Maciej i Półtorakowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Grzegorz Strzelbicki, proboszcz grecko-katolicki w Białogłowach
w księdze chrztów numer domu 36
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Partaczyńskiej - pod numerem domu 30
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Partaczyńskiego - pod numerem domu 30
w roku 1873 w wieku 33 lat jako wdowa po Franciszku Partaczyńskim wyszła za Filipa Łucyka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 30
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Łucyk, pod numerem domu 30
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Łucyk, pod numerem domu 30

Sikora Maria (Marianna), po mężu Szandurska (Szandurska Maria) (Szandurska Marianna)
BIAŁOGŁOWY

żona Michała
ur. 1840
wg księgi chrztów: rodzice: Sikora Michał i Petryków Łucja
rodzice chrzestni: Woluch Jan i Jary Maria
w księdze chrztów numer domu 96 w Białogłowach
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Szandurskiej, pod numerem domu 83
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Szandurskiego, pod numerem domu 83

Sikora Maria, po mężu Półtorak (Półtorak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona Macieja Półtoraka
2) żona Józefa Dajczaka
ur. 1845
rodzice: Sikora Wojciech i Dzik Rozalia (w r. 1872 i 1875 nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Kusiak)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 110
w roku 1867 mieszkała w domu nr 25, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Macieja Półtoraka z domu nr 26
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Półtorak, pod numerem domu 22
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mariana Półtoraka, pod numerem domu 23
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Półtorak, pod numerem domu 25
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Półtorak, pod numerem domu 25
w roku 1887 wymieniona jako żona zmarłego, numer domu 25
(między rokiem 1887 a 1891 wyszła za Józefa Dajczaka; zapisu o tym ślubie jeszcze nie mamy)
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Dajczaka - pod numerem domu 97

Sikora Maria (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1846, zm. 1847 w wieku 11 tygodni
rodzice: Sikora Andrzej i Jasny (Jaśnij) Teresa
rodzice chrzestni: Nogas Andrzej i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 89

Sikora Maria (II), po mężu Turczyńska (Turczyńska Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Michała
ur. 1847
rodzice: Sikora Andrzej i Jasny Teresa
rodzice chrzestni: Nogas Andrzej i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 89
w roku 1863 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Michała Turczyńskiego z domu nr 37
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Turczyńskiej, pod numerem domu 37
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Turczyńskiego, pod numerem domu 37
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Półtoraka, pod numerem domu 25
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Turczyńskiego, pod numerem domu 37
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Turczyńskiej, pod numerem domu 37
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tomasza Turczyńskiego, pod numerem domu 107
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Turczyńskiej, pod numerem domu 37
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Turczyńskiej, pod numerem domu 37

Sikora Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1850 w wieku 5 miesięcy
rodzice: Sikora Kazimierz i Wojtyna Anna
rodzice chrzestni: Czaharyn Aleksy i Nogas Agafia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Zieliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
numer domu 3

Sikora Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1852 w wieku 1 miesiąc
przy imieniu dopisek "primogenita" - starsza?
rodzice: Sikora Kazimierz i Bil Jadwiga
rodzice chrzestni: Dajczak Paweł i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Woytowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 3

Sikora Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1853 w wieku 10 tygodni
rodzice: Sikora Marcin i Nyszta Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Kacper i Żmudź Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 3

Sikora Maria, po mężu Dajczak (Dajczak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. ok. 1868
rodzice: Sikora Wojciech i Olender Rozalia
w roku 1887 mieszkała w domu nr 89, w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Józefa Dajczaka z domu nr 96
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Dajczaka
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Dajczaka
mieszkała w domu nr 96

Sikora Maria, po mężu Wegera (Wegera Maria)
BIAŁOGŁOWY

żona Mikołaja
rodzice: Sikora Andrzej i Olender Anna
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Eudoksji Wegera, pod numerem domu 121

Sikora Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Sikora Ignacy i Zarwańska Tekla
rodzice chrzestni: Kurzel Michał i Wodecka Elżbieta, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kuźniarski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 219

Sikora Maria (Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1879, zm. 1881 w wieku 2 lata
rodzice: Sikora Bazyli i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Półtorak Wojciech i Wodecka Maria, żona Bartłomieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 75
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
w księdze zgonów pod numerem domu 71

Sikora Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1883 w wieku 3 dni
rodzice: Sikora Adam i Górska Maria
rodzice chrzestni: Świądkiewicz Michał i Sośnicka Rozalia, żona Bazylego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, grecko-katolicki kapelan w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 203

Sikora Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885
rodzice: Sikora Jakub i Fiec Katarzyna
rodzice chrzestni: Bil Wawrzyniec i Naróg Maria, żona Wawrzyńca
mieszkała w domu nr 219

Sikora Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Sikora Łukasz i Dajczak Barbara
rodzice chrzestni: Półtorak Michał i Trymbulak Tekla, żona Szczepana
mieszkała w domu nr 171

Sikora Maria
BIAŁOGŁOWY

ur. 1896
rodzice: Sikora Michał i Sikora Paulina
rodzice chrzestni: Jary Józef i Trymbulak Anna, żona Mikołaja
numer domu 96

Sikora Michał
BIAŁOGŁOWY

mąż Łucji z domu Petryków (w r. 1831 nazwisko żony zapisano jako Piotrkowa, a w r. 1838 jako Dymydow)
wg danych z 1831: rodzice: Sikora Łukasz i Katarzyna
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Agaty Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1838 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sikory, pod numerem domu 96
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1850 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Agnieszki z Michałem Bilem z Trościańca Wielkiego

Sikora Michał
BIAŁOGŁOWY

1) mąż Franciszki z domu Semenków / Semeniuk (różne wersje zapisu jej nazwiska)
2) mąż Pauliny z domu Sikora
ur. ok. 1865
rodzice: Sikora Andrzej i Olender Anna
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1890 mieszkał w domu nr 77, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Franciszką Semenków z domu nr 82 w Białogłowach
w roku 1893 mieszkał w domu nr 82, w wieku 28 lat jako wdowiec po Franciszce z domu Semeniuk ożenił się z Pauliną Sikora z domu nr 106 w Białogłowach
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Sikora, pod numerem domu 96

Sikora Michał
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1874 w wieku 7 tygodni
rodzice: Sikora Józef i Łakocka Helena
rodzice chrzestni: Kuc Paweł i Sereda Agafia, żona Jakuba
w księdze chrztów numer domu 10
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
w księdze zgonów numer domu 96

Sikora Michał
BIAŁOGŁOWY

ur. 1876
rodzice: Sikora Wojciech i Maćkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Dragan Michał i Maćkiewicz Agnieszka, żona Józefa
numer domu 96

Sikora Michał
BIAŁOGŁOWY

ur. 1878, zm. 1880 w wieku 3 lat
rodzice: Sikora Józef i Łakocka Helena
rodzice chrzestni: Radomy Jakub i My(...) Józefa (nazwisko zasłonięte zszywką)
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie od ognia
numer domu 96

Sikora Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1853, żył 5 dni
rodzice: Sikora Wawrzyniec i Bil Katarzyna
rodzice chrzestni: Bil Jan i Sąsiadek Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 3

Sikora Mikołaj
BIAŁOGŁOWY

ur. 1890, zm. 1891 w wieku 9,5 miesiąca
rodzice: Sikora Jan i Olender Maria
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
rodzice chrzestni: Górski Wiktor, kowal i Pasiecznik Maria, żona Jana
numer domu 96

Sikora Paulina po mężu Sikora (Sikora Paulina)
BIAŁOGŁOWY

żona Michała
ur. 1874
rodzice: Sikora Wojciech i Maćkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Józef i Sikora Aleksandra
w księdze chrztów numer domu 96
w roku 1893 mieszkała w domu nr 106, w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Sikorę z domu nr 82 w Białogłowach
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Sikora, pod numerem domu 96

Sikora Paweł
NETERPIŃCE

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1759, zm. 1837 w wieku 78 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 12

Sikora Paweł
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1880 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Sikora Józef i Łakocka Helena
rodzice chrzestni: Teszla Michał i Sikora Aleksandra, żona Antoniego
zapisana przyczyna zgonu: galopujące suchoty
numer domu 96

Sikora Piotr
BIAŁOGŁOWY

ur. 1841
rodzice: Sikora Jan i Dzwonkowska Apolonia
rodzice chrzestni: Berbelicki Grzegorz i Sikora Łucja
numer domu 93

Sikora Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Sikora Wawrzyniec (syn Andrzeja i Teresy z domu Jaśnij) i Wojtyna Maria (córka Tomasza i Reginy z domu Półtorak)
rodzice chrzestni: Płoszaj Augustyn i Kowal Katarzyna, żona Teodora
mieszkał w domu nr 89

Sikora Prokop
BIAŁOGŁOWY

ur. 1882
rodzice: Sikora Józef i Łukiańska Anna
rodzice chrzestni: Dutka Bazyli i Charabora Anna, żona Bazylego
numer domu 166

Sikora Rozalia, po mężu Dajczak (Dajczak Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Piotra
ur. 1846
rodzice: Sikora Maciej i Bil Agnieszka
rodzice chrzestni: Jasny Maciej i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 36
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Dajczak - pod numerem domu 31
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonych bliźniąt Szymona i Marii Dajczak - pod numerem domu 31
jako Dajczak Rozalia, żona Piotra:
w roku 1874 była matką chrzestną dla Józefa Sikory z Trościańca, numer domu nie podany

Sikora Rozalia
BIAŁOGŁOWY

ur. 1886
rodzice: Sikora Wojciech i Trymbulak Maria
rodzice chrzestni: Salecki Bazyli, kowal i Semeniuk Zofia, żona Andrzeja
numer domu 96

Sikora Sebastian
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1840, żył 5 dni
rodzice: Sikora Błażej i Krówka Teresa
rodzice chrzestni: Strąg Sebastian i Bil Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 3

Sikora Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

stan wolny
żebrak ("mendicus")
ur. ok. 1794, zm. 1864 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 3

Sikora Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Anny z domu Maślakowskiej
ur. ok. 1829
rodzice: Sikora Jan i Wróblewska Anna
w roku 1858 mieszkał w domu nr 199 w Trościańcu, w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Anną Maślakowską z Załoziec(?), nr domu 200

Sikora Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1830 w wieku 7 tygodni
rodzice: Sikora Błażej i Zarwańska Rozalia
rodzice chrzestni: Sikora Bartłomiej i Strąg Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 3

Sikora Teresa
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1842 w wieku 6 tygodni
rodzice: Sikora Maciej i Bil Agnieszka
(w księdze chrztów imię matki zapisano jako Agata)
rodzice chrzestni: Jasny Maciej i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 36
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
w księdze zgonów numer domu 126

Sikora Teresa
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1863, zm. 1864 w wieku 1 rok
rodzice: Sikora Kazimierz i Bil Jadwiga
(w księdze chrztów imię matki zapisano jako Ludwika)
rodzice chrzestni: Nogas Aleksy i Czaharyn Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 3

Sikora Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1831 w wieku 11 dni
rodzice: Sikora Maciej i Bil Agnieszka
rodzice chrzestni: Łokieć Grzegorz i Półtorakowa Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 36

Sikora Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Bil
ur. 1824, zm. 1854 w wieku 30 lat
rodzice: Sikora Błażej i Zarwańska Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tomasz Orłowski, Jezuita (nie podane, skąd)
mieszkał w domu nr 3
w roku 1852 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Bil z domu nr 44
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1854 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 3

Sikora Wawrzyniec
BIAŁOGŁOWY

ur. 1836
rodzice: Sikora Andrzej i Krupnicka Katarzyna
rodzice chrzestni: Rusinowski Michał i Sikora Łucja
numer domu 29

Sikora Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1856?, zm. 1857 w wieku 6 i pół miesiąca
rodzice: Sikora Kazimierz i Bil Jadwiga
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 3

Sikora Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Wojtyna
ur. 1858, zm. 1887 w wieku 28 lat
rodzice: Sikora Andrzej i Jasny (Jaśnij) Teresa
rodzice chrzestni: Nogas Andrzej i Dzik Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 89
w roku 1882 w wieku 23 lata i 7 mies. jako kawaler ożenił się z Marią Wojtyna z domu nr 132
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Sikory
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Sikory
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Sikory
w roku 1887 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty

Sikora Wiktoria, po 1-szym mężu Sąsiadek, po 2-gim Kociubińska (Sąsiadek Wiktoria) (Kociubińska Wiktoria)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona Marcina Sąsiadka
2) żona Kacpra Kociubińskiego
ur. 1832
rodzice: Sikora Błażej i Zarwańska Rozalia
(w księdze ślubów 1862 nazwisko matki błędnie: Radwańska)
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Strąg Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 3
w roku 1849 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Marcina Sąsiadka z domu nr 54
w roku 1860 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 54
w roku 1862 mieszkała w domu nr 54 w Trościańcu, w wieku 30 lat (w księdze ślubów błędnie 28 lat) jako wdowa po Marcinie Sąsiadek wyszła za Kacpra Kociubińskiego z Reniowa, nr domu 16
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Kociubińskiej, pod numerem domu 16 w Reniowie
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kociubińskiego, pod numerem domu 16 w Reniowie

Sikora Wiktoria
NETERPIŃCE

ur. 1832
rodzice: Sikora Dawid i Narajowa Maria
rodzice chrzestni: Rapier Piotr i Narajowa Hapia
numer domu 41

Sikora Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Rozalii z domu Dzik
wg księgi ślubów 1844: ur. ok. 1808
wg księgi ślubów: rodzice: Sikora Maciej i Małgorzata
w roku 1844 mieszkał w domu nr 3, w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Dzik z domu nr 65
w roku 1845 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Sikory - pod numerem domu 110
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Apolonii Sikory - pod numerem domu 25
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Sikory - pod numerem domu 25
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Adama Sikory - pod numerem domu 25

prawdopodobnie osoba j.w.
Sikora Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI
żonaty (dane żony nie wpisane)
ur. ok. 1803, zm. 1855 w wieku 52 lat
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 25

Sikora Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

1) mąż Magdaleny z domu Płoszaj
2) mąż Rozalii z domu Olender
ur. 1837
rodzice: Sikora Andrzej i Jasny Teresa
rodzice chrzestni: Nogas Andrzej i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 3
w roku 1862 mieszkał w domu nr 89, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Magdaleną Płoszaj z domu nr 50
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Sikory, pod numerem domu 89
w roku 1865 (w księdze zgonów błędnie z imieniem Andrzej) wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 89
(przed 1872 ożenił się z Rozalią z domu Olender)
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sikory, pod numerem domu 89
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Sikory, pod numerem domu 89
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Zofii Sikory, pod numerem domu 89
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Sikory, pod numerem domu 89
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Sikory, pod numerem domu 88
w 1890 roku jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Anny z Franciszkiem Drozdem
w roku 1892 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Wawrzyńcem Półtorakiem

Sikora Wojciech
BIAŁOGŁOWY

1) mąż Marii z domu Maćkiewicz
2) mąż Marii z domu Trymbulak
ur. ok. 1846
rodzice: Sikora Michał i Petryków Łucja
(w późniejszych latach nazwisko matki zapisywano najczęściej jako Franków, a czasem jako Benedyk / Beneda)
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliżniąt Jana i Anny Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pauliny Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Sikory, pod numerem domu 96
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sikory, pod numerem domu 69
w roku 1883 mieszkał w domu nr 96, w wieku 37 lat jako wdowiec po Marii z domu Maćkiewicz ożenił się z Marią Trymbulak z domu nr 78 w Białogłowach
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Sikora, pod numerem domu 98
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniny Sikora, pod numerem domu 99
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Sikory, pod numerem domu 96
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1893 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Pauliny z Michałem Sikorą

Sikora Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1856
rodzice: Sikora Kazimierz i Bil Jadwiga
rodzice chrzestni: Sąsiadek Marcin i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 3

Sikora Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1850, zm. 1861 w wieku 12 lat
rodzice: Sikora Maciej i Bil Agnieszka
(w księdze chrztów imię ojca zapisano jako Mateusz)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 36

Sikora Zofia, po mężu Olejnik (Olejnik Zofia)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Pawła
rodzice: Sikora Andrzej i Jaśnij Teresa
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olejnik
mieszkała w domu nr 35

Sikora Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Sikora Bazyli i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Półtorak Wojciech i Wojtyna Zofia, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 172

Sikora Zofia
BIAŁOGŁOWY

ur. 1878
rodzice: Sikora Wojciech i Maćkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Wawrzyniec i Półtorak Aleksandra, żona Antoniego
numer domu 96

Sikora Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883, zm. 1887 w wieku 4 lat
rodzice: Sikora Łukasz i Dajczak Barbara
rodzice chrzestni: Półtorak Michał i Olejnik Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Gliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkała w domu nr 171

Sikora Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1883 w wieku 3 miesiące
rodzice: Sikora Wawrzyniec i Wojtyna Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Wojciech i Olejnik Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: dezynteria / czerwonka
mieszkała w domu nr 89

Sikora Zofia
BIAŁOGŁOWY

ur. 1883
rodzice: Sikora Antoni i Fiec Aleksandra
rodzice chrzestni: Hoczak Bazyli i Maćkiewicz Agnieszka
numer domu 99

Sikora Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887
rodzice: Sikora Jakub i Fiec Katarzyna (w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki błędnie jako Wodecka)
rodzice chrzestni: Kurzel Michał i Nogas Agata
mieszkała w domu nr 2

Sikora Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
rodzice: Sikora Adam i Górska Maria
rodzice chrzestni: Świadkiewicz Michał i Sośnicka Rozalia, żona Bazylego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Karol Czerniatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 203
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.