Nazwisko Rzepka
Dodane przez Remek dnia Lutego 21 2013 20:56:21
(uaktualnione luty 2013)


Rzepka Anna, po mężu Funiak (Funiak Anna)
OLEJÓW
żona Franciszka
brak danych o rodzicach
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Justyny Funiak
mieszkała w domu nr 69

Rzepka Eudokia
OLEJÓW

ur. 1856
rodzice: Rzepka Józef i Siamro Maria
rodzice chrzestni: Darmoros Tymoteusz i Kowal Katarzyna, żona Grzegorza
numer domu 118
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rzepka Franciszek
OLEJÓW
ur. 1853, zm. 1855 w wieku 2 1/4 roku
rodzice: Rzepka Józef i Marianna (według księgi chrztów: Szamro, według księgi zgonów: Wergelas)
rodzice chrzestni: Miaskowski Jan i Skiba Apolonia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w księdze chrztów pod numerem domu domu 118
zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 25

Rzepka Józef
OLEJÓW

mąż Marii z domu Siamro / Szamro
ur. ok. 1819
wyznania rzymsko-katolickiego
rodzice: Rzepka Wincenty i Teresa Drozda / Drozdowska (różne wersje zapisu nazwiska)
w roku 1843 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z grekokatoliczką Marią Siamro, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 80 w Olejowie
w tym samym roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Rzepki, pod numerem domu 60
w roku 1848 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Rzepka - numer domu nie podany (*)
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Rzepki, pod numerem domu 118
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Rzepka - pod numerem domu 118 (*)
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Rzepki, pod numerem domu 118
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tekli Rzepka - pod numerem domu 118 (*)
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Rzepka Katarzyna
OLEJÓW

ur. 1848
rodzice: Rzepka Józef i Siamro Maria
rodzice chrzestni: Radom Marcin i Drozda Helena, żona Marcina
numer domu nie podany
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rzepka Łukasz
OLEJÓW
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1758, zm. 1816 w wieku 58 lat
w roku 1816 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
mieszkał w domu nr 110

Rzepka Małgorzata
OLEJÓW
(oryg. "Rzepkowa")
ur. ok. 1812, zm. 1816 w wieku 4 lata
dane rodziców nie wpisane
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
mieszkała w domu nr 110

Rzepka Michał
OLEJÓW
ur. 1862
rodzice: Rzepka Józef i Szamro Maria
rodzice chrzestni: Szamro Damian i Ilków Justyna, żona Filipa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Grzegorz Mucha, administrator rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 118

Rzepka Piotr
OLEJÓW
ur. 1843
rodzice: Rzepka Józef i Szamro Maria
rodzice chrzestni: Radom Marcin i Wadelukas Maria, żona Łukasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 60

Rzepka Tekla
OLEJÓW

ur. 1864
rodzice: Rzepka Józef i Siamro Maria
rodzice chrzestni: Siamro Damian i Miaskowska Maria
numer domu 118
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rzepka Tomasz
OLEJÓW
pracownik drzewny - brak innych danych
w roku 1867 występował jako świadek
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.