dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5645487 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

SPIS REPRESJONOWANYCH W LATACH 1863-1864Na tej liście są autentyczni żołnierze powstania styczniowego i osoby wspierające powstanie, ale także zwykli ludzie - w tym prawdopodobnie kilku kłusowników - którzy zostali skazani przez austriackie trybunały wojenne po wprowadzeniu w Galicji stanu oblężenia (29 lutego 1864). Te wojenne prawa dotknęły wszystkich ludzi, także tych nie interesujących się polskim powstaniem. Gazety galicyjskie z tamtego okresu publikowały wiele wyroków. Akurat na tej liście osób z okolic Olejowa i Załoziec tego nie widać, ale najczęstszym przewinieniem było przemieszczanie się bez ważnych dokumentów, albo - w miastach, jak Kraków czy Lwów - naruszanie godziny policyjnej. Wśród tych ostatnich winowajców najwięcej było kobiet - przy nazwiskach są zwykle ich zajęcia, np. "ulicznica", "handlarka", "rolniczka". Możemy więc sobie wyobrazić okoliczności ich schwytania. Pierwsza kategoria - niejako przy pracy. Dwie ostatnie zapewne śpieszyły rano na targ, nie wiedząc - lub nie uznając godziny policyjnej. I czasem smutno się to kończyło. Widziałem na przykład wyroki na handlarki - kilka dni więzienia za naruszenie przepisów stanu wojennego i dwa, trzy miesiące za znieważenie "osoby urzędowej" (a czasem kara kilkunastu kijów). Lub jakaś wiekowa rolniczka, skazana na kilka dni za nieposiadanie dokumentów i dodatkowe kilka miesięcy za podobną zniewagę "urzędowego". Te kobieciny na pewno nie miały nic wspólnego z powstaniem. Zdenerwowały się i pewnie obrzuciły wyzwiskami "pana policaja" czy jakiegoś c.k. wojaka, a ten się zemścił, zaciągając je pod sąd wojenny. Na drogach roiło się wtedy od patroli wszelkiej maści - regularne austriackie wojsko, żandarmeria, "finance", straż graniczna, a nawet chłopska straż gminna. Sprawdzali dokumenty (tzw. "pasy") i rewidowali osoby spotkane na drodze. Zapewne w ten sposób znaleźli sztylet i amunicję przy kmieciu Janie Jarzymowskim z Hukałowiec. Ale pytanie po cóż by mu była ta amunicja, jeśli nie do broni? Oj, może pan Jarzymowski miał gdzieś zamelinowaną dubeltówkę, np. w dziupli jakiegoś drzewa. Jeśli tak, to nie wpadła w urzędowe ręce, wszak skazano go tylko za sztylet i amunicję. I po odczekaniu mógł znowu wrócić do polowania na zajączki czy ptaszki w hrabiowskich lasach.

Niniejsza lista powstała po lekturze gazet z tamtej epoki. Być może w przyszłości trafimy na kolejne materiały, z nowymi nazwiskami. Wówczas ten artykuł zostanie uaktualniony.

POWSTAŃCY W ROSYJSKIEJ NIEWOLI:"Gazeta Narodowa". Rok II. Nr. 124. Piątek 10. Lipca 1863. Dział: "Kronika"

Wśród rannych i wziętych do niewoli powstańców - uczestników nieudanej wyprawy na miasteczko Radziwiłłów 1 lipca 1863:

na liście "Ranni w Radziwiłłowie":

Mikołaj Taszner z Olejowa
Arnold Zamorski (ciężko ranny) z Manajowa

na liście "W niewolę wzięci pod Radziwiłłowem i więzieni w Krzemieńcu, Dubnie lub Żytomierzu":

Ludwik Janiszewski z Załoziec
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 268. Środa 23. Listopada 1864. Dział: "Kronika"

W nadesłanym "spisie poddanych austriackich, wzietych w niewolę przez Moskali w ostatniem powstaniu polskiem":

poz. 58. Artur Borzewski z Trościanic wielkich, na deportację do Syberji skazany.

poz. 59. Arnold Zamorski ze Lwowa, internowany w głąb Moskwy
Dodatkowe infomacje o zesłanych na Sybir powstańcach i represjonowanym przez Austriaków Władysławie Bemie z Manajowa.

żródło: Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864. przez Józefa Białynię Chołodeckiego. Lwów. Nakładem Komitetu Obywatelskiego. Z drukarni i litografii Pillera i Spółki. 1904

Bem Władysław, ur. r. 1844. w Manajowie w Złoczowskiem, brał udział w wyprawie Horodyńskiego na Radziwiłłów. Po powstaniu właściciel posiadłości ziemskiej.

Borzewski Artur, ur. r. 1848 w Dubowcach, z ław szkolnych wstąpił jako szeregowiec do oddziału Czechowskiego i walczył we wszystkich 3-ech bitwach w Lubelskiem, później pod Radziwiłłowem, gdzie wzięty do niewoli został zesłany na Sybir.

Janiszewski Ludwik, z oddziału Horodyńskiego, brał udział w wyprawie na Radziwiłłów. Wysłany został na Sybir.

Tascher Mikołaj, ur. r. 1838, administrator folwarku, służył jako szeregowy w oddziale Horodyńskiego. Pod Radziwiłłowem ranny, wzięty do niewoli, skazany na posilenie do guberni Jenisiejskiej, powrócił po amnestyi do kraju.

Zamorski Arnold, dzierżawca dóbr, służył w oddziale Horodyńskiego. Pod Radziwiłłowem ciężko ranny, popadł w niewolę i został wywieziony w Sybir.
Mikołaj Tascher po powrocie z zesłania zamieszkał w Olejowie. Hrabia Kazimierz Wodzicki zatrudnił go jako zarządcę majątku rolnego Olejów. W olejowskich księgach kościelnych zachowało się trochę informacji o nim. Urodził się w 1838 roku w Lewadzie na Krymie. Był szlachcicem, synem Joachima Taschera i Sabiny z domu Karszniewicz. Dnia 16 maja 1869 roku w olejowskim kościele parafialnym jako kawaler poślubił pannę Karolinę Walkowską

Władysław Bem z Manajowa, mimo młodego wieku, był już znany austriackim władzom. W roku 1861, po donosie załozieckiego aptekarza, sądzono go za zdradę stanu. Więcej informacji o nim opublikowaliśmy w artykule Proces Władysława Bema z Manajowa. Wracając z powstania po klęsce swojego oddziału pod Radziwiłłowem, szczęśliwie uniknął moskiewskiej niewoli i schwytania przez Austriaków. C.k. władze nie miały żadnych dowodów na jego udział w walkach, bo sądzono go tylko za ukrywanie dezertera z austriackiego wojska - zapewne jakiegoś kolegi z powstania.


SĄDZENI PRZEZ AUSTRIAKÓW:
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 6. Sobota 9. Stycznia 1864. Dział: "Kronika"

Na liście skazanych w dniach 3 i 4 stycznia przez c.k. sąd karny we Lwowie za udział w powstaniu:

Gustaw Mochnacki z Załoziec, 23 lata liczący, praktykant gospodarstwa (z oddziału Komorowskiego), na 10 dni więzienia
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 114. Piątek 20. Maja 1864. Dział: "Kronika"

W wykazie prawomocnych wyroków c. k. sądu wojennego w Tarnopolu w kwietniu 1864
w grupie skazanych "Za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej"

poz. 12. Leopold Skowroński, wiek 17 lat, czeladnik cukierniczy z Załoziec, na 1 miesiąc więzienia
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 162. Niedziela 17. lipca 1864. Dział: "Kronika"

W wykazie prawomocnych wyroków c. k. sądu wojennego we Lwowie w kwietniu 1864
w grupie skazanych "Za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej według § 66 c. k. k."
(przy pierwszych pozycjach 1-18 dopisek w nawiasie "Wszyscy 18 mieli udział w uzbrajaniu i wyprawianiu korpusu Miniewskiego")

poz. 16. Kazimierz hr. Wodzicki z Kozielnik, wiek 48 lat, właściciel dóbr, uwolniony z braku dowodów.


"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 254. Niedziela 6. Listopada 1864. Dział: "Kronika"

Na liście posłów galicyjskich, którzy byli pociągani do śledztwa przez sądy wojenne

poz. 7. Kazimierz hr. Wodzicki, członek krakowskiego i lwowskiego towarzystwa rolniczego, właściciel Olejowa, wybrany w okręgu złoczowskim, uwolniony z braku dowodów.
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 219. Sobota 24. Września 1864. Dział: "Kronika"

W wykazie prawomocnych wyroków c. k. sądu wojennego w Tarnopolu w sierpniu 1864
w grupie skazanych "Za przekroczenie obwieszczeń z 28. i 29. lutego 1864"

poz. 43. Piotr Leszczyński z Olejowa, wiek 36 lat, stanu wolnego, parobek, na 8 dni aresztu oraz na utratę zatajonej broni.
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 238. Wtorek 18. Października 1864. Dział: "Kronika"

W wykazie prawomocnych wyroków c. k. sądu wojennego w Złoczowie we wrześniu 1864
w grupie skazanych "Za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej § 343 wojsk. k. k."

poz. 1. Władysław Bem z Manajowa, wiek 22 lata, obrządku łacińskiego, stanu wolnego, syn właściciela części dóbr, obciążony zbrodnią udzielania pomocy przez ukrywanie zbiega wojskowego, z policzeniem 5-miesięcznego aresztu śledczego, na 2 miesiące więzienia, zaostrzonego 2-dniowem odosobnieniem w 1. i ostatnim tygodniu kary.
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 263. Czwartek 17. Listopada 1864. Dział: "Kronika"

W wykazie prawomocnych wyroków c. k. sądu wojennego w Złoczowie w październiku 1864
w grupie skazanych "Za przekroczenie obwieszczeń z 28. i 29. lutego 1864"

poz. 30. Franko Krzyżanowski z Białokiernicy, wiek 60 lat, tkacz w Olejowie, na 8 dni aresztu w sztokhauzie, w drodze łaski uwolniony.
"Gazeta Narodowa". Rok III. Nr. 288. Sobota 17. Grudnia 1864. Dział: "Kronika"

W wykazie prawomocnych wyroków c. k. sądu wojennego w Złoczowie w listopadzie 1864
w grupie skazanych "Za przekroczenie obwieszczeń z 28. i 29. lutego 1864"

poz. 32. Jan Jarzymowski z Hukałowiec, wiek 58 lat, obrządku łacińskiego, żonaty kmieć, oprócz utraty amunicji i sztyletu na 8 dni aresztu w sztokhauzie, w drodze łaski uwolniony od aresztu.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020