dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5886111 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
[źródło: "Gazeta Narodowa". Rok II. Nr. 148. Piątek 7. Sierpnia 1863. Dział: "Kronika". Zachowano oryginalną pisownię.]


Od Załoziec.

(Nabożeństwo żałobne. - Faktyczny stan oblężenia.)


Nabożeństwo żałobne i faktyczny stan oblężenia, zaprowadzony w całym kraju, oto prawie jedyny dziś przedmiot korespondencyj kronikarskich, i moje też doniesienia nie wychodzą po za to zaklęte koło.

Najprzód tedy donoszę wam, iż dnia 30. z, m. odprawione zostało w załozieckim kościele parafialnym nabożeństwo za braci, poległych w teraźniejszej walce z Moskwą. Brało w niem udział liczne duchowieństwo obu obrządków, na czele jego czcigodny sędziwy proboszcz miejscowy. Kwesta, na rannych zarządzona przy nabożeństwie, przyniosła pięćdziesiąt kilka złr. Kwota ta okaże się stosunkowo znaczną, gdy się uwzględni, iż nabożenstwu temu uczestniczyli po większej części tylko mniej zamożni parafianie, w skutek pospiechu bowiem wielu, a pomiędzy nimi właśnie kilku zamożniejszych obywateli, nie zostali o nabożeństwie poprzednio zawiadomieni.

Co do drugiej materji, to nie myślcie, żebym ją tutaj mógł wyczerpnać, choćbym się tylko ograniczył na naszym obwodzie złoczowskim. Nie spiszę nawet tych obsaczeń żołnierzami domów w dzien lub w nocy, tych rewizyj i przytrzymywań po drodze.

Niedawno temu kilkudziesięciu żołnierzy wkroczyło w biały dzień do ogrodu w Pieniakach, a następnie poobsadzano strażami wychody zamkowe. Gdy w skutek tego jeden z oficjalistów właściciela hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego udał się do karczmy, gdzie stanął kwaterą oficer dowodzący tym oddziałem, z zapytaniem, co to wszystko znaczy, odpowiedziano mu, iż cały ten manewr był skutkiem pomyłki.

Gęsto po wsiach przechodzące patrole wojskowe pytają się wójtów, czy nie ma obcych ludzi we dworze lub składów broni, amunicji i przyborów. Ludzie, należący do szumowin naszych gmin wiejskich, zachęceni nadzieją nagrody, zarzucają też te świeżo w życie wprowadzone władze wojskowo-policyjne masą najdziwaczniejszych, na chybił trafił robionych denuncjacyj.

W skutek podobnej denuncjacji zapewne odbyła się dnia 25. z. m. ścisła rewizja za ochotnikami, bronią i amunicją u p. Garwolińskiego, właściciela Manajowa, znanego powszechnie w okolicy jak najspokojniejszego, wyłącznie gospodarstwu oddanego obywatela. Znaleziono cztery łuty prochu i garść śrótu. (Pan Garwoliński miał pozwolenie na posiadanie kilku sztuk broni).

Że nawet słonina poczytany bywa za kontrabandę wojenną, dowodzi fakt, który miał miejsce w Olejowie, gdzie dnia 29. z. m. zabrano hr. Wodzickiemu połcie słoniny, do domowego użytku przeznaczone.

(D)
[źródło: "Gazeta Narodowa". Rok II. Nr. 169. Środa 2. Września 1863. Dział: "Kronika". Zachowano oryginalną pisownię.]


Rewizje.


Z różnych stron wschodniej Galicji dochodzą nas równocześnie doniesienia o rewizjach większych lub mniejszych rozmiarów, bądź to improwizowanych, bądź naprzód przygotowywanych, jakoteż o przytrzymywaniu podróżnych.

Tak donoszą nam ze Złoczówskiego: Dnia 29. sierpnia odbyła się rewizja w Pohorylcach u p. Górzyckiego. Przeprowadził ją żandarm Luchs w asystencji włościan i dwóch innych żandarmów, ale bez żadnego skutku. Pisemnego nakazu ze strony urzędu powiatowego, nie okazał. Przeszukano przytem całe obejście dworskie, dom, piwnicę i t. d.

Podobne rewizje miały się odbyć w Lipowcach, w Bordkowie, w Czechach, Suchodołach, w Pieniakach, w Jasienowie, w Olejowie i t. d, Chłopi mają na nowo nakaz wartowania, łapania jadących i idących po drogach i odstawiania związanych do becyrków. Prócz tego liczne patrole wojskowe, jakoteż patrole żandarmerji i finanserji zapędzają się często na obejścia posiadaczy gruntowych, zatrzymują jadących i idących i rewidują ich. Rewidowanie takie podróżnych odbywa się szczególnie ściśle w powiecie załozieckim. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020