dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1865

Artykuły z naszej strony
były czytane
5430438 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Oddłużanie miasta Załoźce w 1936 rokuSuma nieco ponad 6.000 złotych nie wygląda zbyt oszołamiająco. Za te pieniądze można było wówczas kupić 1 nowy samochód osobowy, 20 lampowych odbiorników radiowych lub 60 rowerów turystycznych Łucznik. Jednak dla budżetu biednego kresowego miasteczka była to kwota znaczna i trudna do spłacenia. Potrzebna była pomoc Komisji Oddłużeniowej przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim[Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 10. Tarnopol, dnia 12 września 1936. Zachowano oryginalną pisownię]

Obwieszczenie
Przewodniczącego Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim.


Na podstawie §. 14 ust. (2) rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16. kwietnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, póz. 231) podaje się do wiadomości, że dla gmin miast: Brzeżany, Załoźce i Zbaraż zostały ustalone niżej podane plany oddłużenia.

Sekretarz:
(-) Chmarzyński

Przewodniczący:
(-) Jerzy Olexiński


PLAN ODDŁUŻENIA
gminy miasta Załoźce.


Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa dla Samorządu przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 1936 r. w składzie:

Przewodniczący: Jerzy Olexiński, Zastępca Przewodniczącego: Dr. Marcin Serafin, Członkowie: Mgr. Jan Pawłowski, Tadeusz Rakowski, Władysław Wolański i Zygmunt Zaliwski - po wysłuchaniu stron oraz po zapoznaniu się ze stanem gospodarczym i finansowym gminy miasta Założce i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza gm. m. Założce jest bardzo trudna, na podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) postanawia do niżej wymienionych zobowiązań gminy miasta Założce powstałych przed dniem l kwietnia 1934 r. i wynoszących według zapodania nazwanej gminy miejskiej w/g stanu na dzień 31 marca 1936 r. łączną kwotę 5.102,95 zł. oraz 131,63 dol. U. S. A. zastosować następujące ulgi:

W stosunku do zobowiązań gm. m. Założce wobec:

1) Auerbacha Hermana w Załoźcach z tytułu należności za budowę chodników w łącznej kwocie 1.464,95 zł.

2) Charapa Hersza w Załoźcach z tytułu kredytu towarowego w kwocie 246,95 zł.,

3) Wójcikiewicza Stanisława, lekarza weterynarji we Lwowie z tytułu wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie 998,71 zł.,

4) Dr. Horna Bernarda, adwokata w Brodach, z tytułu scedowanej przez Stanisława Wójcikiewicza części jego pretensji za pracę w kwocie 526,17 zł.,

5) Reinholda Izaaka, kupca w Brodach, z tytułu kredytu towarowego w łącznej kwocie 682,80 zł.,

6) Schragera Abrahama w Załoźcach z tytułu kredytu towarowego w łącznej kwocie 131,63 dolarów U. S. A.,

7) Żurawieckiego Adolfa, b. sekretarza Zarządu Miejskiego w Załoźcach, zamieszkałego w Rzeszowie, z tytułu wyrokiem sądowym przyznanej należności za pracę (wyrównanie poborów) w łącznej kwocie 1.183,37 zł.:

a) zawiesza się spłatę kapitału wierzytelności wymienionych pod 1-7 do dnia 31 marca 1937 r.,

b ) umarza się zaległe i należne na dzień 31 lipca 1936 r. odsetki oraz koszty uboczne,

c) rozkłada się spłatę kapitału wierzytelności pod 1-7 - poczynając od 1 kwietnia 1937 r. - na dwa lata w 4 równych ratach bez oprocentowania. Gminie m. Założce przysługuje prawo dowolnego ustalenia terminów wypłat w ramach każdego roku budżetowego.

Od powyższego planu oddłużenia na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 24 października 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta R. P. z dnia 14 listopada 1935 r. przysługuje stronom w ciągu 4 tygodni od daty ogłoszenia prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Ministerstwie Skarbu w Warszawie przez Komisję Oszczędnościowo-Oddłużeniową dla Samorządu przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Tarnopolu.

Sekretarz:
(-) Chmarzyński

Przewodniczący:
(-) Jerzy Olexiński
[Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 16. Tarnopol, dnia 17 grudnia 1936 Zachowano oryginalną pisownię.]


Postanowienie
Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu
przy Urzędzie Wojewódzkim Tarnopolskim
z dnia 14 grudnia 1936 r.


Na podstawie art. 20. ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24. października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, póz. 846) Komisja postanawia uznać za prawomocny i obowiązujący strony w nim wymienione:

plan oddłużenia gminy miasta Założce, ustalony przez Komisję w dniu 20. sierpnia 1936 r. oraz plan oddłużenia powiatowego związku samorządowego w Przemyślanach, ustalony przez Komisję w dniu 14. października 1936 r.

Sekretarz:
(-) W. Chmarzyński

Przewodniczący:
(-) Jerzy Olexiński 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020