dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5864016 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wioskowa starszyzna z Olejowa i okolic.
Lata 1787-1789 i 1819-1826.


Jak to skomentował Pan Henryk Śliwa: "tacy, co w kościele siedzieli w pierwszych ławkach". W owym czasie najbogatsi, najstarsi, najbardziej szanowani w swoich gromadach.

Znamy ich nazwiska stąd, że brano ich na świadków przy sporządzaniu urzędowych dokumentów, wchodzących w skład tzw. metryk józefińskich i franciszkańskich dla wsi Olejów. W obecności c.k. urzędników uroczyście zaprzysięgali - głównie przebieg olejowskich granic. Stąd właśnie obecność przedstawicieli gromad z Olejowem graniczących. A "dla większey wiary y waloru iako nieumiejętni Pisma przy naszych Imionach y Przezwiskach znakiem krzyża Świętego podpisuiemy się".

Prawdopodobnie te czynności urzędowe odbywały się gdzieś pod gołym niebem, na podwórzu olejowskiego dworu. Postawiono stół, a na nim krucyfiks. Za stołem zasiadł pan pisarz, geometrzy i inni urzędnicy. Przed nimi leżał arkusz papieru oraz gęsie pióro i kałamarz z inkaustem. Plenipotenci z przedstawicielami gromad podchodzili po kolei. Włościanie składali uroczystą przysięgę i po wpisaniu ich nazwisk na listę, stawiali swoje znaki krzyża.

Zebraliśmy razem wszystkie znalezione osoby - i publikujemy je w niniejszym artykule. Imiona i nazwiska w wersji oryginalnej. Obok osób podajemy ich zapisaną funkcję, czy też (w przypadku wójtów) pełniony urząd.
STARSZYZNA GROMADY OLEJÓW:

1788
Mikołaj Posny, wójt Olejowa
Semko Zdrowega, przysiężny
Michałko Zwarycz, przysiężny
Hrynko Wergelas, przysiężny
Tymko Oleynik, przysiężny
Andruch Wolannik, przysiężny
Fedko Łuciow, przysiężny

1789
Mikoła Posny, wójt Olejowa
Andruch Wolanik, przysiężny
Hrynko Wergelas, przysiężny
Tymko Oleynik, przysiężny
Fedko Luciów, przysiężny
Semko Zdorowega, przysiężny
Michał Zwarycz, przysiężny


STARSZYZNA GMINY OLEJÓW:

1819
Stefan Wolaniuk, przełożony gminy Olejów
Andruch Owczarz, mąż wybrany z gminy
Hnat Oleynik, mąż wybrany z gminy
Walko Krzywego, mąż wybrany z gminy
Wasyl Wergelas, mąż wybrany z gminy
Marcin Robak, mąż wybrany z gminy
Jacko Chmiel, mąż wybrany z gminy

1821
Stefan Wolaniuk, przełożony gminy Olejów
Andruch Owczarz, przysiężny
Hnat Oleynik, przysiężny
Walko Krzywego, przysiężny
Wasyl Wergelas, przysiężny
Marcin Robak, przysiężny
Jacko Chmiel, przysiężny

1826
Wasyl Wirgilius, wójt Olejowa
Mikołay Owczarz, przysiężny
Fedko Jacków, z gromadySTARSZYZNA GROMADY BZOWICA:

1787
Jasko Tomczyszyn, wójt Bzowicy
Pawło Bezpalków, deputowany
Woyciech Zieleniecky, deputowany
Michał Czyż, deputowany
Jacko Powroznik, deputowany
Paweł Makoski, deputowany

1788
Jasko Tomczyszyn, wójt Bzowicy
Pawło Bezpalków, przysiężny
Zinko Kowal, przysiężny
Jacko Powroznik, przysiężny
Pawło Makoski, przysiężny
Michałko Cysz, przysiężny

1789
Jasko Tomczyszyn, wójt Bzowicy
Pawło Bezpalków, przysiężny
Jacko Powroznik, przysiężny
Pawło Makowski, przysiężny
Zinko Kowalow, przysiężny
Michał Czyż, przysiężny
Woytko Zieleniecki, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY BIAŁOKIERNICA:

1787
Jendrzey Bielecki, wójt Białokiernicy
Błażey Jamborski, deputowany
Tomko Hyka, deputowany
Fedko Dołhan, deputowany
Michał Skorobaty, deputowany
Iwan Panasow, deputowany
Wasyl Boreyko, deputowany

1788
Andrzey Bielecki, wójt Białokiernicy
Błażey Jamborski, przysiężny
Tomko Hyka, przysiężny
Fedko Dołhan, przysiężny
Michał Skorobaty, przysiężny
Iwan Panasów, przysiężny

1789
Tomko Hyka, wójt Białokiernicy
Błażey Jamborski, przysiężny
Wasyl Boreyko, przysiężny
Iwan Panasów, przysiężny
Fedko Dołhań, przysiężny
Michałko Skorobaty, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY TROŚCIANIEC:

1787

Wawrzyniec Wodecki, wójt Trościańca
Woytek Jopek, deputowany
Józef Pułtorak, deputowany
Maćko Kiełbicki, deputowany
Sobek Łaciński, deputowany
Kazimierz Kusiak, deputowany

1788
Wawrzyniec Odecki, wójt Trościańca
Woytko Jopek, przysiężny
Maćko Kiełbicki, przysiężny
Józef Pułtorak, przysiężny
Kazmierz Kuszak, przysiężny
Hrycko Jasny, przysiężny

1789
Wawrzyniec Odecki, wójt Trościańca
Woytko Jopek, przysiężny
Maćko Kełbicki, przysiężny
Józef Pułtorak, przysiężny
Kazimierz Kusiak, przysiężny
Hrycko Jasny, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY BEREMOWCE:

1787
Petro Pasz, wójt Beremowiec
Iwan Kukurudz, deputowany
Iwan Jukało, deputowany
Olexa Nadryczny, deputowany
Petro Romaniec, deputowany
Iwan Jarkun, deputowany
Iwan Melniczenko, deputowany

1788
Petro Paszsza, wójt Beremowiec
Iwan Kukurusz, przysiężny
Iwan Jukało, przysiężny
Olexa Nadryczny, przysiężny
Iwan Jarkun, przysiężny

1789
Petro Pasz, wójt Beremowiec
Iwan Kokoruz, przysiężny
Iwan Jukało, przysiężny
Olexa Nadryczny, przysiężny
Petro Romaniec, przysiężny
Iwan Jarkun, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY ŁOPUSZANY:

1787
Kost Procykow, wójt Łopuszan
Iwan Michalyszyn, deputowany
Wasyl Hryniow, deputowany
Ilko Kosar, deputowany
Iwan Nalewayko, deputowany
Luć Andrzeyowski, deputowany
Andruch Mandziocha, deputowany

1788
Kość Procykow, wójt Łopuszan
Iwan Naliwayko, przysiężny
Iwan Michaliszyn, przysiężny
Wasyl Hrycków, przysiężny
Ilko Kosar, przysiężny
Luć Krawców, przysiężny

1789
Kost Procykow, wójt Łopuszan
Ilko Kosarzow, przysiężny
Andruch Mandzioszyn, przysiężny
Luć Krawczyszyn, przysiężny
Wasyl Procykow, przysiężny
Iwan Michaliszyn, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY MONIŁÓWKA:

1789
Łukasz Kurnicki, wójt Moniłówki
Michał Paszczak, przysiężny
Iwan Kuniniec, przysiężny
Lesko Rymarz, przysiężny
Jacko Sobkow, przysiężny
Maxym Rudy, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY HARBUZÓW:

1787
Ilko Swita, wójt Harbuzowa
Iwan Łobur, deputowany
Wasyl Głemba, deputowany
Jandruch Gmitrow, deputowany
Hrycko Łobur, deputowany
Stefan Szapuła, deputowany

1788
Iwan Switta, wójt Harbuzowa
Iwan Łobur, przysiężny
Wasyl Głęba, przysiężny
Andruk Dmitrów, przysiężny
Hrycko Łobur, przysiężny
Stefan Szapuła, przysiężny

1789
Ilko Swita, wójt Harbuzowa
Iwan Łobur, przysiężny
Stefan Szapuła, przysiężny
Wasyl Głemba, przysiężny
Hrynko Łobur, przysiężny
Andruch Dmitrów, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY MANAJÓW:

1787
Dmytro Kałużka, wójt Manajowa
Fedko Hucał, przysiężny
Stefan Iwasenko, deputowany
Fedko Budnik, deputowany
Petro Budnik, deputowany
Hrycko Kałużka, deputowany
Hrycko Bilauk, deputowany
Stefan Pujał, deputowany

1788
Dmitro Kałuszka, wójt Manajowa
Fedko Hucak, przysiężny
Stefan Iwasienko, przysiężny
Fedko Budnik, przysiężny
Petro Budnik, przysiężny
Hrycko Hałuszka, przysiężny

1789
Dmitro Kałużka, wójt Manajowa
Fedko Hucak, przysiężny
Stefan Iwasienko, przysiężny
Fedko Budnik, przysiężny
Petro Budnik, przysiężny
Hrycko Kałużka, przysiężnySTARSZYZNA GROMADY SERWIRÓW:

1787
Teodor Groszek, wójt Serwirowa (w latach 1788-1789 osoba o tym samym imieniu i nazwisku była wójtem Jackowiec)
Paweł Sienkowski, deputowany
Grzegorz Kaczkowski, deputowany
Bazyli Buratewicz, deputowany
Roman Czwartacki, deputowanySTARSZYZNA GROMADY JACKOWCE:

1787
Hrycko Totoszko, przysiężny
Dmytro Bednarzów, deputowany
Błażko Bednarzów, deputowany
Stefan Bednarzów, deputowany

1788
Teodor Groszek, wójt Jackowiec
Hryc Totosko, przysiężny
Dmitro Bednar, przysiężny
Mikoła Borodz, przysiężny
Stefan Bednar, przysiężny

1789
Teodor Groszek, wójt Jackowiec
Hryc Totoszko, przysiężny
Dmitro Bednarzów, przysiężny
Błażko Bednarz, przysiężny
Mikoła Boroc, przysiężny
Stefan Bednarz, przysiężny

1826
Fedko Maydybar, wójt Jackowiec
Iwan Switłyk, przysiężny
Danko Linwa, z gromadySTARSZYZNA GROMADY KUDYNOWCE:

1788
Iwan Hatak, wójt Kudynowiec, przysięgły
Hrynko Nakonieczny, deputowany
Wasyl Niedzwiedz, deputowany
Michałko Gural, deputowany
Petro Chołota, deputowany

1789
Iwan Hatak, wójt Kudynowiec, przysięgły
Iwan Niedzwiedz, deputowany
Iwan Kutny, deputowany
Petro Hołota, deputowany
Michał Goral, deputowany
Iwan Nakonieczny, deputowany 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020