dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5937448 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Olejów
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Olejowie przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1912 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Olejów, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
rzymsko-katolicka i grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 3 1/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Olejów, wieś

Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów

Parafia
rzym. kat.: na miejscu
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 1050

Grunty orne
większej własności: 1260
mniejszej własności: 1288

Łąki i ogrody
większej własności: 236
mniejszej własności: 212

Pastwiska
większej własności: 173
mniejszej własności: 148

Lasy:
większej własności: 351
mniejszej własności: 91

OGÓŁEM: 3759 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Olejów z Tworymirką i Halczyną doliną, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa: Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu: Brody

Sąd obwodowy: Brody
[nie wiadomo, czy nie błąd w druku; wszystkie okoliczne miejscowości jak Bzowica, Białokiernica itd miały w tej rubryce sąd obwodowy w Złoczowie]

Sąd powiatowy i Notaryat: Zborów

Urząd parafialny: Olejów łaciński i grecki

Urząd pocztowy: Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Olejów miał już swój własny urząd pocztowy na miejscu. Obejmował on również wioski: Beremowce, Białogłowy, Białokiernica, Bzowica, Harbuzów, Hukałowce, Łopuszany, Manajów, Moniłówka, Neterpińce, Perepelniki].

Ludność według spisu z roku 1870:
1303 osoby

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 1260
mniejszej własności: 1288

Łąki i ogrody
większej własności: 236
mniejszej własności: 212

Pastwiska
większej własności: 173
mniejszej własności: 148

Lasy:
większej własności: 351
mniejszej własności: 91

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Olejów

Właściciel tabularny:
Spadkobiercy Kazimierza hr. Wodzickiego

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
na miejscu

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
na miejscu

Parafia łacińska grecka
łacińska i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 23

Karczmy: 1

Młyny: 1

Cegielnie: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
1286 morgów 205 sążni

Łąki:
55 morgów 1023 sążni

Ogrody:
37 morgów 428 sążni

Pastwiska:
43 morgi 696 sążni

Lasy:
352 morgi 407 sążni

Stawy, moczary:
7 morgów 1103 sążni

Nieużytki:
1 morga 1430 sążni

Parcele budowlane:
13 morgów 830 sążni

Ogółem:
1797 morgów 1322 sążni

Podatek:

gruntowy:
788 złotych reńskich 67 centów

domowy:
274 złotych reńskich 80 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Olejów z Halczyną doliną i Tworymirką, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
na miejscu

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego -
telegraficznego 15,0

Ludność według spisu z roku 1890:
1312

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Olejów z Halczyną Doliną i Tworymirką, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu

Ludność:
1708

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki

Wg tej samej książki w Olejowie był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 14 Złoczów.1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Olejów

Właściciel tabularny:
Wodzicki hr. Aleksander i Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
na miejscu

Telegraf i odległość w kilometrach:
na miejscu

Parafia łacińska grecka
łacińska i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 23

POWIERZCHNIA:

Role:
726 hektarów, 21 arów, 6 m2

Łąki:
28 hektarów, 25 arów, 94 m2

Ogrody:
11 hektarów, 44 ary, 93 m2

Pastwiska:
22 hektary, 29 arów, 61 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
202 hektary, 56 arów, 9 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 5 arów, 31 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
5 hektarów, 51 arów

RAZEM:
997 hektarów, 33 ary, 94 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
1560 koron 28 grajcarów

domowo-klasowy:
456 koron 40 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Olejów z Halczyną Doliną i Tworymirką, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr. Wodzicki

Wg tej samej książki w Olejowie był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 14 Złoczów.1912

[źródło: "Spis Abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi. Wydanie ogólne na rok 1912". Lwów 1912, nakładem c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów we Lwowie]

W 1912 roku w Olejowie były trzy telefony. Dwa na poczcie: c. k. centralne biuro telefoniczne i c. k. publiczna mównica telefoniczna oraz jeden jedyny abonent - Towarzystwo kredytowe w Olejowie, z numerem telefonu 1. ("Poproszę Olejów 1").

A oto ceny z ówczesnej tabeli opłat dla Olejowa:
Standardowe trzy minuty rozmowy kosztowały wówczas: z Załoźcami i Zborowem 40 kalerzy, ze Zbarażem, Złoczowem, Tarnopolem i Podkamieniem 60 hal., ze Lwowem - 1 koronę, z Rzeszowem i Przemyślem - 2 korony, z Krakowem - najwyższa stawka, 3 korony. Z Wiedniem mieszkańcy małego Olejowa najwyraźniej nie rozmawiali, bo nie był on wymieniony w tabeli. To już był przywilej większych miejscowości, jak Zbaraż czy Zborów.1921


[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Olejów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 293 (przypis: W tem 3 budynki niezamieszkałe)
inne zamieszkałe: 1

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 1.776
Mężczyzn: 895
Kobiet: 881

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 774
grecko-katolickiego: 956
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 46
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 1.460
rusińską: 299
niemiecką: -
żydowską: 17
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Olejów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 13
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 125
Mężczyzn: 60
Kobiet: 65

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 65
grecko-katolickiego: 55
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 5
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 74
rusińską: 51
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Olejów. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 1901 mieszkańców.
Kolej w odległym o 14 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon na miejscu.
Parafia rzymskokatolicka i grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Wodzicki hr. Aleksander (827 i Halczyna 222)

Akuszerki:
Matyśko M. (1930)
Półtorak A. (1930)

Bydło - handel:
Leiner B. i Ska (1926)
Leiner B. (1928-30)

Cieśle:
Bodak P. (1926-30)
Owczarz B. (1926-30)

Kasy pożyczkowo - oszczednościowe:
Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z n.o. (1926)

Kooperatywy:
"Buducznist", Sp. z o.o. (1928-30)
"Kółko Rolnicze" (1926-30)

Kowale:
Boratyn J. (1926-28)
Budnik P. (1926-30)

Krawcy:
Bednarz G. (1926-30)
Kulinka J. (1926-28)
Król A. (1928-30)

Młyny:
Wodzicki hr. A. (1926-28)

Różne towary:
Niesłudowski J. (1926-30)
Bürgel Ch. (1926-30)
Preiss M. (1926-30)

Rzeźnicy:
Kosińska A. (1926-30)

Skóry:
Leiner B. (1928-30)

Szewcy:
Nawolski J. (1926-30)
Wąsicki W. (1926-30)

Szutr - dostawa:
Jamborski K.

Tytoniowe wyroby:
Gerc J. (1928-30)
Mądrzycki J. (1926-30) /w 1930 pisany jako Mądrzecki/

Wyszynk trunków:
Popowski F. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Olejów, wieś i dwór

Gmina: Olejów
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): na miejscu

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 14

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Zborów-Złoczów 16

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki i grekokatolicki na miejscu

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020