dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5884982 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Zapiski o chrztach, ślubach i zgonach w których występują olejowscy hrabiowie Wodziccy

Dane z lat 1850-1896 dla wiosek z parafii Olejów


Dunin Borkowski hr. Mieczysław Ignacy
czasowo OLEJÓW
mąż hrabianki Marii Eleonory Stanisławy Antoniny Wodzickiej
ur. ok. 1835, Słotycze koło Tarnopola, zam. Mielnica w Czortkowskiem
rodzice: Dunin Borkowski hr. Henryk i Korytowska Julia
w roku 1867 mieszkał w domu nr 112, w wieku 33 lat jako kawaler ożenił się z hrabianką Marią Eleonorą Stanisławą Antoniną Wodzicką z domu nr 1 (dwór olejowski)

Dzieduszycka hrabina Domicella z Pietruskich
???
żona właściciela dóbr (nie podano, jakich)
W roku 1859 była matką chrzestną dla Kazimierza Aleksandra Józefa Wodzickiego z domu nr 1 (dwór) w Olejowie

Dzieduszycka hrabina Józefa, po mężu Wodzicka (Wodzicka hr. Józefa)
OLEJÓW
żona hr. Kazimierza, właściciela dóbr olejowskich
rodzice: Dzieduszycki hr. Aleksander i Pietruska Domicella
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Aleksandra Józefa Wodzickiego
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Aleksandra Ludwika Wodzickiego
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Kazimierza Wodzickiego
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Teresy Marii Magdaleny Wodzickiej
mieszkała w domu nr 1 (dwór olejowski)

Dzieduszycka hrabina Rozalia
NIESŁUCHÓW
W roku 1860 była matką chrzestną dla Aleksandra Ludwika Wodzickiego z domu nr 1 (dwór) w Olejowie

Dzieduszycki hrabia Aleksander
???
właściciel dóbr (nie podano, jakich)
W roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Kazimierza Aleksandra Józefa Wodzickiego z domu nr 1 (dwór) w Olejowie

Garapich de Sichelburg hr. Michał Grzegorz
OLEJÓW
mąż hrabianki Antoniny Ewy Eleonory Wodzickiej
ur. Cebrów
rodzice: Garapich de Sichelburg Władysław i Słonecka Józefina
w roku 1877 w wieku (...) /nieczytelne/ jako kawaler ożenił się z hrabianką Antoniną Ewą Eleonorą Wodzicką, dla obojga wymieniony ten sam nr domu: 1 (dwór olejowski)

Garapich de Sichelburg Stanisław
OLEJÓW
mąż hrabianki Karoliny Joanny Adelajdy Wodzickiej
ur. ok. 1852, Cebrów
rodzice: Garapich de Sichelburg Władysław (syn Michała i Apolonii hr. Ilińskiej) i Słonecka Józefa (córka Stanisława i Eleonory Krechowieckiej)
w roku 1874 w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z hrabianką Karoliną Joanną Adelajdą Wodzicką, dla obojga wymieniony ten sam nr domu: 1 (dwór olejowski)

Potocki hr. Jan
RYMANÓW
mąż hrabianki Róży Marii Alfonsyny Wodzickiej
ur. 1867, Oleszyca, zam. Rymanów
właściciel dóbr Rymanów
rodzice: Potocki hr. Stanisław i Działyńska hr. Anna Zofia
w roku 1892 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z hrabianką Różą Marią Alfonsyną Wodzicką z Olejowa; oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 (dwór olejowski)

Sielski herbu Lubicz Zygmunt Edmund
OLEJÓW
mąż hrabianki Teresy Marii Magdaleny Wodzickiej
ur. ok. 1852, Kielce, zamieszkały Skrobaczów
właściciel dóbr Skrobaczów w guberni kieleckiej
rodzice: Sielski Edward Józef i Bogdańska Leokadia Domicella
w roku 1883 w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z hrabianką Teresą Marią Magdaleną Wodzicką, zamiast numeru domu dla obojga wpisane dominium

Wodzicka hr. Antonina Ewa Eleonora
OLEJÓW
ur. ok. 1855
rodzice: Wodzicki hr. Kazimierz i Plater hr. Eleonora
w roku 1877 w wieku 22 lat jako panna wyszła za hr. Michała Grzegorza de Sichelburg Garapicha z Cebrowa, dla obojga wymieniony ten sam nr domu: 1 (dwór olejowski)

Wodzicka hr. Karolina Joanna Adelajda
OLEJÓW
ur. ok. 1850, Kraków
rodzice: Wodzicki hr. Kazimierz i Plater Eleonora
w roku 1864 była matką chrzestną dla Karola Besteckiego z domu nr 3 w Olejowie
w roku 1865 była matką chrzestną dla swojej przyrodniej siostry Teresy Marii Magdaleny Wodzickiej z domu nr 1 (dwór) w Olejowie
w roku 1874 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Stanisława Garapicha ur. Cebrów, dla obojga wymieniony ten sam nr domu: 1 (dwór olejowski)

Wodzicka hr. Maria Eleonora Stanisława Antonina
OLEJÓW
ur. ok. 1849, Wrocław
rodzice: Wodzicki hr. Kazimierz i Plater hr. Eleonora
w roku 1861 była matką chrzestną dla Franciszka Bronisława Besteckiego z domu nr 3 w Olejowie
w roku 1865 była matką chrzestną dla Marii Gwoździewicz z domu nr 1 (dwór) w Olejowie
w roku 1867 mieszkała w domu nr 1 (dwór olejowski), w wieku 18 lat jako panna wyszła za hrabiego Mieczysława Ignacego Dunin Borkowskiego, ur. Słotycze koło Tarnopola, zam. Mielnica w Czortkowskiem, nr domu 112

Wodzicka hr. Róża Maria Alfonsyna
OLEJÓW
ur. 1869
rodzice: Wodzicki hr. Kazimierz i Dzieduszycka hr. Józefa
w roku 1892 w wieku 23 lat jako panna wyszła za hrabiego Jana Potockiego z Rymanowa, ur. Oleszyca; oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 (dwór olejowski)

Wodzicka Teresa Maria Magdalena
OLEJÓW
ur. 1865
niemowlę
rodzice: Wodzicki hrabia Kazimierz i Dzieduszycka hrabina Józefa
córka właściciela dóbr olejowskich
rodzice chrzestni: Wodzicki hrabia Piotr i Wodzicka hrabianka Karolina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kurator w Olejowie
mieszkała w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1883 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Zygmunta Edmunda Sielskiego herbu Lubicz ur. Kielce zam. Skrobaczów, zamiast numeru domu dla obojga wpisane dominium

Wodzicki Aleksander Ludwik
OLEJÓW
ur. 1860
niemowlę
rodzice: Wodzicki hrabia Kazimierz i Dzieduszycka hrabina Józefa
syn właściciela dóbr olejowskich
rodzice chrzestni: Wodzicki hr. Ludwik, właściciel dóbr Tyczyn i Dzieduszycka hr. Rozalia, żona właściciela dóbr Niesłuchów
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kurator w Olejowie
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)

Wodzicki Antoni Kazimierz
OLEJÓW
ur. 1863
niemowlę
rodzice: Wodzicki hrabia Kazimierz i Dzieduszycka hrabina Józefa
syn właściciela dóbr olejowskich
brak wiadomości o rodzicach chrzestnych (w kopii księgi chrztów w tym miejscu niewypełnione pole)
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kurator w Olejowie
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)

Wodzicki Antoni
???

(nie wiadomo, czy osoba powyżej, czy też inny krewny o zbieżnym imieniu i nazwisku)
brak innych danych, nie podana też nazwa miejscowości
w roku 1892 był świadkiem ślubu Róży Marii Alfonsyny Wodzickiej z hr. Janem Potockim z Rymanowa

Wodzicki hrabia Kazimierz
OLEJÓW
właściciel dóbr olejowskich z przyległościami
1) mąż Eleonory hr. Plater
2) mąż Józefy hr. Dzieduszyckiej
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Aleksandra Józefa Wodzickiego
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Aleksandra Ludwika Wodzickiego
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Kazimierza Wodzickiego
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Teresy Marii Magdaleny Wodzickiej
w roku 1877 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki hr. Antoniny Ewy Eleonory z hr. Michałem Grzegorzem de Sichelburg Garapicha z Cebrowa
w roku 1883 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki hr. Teresy Marii Magdaleny z Zygmuntem Edmundem Sielskim ze Skrobaczowa
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)
w roku 1861 był ojcem chrzestnym dla Franciszka Bronisława Besteckiego z domu nr 3 w Olejowie, syna nadzorcy owczarni
w roku 1864 był ojcem chrzestnym dla Karola Besteckiego z domu nr 3 w Olejowie, syna nadzorcy owczarni
był też osobiście świadkiem w roku 1860 na ślubie Klementyny Fischer z Józefem Besteckim i w roku 1867 na ślubie Marii Jawornickiej z Mikołajem Hordyńskim

Wodzicki Kazimierz Aleksander Józef
OLEJÓW
ur. 1859, zm. 1862 w wieku 3 lat
niemowlę
syn właściciela dóbr olejowskich
rodzice: Wodzicki hrabia Kazimierz i Dzieduszycka hrabina Józefa
rodzice chrzestni: Dzieduszycki hr. Aleksander i Dzieduszycka z Pietruskich hr. Domicella
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kurator w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: paraliż płuc
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)

Wodzicki hrabia Ludwik
TYCZYN
właściciel dóbr Tyczyn
w roku 1860 był ojcem chrzestnym dla Aleksandra Ludwika Wodzickiego z domu nr 1 (dwór) w Olejowie
w roku 1874 był świadkiem ślubu Karoliny Joanny Adelajdy Wodzickiej ze Stanisławem Garapichem z Cebrowa
w roku 1877 był świadkiem ślubu Antoniny Ewy Eleonory Wodzickiej z Michałem Grzegorzem Garapichem z Cebrowa
w roku 1892 był świadkiem ślubu Róży Marii Alfonsyny Wodzickiej z hr. Janem Potockim z Rymanowa

Wodzicki Piotr
OLEJÓW
syn hr. Kazimierza, właściciela dóbr olejowskich
w roku 1865 był ojcem chrzestnym dla swojej przyrodniej siostry Teresy Marii Magdaleny Wodzickiej z domu nr 1 (dwór) w Olejowie
w roku 1865 był ojcem chrzestnym dla Marii Gwoździewicz z domu nr 1 (dwór) w Olejowie 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020