dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5891180 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Perepelniki
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Perepelnikach przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 2 mile

Właściciel posiadłości tabularnej:
Mateusz Pokutyński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Perepelniki, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu
Ludność według popisu z roku 1857: 632

Grunty orne
większej własności: 574
mniejszej własności: 1143
Łąki i ogrody
większej własności: 107
mniejszej własności: 278
Pastwiska
większej własności: 12
mniejszej własności: 48
Lasy:
większej własności: 442
mniejszej własności: - (brak)
OGÓŁEM: 2604 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Tekla Pokutyńska i Konrad Sławiński1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Perepelniki grecki, Sasów łaciński

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Perepelniki należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
783 osoby

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 574
mniejszej własności: 1143
Łąki i ogrody
większej własności: 107
mniejszej własności: 278
Pastwiska
większej własności: 12
mniejszej własności: 48
Lasy:
większej własności: 442
mniejszej własności: - (brak)

Imię i nazwisko właściciela:
Szymon Padlewski1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Perepelniki

Właściciel tabularny:
Szymon i Melania Padlewscy

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 11,75 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Złoczów 25,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Sassów i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 305

Karczmy: 1

Ilość folwarków: 2

POWIERZCHNIA:

Role:
572 morgi 505 sążni

Łąki:
101 morgów 56 sążni

Ogrody:
9 morgów 1142 sążni

Pastwiska:
4 morgi 612 sążni

Lasy:
426 morgów 507 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
4 morgi 1199 sążni

Ogółem:
1118 morgów 821 sążni

Podatek:

gruntowy:
253 złotych reńskich 94 centy

domowy:
24 złote reńskie 30 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Sassów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Nuszcze

Urząd telegraficzny:
Sassów

Odległość od urzędu
pocztowego 3,0
telegraficznego -

Ludność według spisu z roku 1890:
977

Właściciel tabularny:
Spadkobiercy Szymona Padlewskiego1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

Nazwa ciała tabularnego:
Perepelniki

Właściciel tabularny:
Padlewska Melania i 1 wsp.

Poczta i odległość w kilometrach:
Nuszcze 7,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Sassów -

Parafia łać. gr.
łacińska Sassów, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 305

POWIERZCHNIA:

Role:
327 hektarów, 12 arów

Łąki:
57 hektarów, 48 arów, 14 m2

Ogrody:
4 hektary, 87 arów, 53 m2

Pastwiska:
2 hektary, 41 arów, 76 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
245 hektarów, 33 ary, 2 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 54 ary, 52 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
95 arów, 85 m2

RAZEM:
639 hektarów, 72 ary, 82 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
490 koron, 70 grajcarów

domowo-klasowy:
89 koron, 60 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Sasów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Nuszcze 7,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 11,0

Właściciel posiadłości:
Spadk. Melanii Podlewskiej1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Perepelniki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 193
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 928
Mężczyzn: 435
Kobiet: 493

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 121
grecko-katolickiego: 804
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 3
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 205
rusińską: 723
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Perepelniki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 5 (przypis: W tem 1 budynek niezamieszkały)
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 16
Mężczyzn: 10
Kobiet: 6

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 15
grecko-katolickiego: 1
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 15
rusińską: 1
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]


Perepelniki. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 944 mieszkańców.
Kolej w odległym o 16 km Zborowie, poczta Nuszcze, telegraf i telefon w Olejowie. Parafia grekokatolicka (w książkach 1926/27 i 1928 wymieniano błędnie także parafię rzymskokatolicką).

Właściciele ziemscy:
Lech Kazimiera (50) (1926)
Lech Stanisław (50) (1928-30)
Wolski Kazimierz (511) (1928-30)

Kooperatywy:
"Chłopska Prawda" (1926)
"Nasza Pomicz", Sp. z o. o. (1926-30)
"Spilne Dobro", Sp. z o. o. (1926)

Kowale:
Nashyn D. (1926-30)
Skórski J. (1928-30)

Różne towary:
Łopuszyński J. (1928-30)
Wurm S. (1928-30)
Wysocki (1930)

Tytoniowe wyroby:
Postodziej W. (1926-30)
Tarnowski J. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Perepelniki, wieś i dwór

Gmina: Perepelniki

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Nuszcze

Stacja kolejowa z odległością km.: Zarwanica 14

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zarwanica-Złoczów 12

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Smoczynski dnia lutego 21 2008 15:46:03
Dzień dobry,
Jestem zięciem Marcina Wolskiego, syna Kazimierza, ostatniego właściciela Perepelnik. Mój teść, ze względu na wiek i stan zdrowia, nie korzysta z komputera i internetu, ale prosił mnie o śledzenie informacji o Perepelnikach na Państwa stronie. Będę wdzięczny za wszelkie informacje dotyczące tego majątku. Pozdrawiam
Michał Smoczynski
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020