dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5891150 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Hukałowce
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Hukałowcach przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Hukałowice (tak w oryginale), wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
Perepelniki grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 3 mile

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Hukałowice [! tak w oryginale], wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: Perepelniki
Ludność według popisu z roku 1857: 442

Grunty orne
większej własności: 311
mniejszej własności: 811
Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 115
Pastwiska
większej własności: 17
mniejszej własności: 56
Lasy:
większej własności: 341
mniejszej własności: 3
OGÓŁEM: 1704 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Hukałowce, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Perypelniki grecki, Olejów łaciński

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Hukałowce należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
532 osoby

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 311
mniejszej własności: 811

Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 115

Pastwiska
większej własności: 17
mniejszej własności: 56

Lasy:
większej własności: 341
mniejszej własności: 3

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)

Ciało tabularne:

Hukałowce

Hukałowce Ostalszczyzna i Korabiewszczyzna

Właściciel tabularny:

Kazimierz hr. Wodzicki

Mat. Smarzewski i współwłaściciele

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:

Złoczów 33

Złoczów 34

Karczmy:

1

-

Ilość folwarków:

1

-

POWIERZCHNIA:

 

 

Role:

307 morgów 108 sążni

121 morgów 1393 sążni

Łąki:

7 morgów 1012 sążni

11 morgów 200 sążni

Ogrody:

5 morgów 834 sążni

7 morgów 1458 sążni

Pastwiska:

640 sążni

-

Lasy:

339 morgów 1323 sążni

-

Stawy, moczary:

-

-

Nieużytki:

-

-

Parcele budowlane:

2 morgi 440 sążni

1 morga 337 sążni

Ogółem:

662 morgi 1157 sążni

142 morgi 188 sążni

Podatek:

 

 

gruntowy:

156 złotych reńskich 94 centy

49 złotych reńskich 3 centy

domowy:

11 złotych reńskich 70 centów

20 złotych reńskich 70 centówPoczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 7,75 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 13,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów, grecka Perepelniki

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Hukałowce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki Perepelniki

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 7,75
telegraficznego 13,0

Ludność według spisu z roku 1890:
711

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Hukałowce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki Perepelniki

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Ludność:
772

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Hukałowce

Właściciel tabularny:
Wodzicki hr. Aleksander i Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Parafia łać. gr.
łacińska Olejów, grecka Perepelniki

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 33

POWIERZCHNIA:

Role:
172 hektary, 96 arów, 29 m2

Łąki:
7 hektarów, 67 arów, 78 m2

Ogrody:
45 arów, 3 m2

Pastwiska:
- (brak)

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
195 hektarów, 55 arów, 82 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
93 ary, 98 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
377 hektarów, 58 arów, 90 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
306 koron, 88 grajcarów

domowo-klasowy:
39 koron, 20 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Hukałowce, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki Perepelniki

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Hukałowce

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 56
inne zamieszkałe: 112

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 772
Mężczyzn: 379
Kobiet: 393

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 291
grecko-katolickiego: 481
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 772
rusińską: -
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Hukałowce. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 772 mieszkańców.
Kolej w odległym o 6 km Płuhowie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie. Parafia grekokatolicka. Młyn

Właściciele ziemscy:
Wodzicka hr. Aleksandra (386)

Kooperatywy:
"Kółko Rolnicze" (1928-30)

Kowale:
Grabus K. (1926-30)

Młyny:
Horbacz J. (1926-30)

Różne towary:
Horbacz D. (1926-28)
Procyk F. (1928-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Hukałowce, wieś

Gmina: Hukałowce

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Olejów

Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 12

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Złoczów 14

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki Perepelniki
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020