dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5886280 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejska szkoła i nauczyciele z Białokiernicy w latach 1910-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkole w Białokiernicy w latach 1910-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Białokiernicy.

<(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W BIAŁOKIERNICY

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Czykałowski Stanisław

1907

Kubicki Józef

1908-1912

poprzednio w roku 1906 nauczyciel nadetatowy zastępczy w Olejowie

Letyńska Marya

1913-1914, 1929

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W BIAŁOKIERNICY


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1906 i wcześniej
nie występuje

1907 (1)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Czykałowski Stanisław, prowizoryczny

1908 (2)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Kubicki Józef, tymczasowy

1909 (3)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Kubicki Józef

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (4)
W Białokiernicy była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 40.

1910 ze sprawozdania z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910 (5)
W wypożyczalni i czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białokiernicy znajdowało się 101 książek i 4 tytuły prenumerowanych czasopism.

1911 (6)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kubicki Józef

1912 (7)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kubicki Józef

1913 (8)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Letyńska Marya (w oryg. błędnie "Lityńska"), tymczasowa

1914 (9)
Marya Letyńska, nauczycielka Białokiernicy, jest wymieniona w spisie uchodźców wojennych z Galicji. Data opuszczenia miejsca zamieszkania nie podana. Zamieszkała w Bernie Morawskim, Tegetthoffgasse nr 4, razem z dwoma innymi (nie wymienionymi) osobami ze swojej rodziny. Zapewne były to jej dzieci lub młodsi krewni (np. rodzeństwo?), bo dorosłych z reguły wymieniano z nazwiska.


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (10)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek własny, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: polski
Przy szkole znajduje się grunt orny (2 morgi) i dwuizbowe mieszkanie dla kierownika szkoły.

Letyńska Marja
ur. 1878
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: zamężna
nauczycielka od 1.9(?).1897
charakter służby: kierowniczka szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(2) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(4) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(5) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910. Kraków 1911. Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(9) Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-15. Część III. Prowincya i Bukowina. Opracowano według planu Dra Antoniego Chmurskiego, wydawcy "Wiedeńskiego Kuryera Polskiego". Wiedeń 1915.

(10) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020