dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5937664 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejskie szkoły i nauczyciele z Harbuzowa w latach 1826-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Harbuzowie w latach 1826-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Harbuzowie.

(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W HARBUZOWIE

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Audykowski Stefan, ksiądz

1826

grecko-katolicka szkółka parafialna

Badluk Michał

1905

Dąbrowski Bazyli

1861-1864, 1872-1903

Hrehorowicz Teodor

1868

Konarski Bronisław

1871

Osoba Piotr

1911

w roku 1912 był już nauczycielem w Manajowie

Tatuch Jan

1909

Tyszecki Karol

1906-1913, 1924

Wołoszyn Piotr

1866

Woźniakiewiczówna Anna

1912, 1913

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOŁACH W HARBUZOWIE


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1820 i wcześniejsze
nie występuje

1826 (1)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
prowizoryczny nauczyciel: Stefan Audykowski, proboszcz

W późniejszych schematyzmach 1828-1854 brak już wzmianek o greckokatolickich szkołach parafialnych - być może niektóre wciąż istniały, ale nie wiadomo do kiedy.

1861 (2)
szkoła parafialna Harbuzów
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli
liczba uczniów: 6 (na 49 obowiązanych)

1863 (3)
szkoła parafialna Harbuzów
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli
liczba uczniów: 11

1864 (4)
szkoła parafialna grecko-katolicka Harbuzów
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli
liczba uczniów: 17

1865 (5)
szkoła parafialna Harbuzów
nauczyciel: stanowisko nieobsadzone

Według źródła "Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien" 1863-1865 szkoła w Harbuzowie podlegała konsystorzowi grecko-katolickiemu.

1866 (6)
szkoła parafialna grecko-katolicka Harbuzów
nauczyciel: Wołoszyn Piotr
liczba uczniów: 10

1868 (7)
Rok założenia etatowej szkoły ludowej w Harbuzowie.

1868 (8)
szkoła trywialna Harbuzów
nauczyciel: Hrehorowicz Teodor
liczba uczniów: 32

1869

Gmina Harbuzów w powiecie Złoczowskim położona, postanowiła podnieść dotacyę tamtejszej szkółki ludowej i takową na trywialną zmienić. Tym celem aktem fundacyjnym należycie wystawionym podniosła płacę nauczyciela rocznie do wysokości 200 złr., oraz zapewniła rocznie 10 złr. na potrzeby, zaś 12 złr. na stróża szkolnego.
Do powyższej dotacyi przyczynił się JWny p. Kazimierz hr. Wodzicki jako właściciel obszaru dworskiego, rocznym datkiem 20 złr. na wieczne czasy, oraz darem rocznym 12 fur drzewa opałowego.
Okazaną temi ofiarami pieczołowitość o dobro szkół ludowych, podaje się z wyrazem żywego uznania do powszechnej wiadomości z tem oznajmieniem, iż w mowie będąca szkoła jako trywialna do wystawienia świadectw publicznych upoważniona, ustanowioną zostaje.

Z Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 16. maja 1869.

(Gazeta Lwowska. Rok wydania 59. Nr. 116. Poniedziałek 24. Maja 1869).

1870
nie występuje

1871 (9)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Konarski Bronisław

1872 (10)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1873 (11)
szkoła trywialna
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1874 (12)
szkoła ludowa
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1875 (13)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1876 (14)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1876
Według zapisu w księdze chrztów parafii rzymskokatolickiej w Olejowie Bazyli Dąbrowski, "magister scholae nationalis in Harbuzów" był świadkiem ślubu Grzegorza Klimkiewicza, nauczyciela szkoły ludowej w Hukałowcach z panną Marią Kościuk z Hukałowiec.

1877 (15)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1878 (16)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1879 (17)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1880 (18)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1881 (19)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1882 (20)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1883 (21)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1884 (22)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (7)
Szkoła etatowa, założona w r. 1868, do której na 96 uzdolnionych uczęszcza 58 uczniów, pielęgnuje szkółkę drzew owocowych i obdziela szczepkami dziatwę szkolną. Powierzchnia ogrodu szkolnego 0,779 Ha. Język wykładowy ruski.
Powierzchnia ogrodu szkolnego 54 arów. Język wykładowy ruski.
W r. 1884 na 805 mieszkańców umiało czytać 79.

1885 (23)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1886 (24)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1887 (25)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1888 (26)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1892 (27)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1894 (28)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1896 (29)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1897 (30)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1898 (31)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1899 (32)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1900 (33)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1901 (34)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1903 (35)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Dąbrowski Bazyli

1904 (36)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: posada opróżniona

1905 (37)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Badluk Michał, prowizoryczny

1906 (38)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tyszecki Karol, prowizoryczny

1907 (39)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tyszecki Karol, prowizoryczny

1908 (40)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tyszecki Karol, tymczasowy

1909 (41)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tyszecki Karol
nauczyciel: Tatuch Jan, tymczasowy

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (42)
W Harbuzowie była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 146.

1911 (43)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tyszecki Karol
nauczyciel: Osoba Piotr, tymczasowy

1912 (44)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tyszecki Karol
nauczycielka: Woźniakiewiczówna Anna, tymczasowa

1913 (45)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tyszecki Karol
nauczycielka: Woźniakiewicz Anna, tymczasowa


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (46)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek własny, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: ruski
Przy szkole znajduje się ogród (1 morga), grunt orny (3 morgi) i dwuizbowe mieszkanie dla kierownika szkoły.

nauczyciel:
Tyszecki Karol
ur. 1857
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1.8.1905, służba w państwie polskim od 1.9.1919
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjnyWYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

(2) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1861. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(3) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1863. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(4) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1864. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(5) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1865. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(6) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1866. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(7) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(8) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1868. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(38) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(39) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(41) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(42) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(43) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(44) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(45) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(46) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020