dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5937472 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejska szkoła i nauczyciele z Ratyszcza w latach 1869-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Ratyszczu w latach 1869-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Ratyszczu.

(Uaktualnione lipiec 2012)
WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W RATYSZCZU

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Horiszny Sabin

1888-1892

w roku 1897 odnotowany jako nauczyciel w Batkowie

Kubrycht Bronisław

1912, 1913

 

Kasprowicz Stanisław

1886-1887

 

Kulczycki Demeter

1870-1872

w roku 1875 był już nauczycielem w Czystopadach

Własenko Bazyli

1868-1869

 

Zając Marcin

1913

 

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W RATYSZCZU


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1862 i wcześniejsze
nie występuje

1868 (1)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Własenko Bazyli
liczba uczniów: 12

1869 (2)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Własenko Bazyli

1870 (3)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kulczycki Demeter

1871 (4)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kulczycki Demeter

1872 (5)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kulczycki Demeter

1873 (6)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1874 (7)
szkoła parafialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1875 (8)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada nieobsadzona

1876 (9)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada nieobsadzona

1877 (10)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada nieobsadzona

1878 (11)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada nieobsadzona

1879 (12)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada opróżniona

1880 (13)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada opróżniona

1881 (14)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada nieobsadzona

1882 (15)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada opróżniona

1883 (16)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada opróżniona

1884 (17)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada opróżniona

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (18)
Szkoła nieorganizowana.

1885 (19)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: posada opróżniona

1886 (20)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kasprowicz Stanisław

1887 (21)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kasprowicz Stanisław

Dodatkowe informacje z ksiąg kościelnych:
nauczyciel szkoły ludowej Kasprowicz Stanisław, ur. ok. 1864 w Gołogórach, w roku 1887 poślubił Marię z domu Tyc z Trościańca Wielkiego

1888 (22)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Horyszny Sabin

Między rokiem 1889 a 1892 zmiana ze szkoły filialnej męskiej na szkołę 1-klasową mieszaną.

1892 (23)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Horiszny Sabin, zastępca

1894 (24)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada nieobsadzona

1896 (25)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada nieobsadzona

1897 (26)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: posada opróżniona

1898 (27)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1899 (28)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1900 (29)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1901 (30)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1903 (31)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1904 (32)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1905 (33)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1906 (34)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1907 (35)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1908 (36)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1909 (37)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (38)
W Ratyszczu była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym polskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 75, łacińskiego: 45.

1910 ze sprawozdania z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910 (39)
W wypożyczalni i czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej w Ratyszczu znajdowało się 150 książek i 4 tytuły prenumerowanych czasopism.

1911
w roku 1911 szkoła w Ratyszczu nie występuje

1912 (40)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kubrycht Bronisław

1913 (41)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kubrycht Bronisław
nauczyciel: Zając Marcin, tymczasowy


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (42)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
nieczynna z powodu braku pomieszczenia
język wykładowy: polski
Przy szkole znajduje się grunt orny (2 morgi) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

Brak nauczyciela.

Lata trzydzieste:

Widok szkoły w Ratyszczu w czasie letnich półkolonii zorganizowanych przez Towarzystwo Szkoły Ludowej. Pod tablicą w jasnej marynarce (bądź fartuchu lekarskim?) doktor Stanisław Spittal, lekarz i społecznik z Załoziec.

Ratyszcze szkoła lata 30-te
(kliknij, żeby powiększyć)
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1868. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(2) Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1869. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów. Z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej. 1870.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(18) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(38) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(39) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910. Kraków 1911. Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(41) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(42) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020