dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5642886 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Blich - szkoła i nauczyciele

Wiejska szkoła i nauczyciele z wioski Blich w latach 1892-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkole w Blichu w latach 1892-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Blichu.

(Uaktualnione lipiec 2012)
WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W BLICHU

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Bezkorowajny Grzegorz

1909-1913, 1924

Kondratowicz Tomasz

1897

Krupnicki Michał

1888-1894

w roku 1897 był już kierownikiem szkoły w Podkamieniu

Łabęcki Romuald

1886-1887

Łuciów Dymitr

1908

Michałowski Antoni

1898-1907

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W BLICHU


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1883 (1)
Rok założenia szkoły ludowej w Blichu.

1884 ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego:(1)
Szkoła etatowa, założona w r. 1883. Na 75 uzdolnionych uczęszcza 45 dzieci. Powierzchnia ogrodu szkolnego 18 arów. Język wykładowy ruski.

W schematyzmie na 1884 rok szkoła w Blichu jeszcze nie występuje.

1886 (2)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Łabęcki Romuald

1887 (3)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Łabęcki Romuald

1888 (4)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Krupnicki Michał

1892 (5)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Krupnicki Michał

Dodatkowe informacje z książki o c.k. seminariach nauczycielskich:(6)
Krupnicki Michał urodzony w Ratyszczu, w roku 1880 ukończył c.k. seminarium nauczycielskie męskie w Tarnopolu i złożył egzamin dojrzałości.

1894 (7)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Krupnicki Michał

1896 (8)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: posada opróżniona

1897 (9)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Kondratowicz Tomasz, tymczasowy

1898 (10)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Michałowski Antoni

1899 (11)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Michałowski Antoni

1900 (12)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Michałowski Antoni

1901 (13)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Michałowski Antoni

1903 (14)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Michałowski Antoni

1904 (15)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Michałowski Antoni

1905 (16)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Michałowski Antoni

1906 (17)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Michałowski Antoni

1907 (18)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Michałowski Antoni

1908 (19)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Łuciów Dymitr

1909 (20)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Bezkorowajny Grzegorz

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (21)
W Blichu była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 105.

1911 (22)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Bezkorowajny Grzegorz

1912 (23)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Bezkorowajny Grzegorz

1913 (24)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Bezkorowajny Grzegorz


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (25)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek najęty, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: ruski
Przy szkole znajduje się grunt orny (2 morgi) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

nauczyciel:
Bezkorowajny Grzegorz
ur. 1877
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1.?.1899, służba w państwie polskim od 15.11.1920
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjnyWYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(2) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(6) C. k. seminarya nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicyi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego w okresie 1871-1896. Pamiętnik, wydany z powodu ćwierćwiekowego jubileuszu galicyjskich seminaryów nauczycielskich, obchodzonego we Lwowie w dniach 19, 20 i 21 listopada 1896 r. We Lwowie. Nakładem Dyrekcyj c. k. seminaryów nauczycielskich galicyjskich. Z drukarni W. A. Szyjkowskiego. 1897.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(21) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(25) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020