dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5937474 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Beremowce
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Beremowcach przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Bereniowce albo Beremowce, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
Kudynowce grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 2 mile

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]

Bereniowce albo Beremowce, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: Kudynowce
Ludność według popisu z roku 1857: 229

Grunty orne
większej własności: 359
mniejszej własności: 503
Łąki i ogrody
większej własności: 45
mniejszej własności: 107
Pastwiska
większej własności: 8
mniejszej własności: 36
Lasy:
większej własności: 37
mniejszej własności: - (brak)
OGÓŁEM: 1095 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Bereniowce albo Beremowce, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Olejów łaciński i Beremowce grecki

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Beremowce należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
328 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 359
mniejszej własności: 503

Łąki i ogrody
większej własności: 45
mniejszej własności: 107

Pastwiska
większej własności: 8
mniejszej własności: 36

Lasy:
większej własności: 37
mniejszej własności: - (brak)

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Berymowce i część

Właściciel tabularny:
N. i F. Rosenberg

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 6,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 9,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 21

Karczmy: 2

Młyny: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
361 morg 1248 sążni

Łąki:
5 morgów 1496 sążni

Ogrody:
3 morgi

Pastwiska:
- (brak)

Lasy:
3 morgi 925 sążni

Stawy, moczary:
1200 sążni

Nieużytki:
110 sążni

Parcele budowlane:
2 morgi 109 sążni

Ogółem:
377 morgów 288 sążni

Podatek:

gruntowy:
150 złotych reńskich 9 centów

domowy:
11 złotych reńskich 90 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Beremowce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 9,5
telegraficznego 9,0

Ludność według spisu z roku 1890:
504

Właściciel tabularny:
Fridel Rozenberg

[uwaga: w oryginale błędy w druku - przesunięte linijki w kolumnie "Urzęda parafialne"]1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Beremowce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Ludność:
621

Właściciel posiadłości:
Rozparcelowane

W wiosce występuje składnica pocztowa.1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Berymowce [! tak w oryginale]

Właściciel tabularny:
Mandela Jan i 2 wsp.

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Parafia łać. gr.
łacińska Olejów, grecka Kudynowce

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 20

POWIERZCHNIA:

Role:
213 hektarów, 98 arów, 50 m2

Łąki:
3 hektary, 41 arów, 54 m2

Ogrody:
1 hektar, 79 arów, 37 m2

Pastwiska:
- (brak)

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
2 hektary, 5 arów, 91 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
95 arów, 90 m2

Nieurodzajne:
47 arów, 84 m2

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
222 hektary, 69 arów, 6 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
355 koron, 8 grajcarów

domowo-klasowy:
84 korony, 20 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Beremowce, wieś [+ piktogram oznaczający "składnicę pocztową"]

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Właściciel posiadłości:
Ks. Jan Mandela i Spka1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Beremowce

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 117
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 659
Mężczyzn: 308
Kobiet: 351

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 78
grecko-katolickiego: 572
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 9
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 231
rusińską: 419
niemiecką: -
żydowską: 9
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Beremowce

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 1
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 10
Mężczyzn: 6
Kobiet: 4

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 6
grecko-katolickiego: 4
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 6
rusińską: 4
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Beremowce. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 669 mieszkańców.
Kolej, poczta, telegraf i telefon w odległym o 6 km Zborowie. Parafia grekokatolicka. Młyny.

Właściciele ziemscy:
Bril Jan (822)
Dobija Ludw. (112)

Kasy pożyczkowo-oszczędnościowe:
"Kasa Stefczyka" (1928-30)

Kolonialne art.:
Maluha B. (1926-1930)
Popowicz St. (1930)
Schalet M. (1930)

Kołodzieje:
Olejnik N. (1926-30)

Kooperatywy:
"Nywa", Sp. z o.o. (1926-30)

Krawcy:
Jukała M. (1926-30)

Młyny:
Bril J. (1926-30)
Mełnyczajko J. (1926-30)

Stolarze:
Kucur M. (1926-30)

Szewcy:
Mełnyczajko G. (1926-30)

Wyszynk trunków:
Klahr J. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Beremowce, wieś

Gmina: Beremowce

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Zborów

Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 5,5

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Tarnopol 6

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020