dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5886032 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 13)

ROK 1929 - CZĘŚĆ DRUGA


Pismem z dnia 10 lipca 1929 r L:1500/29 przeniosła R.S.P. tutejszego nauczyciela Antoniego Lerchera na równorzędne stanowisko w Jeziernej. Natomiast nauczycielkę z Jeziernej Olgę Turzańską przeniosła do szkoły w Załoźcach L71488/29 z 10 lipca. Również z Jeziernej przeniesiony został do szkoły w Załoźcach Kazimierz Axentowicz L:1489 z 10 lipca 1929r.

Ma nastąpić ukonstytuowanie się nowej R.S.M. w Załoźcach. Na skutek mianowania R.S.P. w Zborowie z dnia 27 czerwca 1929 r. jako członkowie weszli: ks. Gerard Rachalski, Józef Sierżant, Józef Kwaśnicki syn Feliksa, Nazarewicz Karp, zastępcami zostali Michał Szawłowski, Jan Baj, Antoni Boszkiewicz.

W dniu 10 sierpnia 1929 r. na posiedzeniu R.S.M. został jednogłośnie wybrany przewodniczącym R.S.M. ks. Rachalski Gerard, a zastępcą Michał Szawłowski.

Od 1 września 1929 r. nazwa szkoły brzmi: 7 kl. Szkoła mieszana w Załoźcach. Powstała ona ze szkół w Załoźcach Starych i Nowych.

Mianowani nauczyciele: p. Axentowicz Kazimierz i p. Olga Turzańska obowiązków służbowych nie objęli w Załoźcach. Do szkoły wrócił Antoni Lercher. Pismem R.S.P. z dnia 3 września 1929r. L: 1709/29 została mianowana nauczycielką do szkoły w Załoźcach p. Maria Seibtówna i p. Karolina Helmówna naucz. z Trościańca Wielkiego. Z początkiem roku szkolnego pracują w szkole w Załoźcach następujący nauczyciele: Stefania Spittal kierownik szkoły, Helena Spittal, Maria Schmidowa, Karolina Helmówna, Maria Seibtówna, Antoni Lercher i Edward Korba.

Dzieci zapisanych jest 431. Nauka w dalszym ciągu odbywa się salach małych i wynajętych, gdyż do postawienia budynku szkolnego jeszcze daleko. Komitet budowy szkoły istnieje tylko na papierze. Pieniędzmi na budowę dysponuje sam burmistrz. Nikt z członków nie wie nic o wydatkowaniu pieniędzmi. Powstały liczne nieformalności. Gmina, a właściwie burmistrz Józef Szawłowski daje z pieniędzy przysłanych z Kuratorium O.S.L. na budowę szkoły na różne inne wydatki gminne, jak na budowę szkoły w Gajach Roztockich, wykończenie szkoły w Gajach za Rudą, z tych pieniędzy kupił burmistrz kilka morgów lasu dla gminy. Jest z tego względu wiele narzekań. Ma przyjechać Komisja do zbadania tych spraw.

Dnia 18 września 1929 r odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Spittala adiunkta sądowego. Był to ojciec trzech nauczycielek pracujących w Załoźcach. Z tego względu R.S.P. w Zborowie poleciła, aby wszystkie dzieci szkolne wraz z nauczycielstwem wzięły udział w pogrzebie. Pogrzeb stał się manifestacją mieszkańców m. Załoziec bez różnicy wyznania i przekonań politycznych. Zmarły był postacią popularną, pracował bowiem jako urzędnik przy sądzie załozieckim 52 lata, wielu pośpieszył z pomocą i radą jako człowiek z natury dobry. Był członkiem założycielem tutejszego Sokoła, pracował w Towarzystwie Szkoły Ludowej i Towarzystwa Ochrony Młodzieży, był radnym m. Podkamienia i Załoziec i nigdy nie żałował swej bezinteresownej pracy. Na pogrzeb przyjechały więc delegacje z oddalonego o 18 km od Załoziec Podkamienia, a to reprezentanci gminy z burmistrzem i Towarzystwa Szkoły Ludowej aby oddać ostatnią przysługę swemu pracownikowi. Wielka ilość wieńców świadczyła o sympatiach jakiemi zmarły cieszył się. Nad grobem przemówił tutejszy sędzia Władysław Jorkasch-Koch, odmalowując sylwetkę zmarłego. Zaznaczył, że śp. Tadeusz Spittal umarł w czynnej służbie na posterunku, mimo przepracowanych 52 lat nie chciał iść na pensję, bo uważał, że może jeszcze pracować, więc brać pieniądze za darmo i okradać Rządu Polskiego nie będzie.

Zjechała komisja, w którą wchodzili delegaci z Województwa, Wydziału powiatowego Starostwa, Rady Szkolnej Powiatowej, Kuratorium O.S.L. i zastępca p. inż. W. Dajczaka. Z Kuratorium przyjechał p. wizytator W. Opala. Początek posiedzenia tej komisji odbył się w szkole, a dalszy ciąg w gminie. Wynik badań komisji był dla burmistrza ujemny. P. wizytator wyraził się "kwestia dawania pieniędzy w tych warunkach przez Kuratorium jest bardzo daleka". Komisja urzędowała dnia 25 września 1929 roku.

W dniu 4 października 1929 r. przysłała R.S.P. w Zborowie tekst pisma dzieci angielskich przetłumaczony na język polski w Ministerstwie W.R. i O.P. w Warszawie. Pismo to ma treść następującą:

Posłaniec dobrej woli od dzieci szkół angielskich. Dzieci szkół angielskich przesyłają wam ten oto wyraz dobrej woli i dobrej nadziei wszystkim chłopcom i dziewczynkom innych krajów. Życzymy wam wszystkim radości i powodzenia w pracy i zabawie. Mamy nadzieję, że będziecie wszyscy szczęśliwi gdziekolwiek żyjecie, że połączycie się z nami w przesyłaniu tego pozdrowienia wszystkim dzieciom na świecie. My dzieci angielskie nie wiemy co to wojna, ale rodzice nasi wiedzą, a my modlimy się, aby Lidze Narodów powiodło się zjednoczyć wszystkie narody w duchu pokoju i miłości. Mamy nadzieję, że wszystkie wynalazki przyszłości pomagać mam będą, aby poznać was lepiej. Wtedy być może zamiast wojennych specjalne okręty będzie się budowało, aby zawozić nas do was, dla zobaczenia się z wami. Myślimy o pokoju przez całe życie i bądźmy zawsze przyjaciółmi, gdyż należymy do wielkiej rodziny. Niechaj ten dzień dobrej woli poprzedza każdy dzień w roku, który stanie się dniem dobrej woli.

Pozdrowienie wszystkim narodom. Pokój wszystkim ludziom. Nr. R. 458/29.

Na zarządzenie R.S.P. L: 1870/29 z 19 września 1929 r. odbył się w tutejszej szkole obchód 150 letniej rocznicy śmierci Kazimierza Puławskiego w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniu 11 października 1779 r. W dniu 11 października 1929 r. w naszej szkole dzieci uczyły się tylko do 12 godziny, po czym zebrały się wszystkie klasy pod nadzorem swych wychowawców na placu przed domem, w którym mieszczą się klasy V, VI, i VII. Pod portretem Kazimierza Puławskiego przedstawiła kierowniczka szkoły ostatni okres dziejowy przed rozbiorami Polski i walkę Stanów Zjednoczonych o niepodległość. Na tle dziejowym odmalowała działalność Kazimierza Puławskiego i jego śmierć o wolność gwiaździstego sztandaru. Po przemówieniu dzieci odśpiewały kilka żołnierskich pieśni po czym zostały zwolnione. Program uroczystości wypadł w naszej szkole w ramach bardzo skromnych ze względu na brak budynku szkolnego.

Na zarządzenie R.S.P. w Zborowie z dnia 30 września 1929 r. L: 1619/29 dokonano dodatkowo wyboru zastępcy przewodniczącego R.S.M. w dniu 12 października 1929 r. Zastępcą przewodniczącego został obrany jednogłośnie Józef Sierżant. Wybór ten R.S.P. zatwierdziła 16 października 1929 r. L:2131/29.

Pogadanka przeciw jaglicza odbyła się w szkole tutejszej na podstawie broszurki przesłanej z R.S.P. i zarządzenia z dnia 14 września 1929 r L:2132/29 w dniu 18 października 1929 r.

Dzień Oszczędności. W dniu 31 października 1929 r. poświęcono jedną godzinę lekcyjną na pogadankę propagandową. Pogadankę dla klas V, VI i VII przeprowadziła Stefania Spittal. Pogadanka poparta cyframi zrobiła na dziatwie wielkie wrażenie, pod wpływem którego dziatwa postanowiła swe oszczędności składać w szkolnej kasie oszczędności.

W dniu 11 listopada 1929 r. obchodzi nasza szkoła 11 rocznicę niepodległości Polski. Po nabożeństwie szkolnym udały się dzieci wraz z nauczycielami do Sokoła, gdzie po przemówieniu kier. szkoły deklamowały i odśpiewały kilkanaście pieśni pod przewodnictwem p. Edwarda Korby. Dzieci szkolne wzięły udział w wieczorze urządzonym przez miejscowego Strzelca w dniu 11 listopada 1929 r. przez wykonanie deklamacyj i śpiewów.

R.S.P. w Zborowie pismem z dnia 12 listopada 1929 r. zamianowała p. Stefanię Paradowską tymczasowo do pełnienia obowiązków służbowych w 7 kl. szkole w Załoźcach. W ten sposób załatwiła R.S.P. prośbę kierownictwa tutejszej szkoły przydzielenia jeszcze jednej siły nauczycielskiej.

Nauka nie idzie normalnie. Tutejszy nauczyciel Lercher Antoni rozchorował się i po pięciotygodniowej nieobecności objął obowiązki służbowe z dniem 26 listopada 1929 r. Zastępstwo za chorego sprawowały Stefania i Helena Spittal. Dzieci uczyły się w skróconym wymiarze czasu, gdyż nauczycielki musiały prowadzić i swoje oddziały, a sale szkolne są w różnych budynkach nawet znacznie od siebie oddalonych.

Aż do 8 grudnia nauka odbywa się w salach nieopalonych. Gmina bowiem mimo urgensów* ze strony kierownictwa szkoły, R.S.M. i R.S.P. w Zborowie nie wypłaciła należności budżetowych.

Na posiedzeniu R.S.M. w Załoźcach uchwalono budżet na rok administracyjny 1930/31 w kwocie 17 136 zł.

Na podstawie zarządzenia R.S.P. z 2 grudnia 1929 r L:2511/29 urządzono w szkole tutejszej dnia 30 grudnia 1929r. Dzień przeciwgruźliczy. Pogadankę przeprowadziła Stefania Spittal. Dzieci napisały sprawozdanie ze słyszanej pogadanki zupełnie trafnie.

Zamykając kronikę 1929 roku trzeba zaznaczyć, że budowa szkoły utknęła, chociaż jesień była długa i pogodna, nie wykonywano zupełnie robót murarskich. Dopiero z końcem listopada i w grudniu murowano mimo zimna. W ten sposób doprowadzono mury na wysokość I piętra (zewnętrznie). Od 25 września do końca roku zjeżdżały liczne komisje w sprawie budowy szkoły i gospodarki gminnej. Gmina stara się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma zawrzeć nową umowę z p. inż. Wawrzyńcem Dajczakiem w dniu 25 grudnia 1929 r., pierwsza zaś umowa z dnia 8 maja 1929 r. w skutek nie dotrzymania warunków stała się nieaktualną. Czy nowa umowa dojdzie do skutku trudno przewidzieć.

*/ ponagleń
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020