dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889941 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 19)

ROK 1933 - CZĘŚĆ DRUGA


W dniu 21 sierpnia 1933 r. rozpoczęto w szkole tutejszej nowy rok szkolny. Dzieci przybyło dużo, również jawili się wszyscy członkowie grona nauczycielskiego.

Pismem R.S.P. w Zborowie z dnia 5 września 1933 r. nr 1964/33 na podstawie zarządzenia Kuratorium, został przyznany dla tutejszej szkoły bezpłatny praktykant w osobie p. Kaspra Wojnickiego, byłego wychowanka tutejszej szkoły,

Z początkiem września b.r. została założona drużyna harcerska w tutejszej szkole, liczaca 35 członków uczniów. Opiekunem drużyny został pan Kasper Wojnicki. Jest to druga drużyna wyłącznie męska.

Dnia 12 września 1933 r. jako w dniu 250 rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem odbyło się w miejscowej świątyniach nabożeństwo, w których uczestniczyły dzieci szkolne. Właściwy obchód był dopiero 17 września 1933 r. Po uroczystym nabożeństwie, mimo słoty udała się ludność i część dziatwy do miejscowego Sokoła na poranek, na który złożyły się:
1) b. piękny referat wygłoszony przez dr S. Spittala,
2) śpiew pieśni patriotycznych,
3) deklamacje, sztuczka okolicznościowa "W obronie wiary".

O godzinie 15 popołudniu nastąpiło otwarcie wystawy przedmiotów, rzeczy i obrazów związanych z osobą króla Jana III Sobieskiego. Wystawę urządziło miejscowe Koło T.S.L. i Szkoła 7 kl. w Załoźcach. Wystawa jak na miejscowe stosunki wypadła b. pięknie. Wiele obrazów, rycin, gabloty z monetami z czasów Sobieskiego. Piękne eksponaty broni i mebli dostarczone przez p. Jadwigę Cieńską. Dokumenty z tych czasów, wszystko przystrojone barwami państwowymi składały się na obraz miły. Starsze dzieci prosiły o pozwolenie kilkukrotnego zwiedzania wystawy. Trwała ona przez cały tydzień. W pierwszym dniu udzielał wyjaśnień dr S. Spittal, a następnych Stefania Spittal.


Wystawa na 250-lecie Odsieczy Wiedeńskiej.Wystawa na 250-lecie Odsieczy Wiedeńskiej.

Wystawa na 250-lecie Odsieczy Wiedeńskiej.
(kliknij, żeby powiększyć)


Z dniem 1 października 1933 r. został przeniesiony tutejszy nauczyciel p. Franciszek Niedzielski do szkoły 3-klasowej w Mikłowicach powiat Mościska (pismo R.S.P. z dnia 20 września 1933 r. nr 2137/33). W miejsce p. F. Niedzielskiego został przeniesiony p. Marian Sambulski z 3-klasowej szkoły w Niklowicach do 7-mioklasowej szkoły w Załoźcach /pismo R.S.P. z dnia 20 września 1933 r. nr 2138/33/. Przeniesienie nastąpiło w drodze zamiany.

Z dniem 1 października 1933 r. został utworzony Inspektorat Szkolny Obwodowy z siedzibą w Złoczowie. Został on zestawiony z 3 powiatów: brodzkiego, zborowskiego i złoczowskiego.

W dniu 31 października 1933 r. odbyły się w naszej szkole pogadanki na temat oszczędności na zarządzenie władz szkolnych.

Święto niepodległości odbyło się w b.r. bardzo uroczyście. W dniu 11 listopada udała się młodzież szkolna wraz ze swymi wychowawcami do wszystkich miejscowych świątyń. Po nabożeństwie odbył się w Sokole staraniem szkoły poranek. Na poranek złożył się następujący program:
1) przemówienie okolicznościowe,
2) wiązanka pieśni legionowych i okolicznościowych /wykonane przez chór szkolny/,
3) 3 deklamacje p.t. "Wyrośniem dla Ciebie", "Wojsko idzie", "11 listopad",
4) przedstawienie p.t. "Wiejscy pastuszkowie".

Wszystkie części programu były przygotowane b. sumiennie, dlatego też nadzwyczaj podobały się licznie zebranej publiczności. Szczególnie wyróżniono deklamację uczennicy I kl. Isi S. W organizację programu najwięcej pracy włożyli p. Karolina Helm i Edward Korba.

W bieżącym roku prace Komitetu Budowy Szkoły ograniczyły się do niewielu robót, gdyż Komitet rozporządzał bardzo szczupłymi funduszami zebranymi w Załoźcach. Z funduszów Komitetu zostały pomalowane okna z frontu w ilości 13 i jedne drzwi.

P. Jadwiga Cieńska przywiozła 60 kwintali wapna i oddała na rzecz Komitetu budowy szkoły. Wapno to w roku przyszłym zostanie użyte do otynkowania budynku szkolnego. Powoli więc budynek zostanie ukończony dzięki pracy Komitetu, pracy tej trzeba jeszcze dużo, bo do wykończenia szkoły jest daleko.

Z P.C.K. przyszedł album wykonany w Japonii we wiosce Kanoya. Album przysłano w dniu 18 listopada 1933 r. W albumie są rysunki dzieci japońskich od klas I - VIII. Kaligrafia i roboty z papieru. Całość robi bardzo miłe wrażenie, a szczególnie liściki miłe i serdeczne. (...) (cały tekst listu od japońskich dzieci i odpowiedź uczniów z Załoziec publikujemy jako osobny artykuł, w 20-tej części Kroniki Szkolnej)

W roku bieżącym z powodu kryzysu nie urządzała nasz szkoła św. Mikołaja dla wszystkich dzieci, ograniczając się jedynie do zbiórki ubrań wśród bogatych rodziców. W ten sposób zostały obdarowane najbiedniejsze dzieci. Dzieci klasy II złożyły na książkę dla najbiedniejszego kolegi.

Zarząd Okręgowy Czerwonego Krzyża we Lwowie przysłał dla tutejszego szkolnego Koła Czerwonego Krzyża w dniu 6 grudnia 1933 r. pakiet zawierający 4 ręczniki, 3 kg mydła, 9 m. płótna, włóczki na cztery szaliki i 100 kartek, a nadto 20 zł gotówką. Z włóczki i płótna porobiły członkinie Czerwonego Krzyża odpowiednie części garderoby, które rozdano najbiedniejszym dzieciom.

Nasze szkolne Koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża zrewanżowało się dzieciom japońskim przesyłając im również album. W albumie były portrety Pana Prezydenta i Marszałka, rysunki porobione kredkami, akwarelą i ołówkiem, przedstawiające nasze drzewa, nasze kwiaty, naszą okolicę, a także roboty z papieru przeplatanki i nalepianki. Oprócz tego kilka fotografii przedstawiających nasze życie szkolne. (...) (cały tekst odpowiedzi uczniów z Załoziec publikujemy jako osobny artykuł, w 20-tej części Kroniki Szkolnej)

Album odesłało Koło nasze w dniu 15 grudnia 1933 r.

W bieżącym roku otrzymała młodzież szkolna list przesłany do kierowniczki szkoły od Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w Nowym Jorku. Treść listu jest następująca.

Tak wielce Szanowna Pani Kierowniczko.

Po otrzymaniu listu i wierszyków chciałbym listownie do tej tak ukochanej młodzieży przemówić. Proszę więc przeczytać mój list.

Tak wielce droga memu sercu młodzieży, uczniowie i uczennice. Po otrzymaniu listu i wierszyków "ten kąt to Załoźce moje" z Gazetki szkolnej w Załoźcach spłakałem się. Tak mi się zdawało, jakbym był w Załoźcach, gdy czytałem tę poezję.

Oto co znaczy nauka! Droga młodzieży tej szkoły wydziałowej, gdyż za mych czasów takiej szkoły tam nie było, bo byliśmy pod zaborem austryjackim, a zaborcy nie troszczyli się o nią. Kiedy Polska powstała w roku 1918 po oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona, jako wolna i niepodległa, Jej Naczelny Wódz Józef Piłsudski i generał Haller zaborców wypędzili, na każdym polu było zniszczenie. Domy w gruzach, wysadzone mosty kolejowe i t.d. a rząd polski nie mógł wszystkiego w jednym dniu odbudować. Drogie dziatki! Szkoła w Załoźcach była zniszczona. By ją odbudować my Polacy z Załoziec zamieszkali w Ameryce, przesłaliśmy swój grosz Komitetowi szkolnemu na to, aby ten mógł pobudować taki gmach, jaki tam teraz stoi. To zaś macie zawdzięczać swoim przełożonym tej szkoły, bo oni starali się, aby ta szkoła była jak najprędzej budowana. Dla Was ukochana młodzieży i nauki waszej, jest to szkoła za polski pieniądz wybudowana.

Zapytuję się was drodzy uczniowie i uczennice, jak wy się macie odwdzięczyć szkole? Po pierwsze bądźcie dobrymi uczniami, słuchajcie i kochajcie swych przełożonych. Po drugie swych rodziców, bo oni nie raz głód cierpią, aby was drogie dziatki wykształcić na dobrych obywateli Polski. Po trzecie, gdy opuścicie te mury szkolne idąc w świat, nie zapominajcie o swoim miasteczku i tej szkole, bądźcie dobrymi obywatelami tej ukochanej Polski, która jak matka dobra was obdarzy stokrotnie i wynagrodzi, bo Polska jest wielka i bogata.

A dla kogo ma to bogactwo Polska? Dla Was młodzieży, gdyż wy jesteście fundamentem tej ukochanej ojczyzny. Nierozsądnym dawajcie przykład, jako wykształceni obywatele Polski! Stańcie wspólnie do zorganizowanej pracy. Nas Polaków zamieszkałych tu w Ameryce jest przeszło 4 000 000, mamy swoje szkoły, kościoły, trzech biskupów i t.d., a zawsze tęsknimy do dawnego kraju, do swojej chaty gdzieśmy się rodzili. Daj Boże, żebym mógł ustnie kiedyś z wami porozmawiać. Kończę tych parę słów listu mojego do Was. Do końca życia mojego nie zapomnę o tej szkole załozieckiej. Szczęść Wam Boże w nauce Waszej. Waszemu tak bardzo szanownemu nauczycielstwu cześć! w tej mozolnej pracy w szkole załozieckiej. Po przeczytaniu mego listu prosiłbym odśpiewać Boże coś Polskę. Wasz kochający Antoni Szarzyński - Przew. Komitetu Pomocy Szkole wydziałowej w Załoźcach w New Yorku.

Życzenia wychodźcy, który całym sercem kocha Polską i swą miejscowość rodzinną Załoźce - stało się zadość. List został nie tylko odczytany, ale wydrukowany w gazetce szkolnej. Wpisuję go do kroniki, aby pamięć tych szczerych, dobrych, prostych słów zachowała się w historii tej szkoły, o którą tak ciężko walczyć trzeba było.
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020